Dit boek is het eerste van Tim Keller en verscheen in 1989 onder de titel Ministries of Mercy. Nu pas verschijnt de Nederlandse vertaling. Het boek wordt uitgegeven door Van Wijnen te Franeker. Het is een liefdevol, instructief en motiverend boek over barmhartigheid.  

Het boek bestaat uit twee delen: een principieel en een praktisch deel. In het eerste deel beschrijft Keller de bijbelse grondlijnen van barmhartigheid met als uitgangspunt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Met deze gelijkenis leert Jezus dat de zorg voor de armen tot het wezen van het christen-zijn hoort, dat de naaste iedereen in nood kan zijn, zelfs een vijand en dat het niet genoeg is te wéten wat je plicht is, maar datGod wil dat wij barmhartigheid tónen. Want geestelijk gesproken liggen wij allemaal hulpeloos, blut en stervend langs de weg. Jezus, die van nature onze vijand is, die ons niets verplicht is, stopt toch voor ons, geeft ons van zijn geestelijke rijkdommen en redt ons. De diepste motivatie om barmhartig te zijn, is dan ook, dat God uit genade in Christus barmhartig voor ons was en is.

In het praktische deel beschrijft Keller aan de hand van de metafoor van de kerk als tuin, hoe je de kerk kunt voorbereiden op het zaad van barmhartigheid ( bemesten en spitten), hoe je binnen de kerk barmhartigheid kunt opzetten (beplanten); hoe je de plantjes van barmhartigheid kunt laten groeien (water geven) en hoe je het barmhartigheidswerk zo kunt verzorgen (cultiveren), dat het blijvende vrucht oplevert. Dit deel vond ik bijzonder instructief en inspirerend.           

Je merkt wel dat dit boek gedateerd is. De ontwikkelingen binnen overheid en kerken hebben niet stilgestaan. Toch zijn de trends van toen nog altijd herkenbaar: minder overheid, meer eigen initiatief. Ook realiseren de kerken zich vandaag steeds meer, dat zij op barmhartigheid gerichte gemeenschappen hebben te zijn.

Ook is goed te merken, dat Keller voor een Amerikaans publiek schrijft. Amerika kent geen uitgebreid sociaal opvangnet en geen algemeen aanvaarde solidariteit met zwakken in de samenleving. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het republikeinse verzet tegen de Obama care. Veel armen moeten zich maar zien te redden. Dit verklaart mee de dringende oproep van Keller aan de kerken om zich over mensen in nood te ontfermen.  

Het is goed dat dit boek is vertaald. Beter laat dan niet. Keller wijst de kerken terecht op hun roeping om barmhartigheid te tonen aan alle naasten in nood. En daarbij geeft hij bijzonder veel praktische aansporingen om echt iets met de kerk in de buurt te gaan doen. Daar kunnen diaconieën en ook wij allen van leren. Het boek inspireert wat dat betreft nog altijd.

Gurbe Huisman, Winschoten  

 

Tim Keller, Geroepen tot barmhartigheid, Van Wijnen, 256 p., € 19,95,  ISBN 9789051945225


Commentaar

 • Het kind en het badwater 2018-02-23 19:07:09

  Het overkwam me onlangs. Niet voor de eerste keer overigens. Iemand die schampere woorden uitsprak over...

 • Vmbo 2018-02-16 18:50:53

  Ouders zien graag dat hun kinderen goed presteren op school. En ook dat ze prima resultaten halen...

 • Communicatie 2018-02-09 19:11:28

  Overal gaat het erover: goed communiceren. Gemakkelijk gezegd, kennelijk niet zo gemakkelijk...

 • Protonen 2018-02-02 18:50:28

  Nou denkt u misschien: ‘Wat hebben protonen met ons kerkblad te maken? Trouwens, wat zijn...