Kerkelijke route

Met enige regelmaat neemt een kandidaat die beroepbaar is gesteld door het curatorium (kerkelijk bestuur) van de TUA een beroep aan naar de regio Noord. En steevast komt dan enkele weken daarna de classis van de gemeente waar deze kandidaat aan verbonden zal worden, bijeen voor het zgn. peremptoir examen. Hoe zit dat kerkelijk toch in elkaar?

 

Dat peremptoire examen is het beslissende (dat betekent het woord ook) examen dat iemand aflegt voordat hij predikant kan worden. Daarvóór heeft hij al verschillende belangrijke momenten tijdens zijn studie in Apeldoorn meegemaakt:

Op donderdag 28 september vergaderde de classis Hoogeveeen voor het peremptoir examen van kandidaat Nico Cornet. Kand. Cornet had het beroep aangenomen dat Nieuweroord/Nieuw-Balinge op hem had uitgebracht. Onder grote belangstelling van gemeenteleden en familie kon de classis hem toelaten tot de predikantsbediening, in het bijzonder te Nieuweroord/Nieuw-Balinge.

 

Op donderdag 19 oktober vergaderde de classis opnieuw. Eén van de punten van bespreking was een schrijven van de commissie kleine kerken, die door de laatstgehouden generale synode was ingesteld. Tijdens die synode is uitgebreid nagedacht en gesproken over kleine kerken. Ook de classis Hoogeveen kent deze problematiek. Nog niet zo lang geleden moest de kerk van De Krim worden opgeheven. Assen-Bethel is zo klein geworden dat ze geen nieuwe predikant meer kan beroepen. Andere gemeenten van de classis hebben al kortere of langere tijd financiële steun nodig van deputaten onderlinge bijstand en advies.

Ds. Arie van der Veer heeft weer een nieuw Bijbels dagboek geschreven met daarin 365 prachtige overdenkingen.  Met zijn ongedwongen stijl en persoonlijke toon laat hij in elke overdenking zien wat een bepaalde Bijbeltekst voor mensen van nu te zeggen heeft. Bij iedere overdenking zit een bemoedigend woord en een boodschap die er echt toe doet. De onderwerpen zijn heel verschillend, en geschikt voor alle tijden van het jaar. Wat opvalt is dat de stukjes soms heel persoonlijk zijn. Ds. Van der Veer schrijft in alledaagse taal, waarbij moeilijke woorden zoveel mogelijk zijn vermeden.

Tijdens zijn kerkvisitaties in gemeenten in en rondom Wittenberg treft Luther een ontstellende onkunde aan onder het volk. Hij voelt daarom de nood(zaak) van goed Bijbels onderwijs. Er moet een degelijke Catechismus komen, een leerboek voor jong en oud. Men drong er bij hem op aan dit te ontwerpen.

 

In 1529 geeft Luther de grote catechismus uit als leer- en leesboek voor predikanten in de kerk, voor de onderwijzers op school en voor vaders in de gezinnen en voor wie zich maar in het geloof wilden verdiepen.

De kleine catechismus, ook in 1529 verschenen, is speciaal voor de jeugd bestemd. Er ligt vooral accent op gezinscatechese. In het gezin vindt de toerusting plaats tot deelname aan het kerkelijke en openbare leven. Luther gebruikte de catechismi zelf ook om te mediteren.

De inhoud van de kleine catechismus bestaat uit: de decaloog, het credo (de apostolische geloofsbelijdenis), het Onze Vader, de sacramenten (doop en avondmaal), het sleutelambt en de biecht, de morgen- en avondzegen. Alles gevat in vraag en antwoord. De grote catechismus geeft een bredere uiteenzetting van dezelfde zaken.

 

Commentaar

 • Bijbelvertaling 2018-01-19 18:21:32

  Met klem ontraden van een Bijbelvertaling. Onze synode deed het in 2007. Inmiddels moet je je...

 • Geluk 2018-01-12 19:36:07

  Het is de tijd van het ‘gelukkig nieuwjaar’ wensen. Het gaat me nu niet om de discussie of die...

 • Nimmer in de duisternis 2018-01-05 09:52:09

  Een ster ging de wijzen uit het Oosten voor. Ze waren op weg gegaan, ook al leefden er...

 • Sneeuw 2017-12-21 20:44:42

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf kijk ik vanuit mijn studeerkamer uit op een wit...