Deputaten eredienst zullen naar verwachting de generale synode dienen met de resultaten van hun studie naar de vraag of het karakter van de gereformeerde eredienst zich verdraagt met het gebruik van dans en drama in die erediensten. Zou het langzamerhand ook niet tijd worden voor een studieopdracht voor een kerkelijke commissie naar de vraag of het karakter van het christelijk leven zich verdraagt met het gebruik van rookwaren in dat leven?

Vanaf vorige week vrijdag (20 mei) is de regelgeving ten aanzien van de verpakking van tabaksproducten veranderd. De tabaksindustrie mag nu alleen nog maar een verpakking voor haar artikelen produceren waarvan de voor- en achterkant voor vijfenzestig procent bedekt is met een afbeelding van een deel van het menselijk lichaam dat ernstig is aangetast door roken. Deze maatregel is voor heel Europa ingevoerd. De hoop is dat daarmee roken verder wordt ontmoedigd.

Lees meer: Rokende tempelwachter?

Laatst was er op tv een documentaire over mensen en wonen. Waar willen mensen wonen? Grofweg bestaan er twee typen: de alfa’s en de bèta’s. De alfa houdt ervan te midden van mensen te wonen. Hij houdt van enige rommeligheid, literatuur, cultuur en contacten. De bèta heeft voorkeur voor meer rustige plekken met ruimte, en met meer nadruk op bezit. De eerste groep geeft nauwelijks om bezit, de tweede is er veel meer op gericht en houdt er ook graag allerlei apparaten op na.

Zou die indeling ook in de kerk bestaan? Maar dan qua visie: hoe wil je kerk zijn? Ik stel me zo voor dat de op apparaten  gerichte bèta’s qua kerk wellicht gericht zijn op het ‘hebben’ van statuten, vastgestelde liederen, kerkgebouwen, vaste orden van dienst etc. De alfa’s daarentegen vinden ontmoeting veel belangrijker, willen met elkaar in gesprek en ze willen elkaars visies op het leven delen.

Lees meer: Alfa of bèta?

Nog even en er is geen held meer over. Ik heb het lang van me af proberen te houden, maar het lukt niet meer. Wat Luther gezegd heeft over de Joden is huiveringwekkend. Vorige week overleed Jules Schelvis. Hij was een van de zeer weinige overlevenden van het vernietigingskamp Sobibor. Als eerbetoon ben ik weer zijn boek ‘Vernietigingskamp Sobibor’ gaan lezen. In het eerste hoofdstuk citeert Schelvis uit het beruchte boek van Luther: ‘Over de joden en hun leugens’. We lezen daar: ‘We moeten ze in de zee verdrinken’. ‘Voor altijd weg met ze’ en ‘Als ik een jood vind om te dopen zal ik hem naar de brug over de Elbe brengen, een steen om de hals hangen en hem dan in het water duwen, terwijl ik hem dan zo in Abrahams naam doop’.

 

Lees meer: Luthers dwaling

In een ‘Commentaar’ van een paar weken geleden werd gesteld dat het basisonderwijs vervrouwelijkt. De Pabo leidt geen mannen meer op voor ‘meester’, vooral omdat de zorgtaken zo op de voorgrond komen in plaats van stevig, inhoudelijk onderwijs. Er staan geen kerels meer voor de klas. Volkomen mee eens. Onze kleinkinderen vinden het geweldig dat ze gym hebben van een echte meester! Overigens de enige man in het schoolteam!

Maar hoe is dat in de kerk? In veel gemeenten gaan de kinderen onder de preek naar de kindernevendienst, de kids-club of hoe het ook maar genoemd wordt. Op hun eigen niveau worden daar verhalen uit de Bijbel verteld. Ze gaan over God, over de Here Jezus. Soms ook spannende verhalen, over David en Goliath, over de storm op het meer van Galilea… In sommige gemeenten is de ‘kindernevendienstpreek’ een eenvoudiger versie van de ‘grote-mensenpreek’, vaak ook wordt een eigen programma gevolgd.

Lees meer: Kerels in de kerk

17 februari 2016 staat in mijn heugen gegrift. Op die dag werd ik getroffen door een hartinfarct. Ik dank God dat ik het mocht overleven. Een wonder!

 

Anderhalve maand later rolt een mailtje binnen. Of ik, Nico, al een commentaar wil schrijven. Hoeft niet. Mag wel. Ik stuur een mail terug: ik schrijf een commentaar.

 

En nu denk ik: waar ga ik het over hebben? Mij ontbreekt elke behoefte om een controversieel onderwerp aan de orde te stellen of om te prikkelen. Wat spéélt er momenteel eigenlijk? In één keer is de stroom van activiteiten waar ik bij betrokken was wat betreft mijn bijdrage daaraan opgedroogd. Het ging om overleven. Het gaat om herstellen. Revalidatie is nu het woord. Vanmorgen deed ik nog een fietstest. Hoe sta ik ervoor? Voorzichtig pak ik weer wat ‘dingetjes’ op.

 

Lees meer: Hart

Commentaar

 • Soft godsbeeld 2017-05-19 14:11:52

  Tjonge, dat waren echt twee elkaar tegensprekende stukken in het Nederlands Dagblad van zaterdag...

 • Ramkoers 2017-05-12 18:34:37

  Stel er is een kerkverband. En stel dat er binnen dat kerkverband een belangrijk verschil van...

 • Ketting van leven 2017-05-05 17:55:23

  Elk jaar houden de leerlingen van groep 7 van de beide basisscholen in ons dorp een herdenking bij het...

 • Eer en deftige gewaden 2017-04-21 07:31:13

  ‘Hoe kunnen jullie geloven, eer bij elkaar in ontvangst nemende en de eer bij de enige God niet...