Nog even en er is geen held meer over. Ik heb het lang van me af proberen te houden, maar het lukt niet meer. Wat Luther gezegd heeft over de Joden is huiveringwekkend. Vorige week overleed Jules Schelvis. Hij was een van de zeer weinige overlevenden van het vernietigingskamp Sobibor. Als eerbetoon ben ik weer zijn boek ‘Vernietigingskamp Sobibor’ gaan lezen. In het eerste hoofdstuk citeert Schelvis uit het beruchte boek van Luther: ‘Over de joden en hun leugens’. We lezen daar: ‘We moeten ze in de zee verdrinken’. ‘Voor altijd weg met ze’ en ‘Als ik een jood vind om te dopen zal ik hem naar de brug over de Elbe brengen, een steen om de hals hangen en hem dan in het water duwen, terwijl ik hem dan zo in Abrahams naam doop’.

 

Lees meer: Luthers dwaling

17 februari 2016 staat in mijn heugen gegrift. Op die dag werd ik getroffen door een hartinfarct. Ik dank God dat ik het mocht overleven. Een wonder!

 

Anderhalve maand later rolt een mailtje binnen. Of ik, Nico, al een commentaar wil schrijven. Hoeft niet. Mag wel. Ik stuur een mail terug: ik schrijf een commentaar.

 

En nu denk ik: waar ga ik het over hebben? Mij ontbreekt elke behoefte om een controversieel onderwerp aan de orde te stellen of om te prikkelen. Wat spéélt er momenteel eigenlijk? In één keer is de stroom van activiteiten waar ik bij betrokken was wat betreft mijn bijdrage daaraan opgedroogd. Het ging om overleven. Het gaat om herstellen. Revalidatie is nu het woord. Vanmorgen deed ik nog een fietstest. Hoe sta ik ervoor? Voorzichtig pak ik weer wat ‘dingetjes’ op.

 

Lees meer: Hart

‘Maar als de gekozene toch voor het ambt moet bedanken?’ Dat was de slotzin van mijn vorige commentaar. Daar hadden kerkenraad en gemeente natuurlijk niet op gerekend. Onder biddend opzicht was men tot de kandidaatstelling gekomen en ook de stemmingsvergadering was in gebed bij de Here gebracht. De roep had duidelijk geklonken. En dan toch te moeten horen: ik kan het niet aannemen. Was dit niet te voorzien?

In het Nieuwe Testament lezen we ook dat er mensen verkozen werden. Maar ik ben nog nergens tegengekomen dat degene die gekozen werd, hieraan geen gehoor kon geven. Hoewel sommigen tegensputterden, gaf men uiteindelijk gehoor aan de roeping om deze taak te vervullen in de verwachting dat de Here kracht zou geven. En men kwam niet beschaamd uit.

Lees meer: Gekozen - bedankt

Een theoloog van vrijgemaakte huize schreef het onlangs wat sceptisch neer. Hoe kun je nou weten of een Godservaring geen ‘zelfervaring’ is? En daarmee bedoelde hij waarschijnlijk dat we onze zogenaamde Godservaringen ook zelf kunnen ‘voortbrengen’. Of inbeelden dus. Hiermee zitten we meteen midden in het onderwerp over Gods Geest en wij. Hoe weet je nou...

In mijn vroege (vrijgemaakte) jeugd werden religieuze ervaringen verdacht gemaakt. Als zelfs Maarten ’t Hart, ongelovig als hij was, ontroerd kon raken van psalmversjes...  Beleving was zo subjectief als wat. En zo werd God een vaag begrip. Iemand op afstand, ergens ver buiten het universum. Ervaring bleef verdacht.

Lees meer: Hij die het oor plantte

Elke zondagochtend is het stressen. Ik weet niet hoe dat bij anderen gaat, maar preken zorgt bij mij elke week toch weer voor spanning. Je bent de hele week bezig geweest met een tekst en uiteindelijk is daar een preek uit gekomen. Maar je weet niet hoe die preek is, totdat je zondagochtend aan het preken bent. En dat zorgt voor spanning. Ik wil de preek nog even in alle rust doorlezen, moet nog even naar de wc, ga graag vroeg naar de kerk. Ik klaag niet, maar het is elke week weer hard werken.

 

Misschien herkent u hier op een andere manier iets van. Je zit niet vanzelf met het hele gezin netjes in de kerk om vijf voor half tien. En het is niet gemakkelijk om na het haasten direct tot rust te komen. Het is lang niet altijd gemakkelijk om alles waar je de hele week of het weekend mee bezig bent geweest naast je neer te leggen. Om al je drukte of je zorgen even te vergeten en je werkelijk op de dienst, de liederen, de gebeden, de preek te richten.

 

Lees meer: Eredienst

Commentaar

 • Eer en deftige gewaden 2017-04-21 07:31:13

  ‘Hoe kunnen jullie geloven, eer bij elkaar in ontvangst nemende en de eer bij de enige God niet...

 • Hulp, hoop, herstel 2017-04-14 11:56:49

  Drie weken  geleden liep ik met een collectebus om geld in te zamelen voor de stichting...

 • Orthodox vergif 2017-03-31 17:47:52

  We kwamen hem een paar weken geleden tegen bij de Jaffapoort in Jeruzalem. Een man uit India. We...

 • Democratie? 2017-03-24 15:25:58

  Er zijn gemeenten waar van alles verandert, waar veel vernieuwingen plaatsvinden. Sommige mensen...