God draagt ons in de Bijbel op om goed te zorgen voor vluchtelingen en laat ons zien dat alle gelovigen één zijn in het lichaam van Christus. Dat betekent dat we als kerk vluchtelingen, ook die uit moslimlanden, moeten opvangen en getuigen van Gods liefde in daden en woorden. Het betekent ook dat we diegenen die van moslim christen zijn geworden, zogenaamde Muslim Background Believers (afgekort als MBBs) opnemen in onze eigen gemeente.

Adam is eerst geschapen, daarna Eva. Daarom mogen vrouwen geen onderwijs geven en geen gezag uitoefenen over mannen. Dat is de scheppingsorde, zoals duidelijk blijkt uit Genesis 1-3 en 1 Timotheüs 2,11-14. Althans volgens tegenstanders van de vrouw in het ambt. Bovendien stellen zij dat een andere uitleg van deze Schriftgedeelten afbreuk doet aan het gezag van Gods Woord.

Maar zo simpel is het niet.

 

Op 5 oktober kwam de classis Groningen voor de najaarsvergadering bijeen in de Maranathakerk.

Namens de roepende kerk van Kornhorn werd de vergadering geopend met gebed waarna we zongen Lied 291 uit het Liedboek: Nooit kan ‘t geloof teveel verwachten. Hierna lazen we over geloofsgetuigen, Hebreeën 11, 1-6: Het geloof is de zekerheid van datgene wat we hopen en verlangen. Hoop houden is belangrijk. Jezus geeft ons hoop, Hij is onze hoop.

 

In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is de canon CGK tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat . . . . .

Er wordt elke dag heel wat in Bijbelse dagboeken gelezen. De een doet jarenlang met hetzelfde dagboek – een ander koopt elk jaar iets nieuws. Nu we aan het eind van 2021 komen, kan het zijn dat u op zoek bent naar iets nieuws voor volgend jaar. Maar hoe vind je iets dat geschikt is in die grote hoeveelheid (nieuwe) dagboeken? In dit artikel komen vier nieuwe dagboeken voorbij met een korte beschrijving en aanbeveling. Dit jaar allemaal dagboeken die jaarlijks uitkomen. Hopelijk heeft u daar wat aan en helpt het bij de keuze.

 

Ze was al een eind in de tachtig. Woonde nog zelfstandig en kon zich nog goed redden. Dankbaar voor haar goede gezondheid en vitaliteit. Toch zei ze vaak: ‘Ik hoop dat ik nooit hulpbehoevend word, dat lijkt me verschrikkelijk.’ 

Ze bedoelde daarmee dat ze het erg zou vinden wanneer ze zich niet meer zonder hulp van anderen zou kunnen redden. Zo helemaal afhankelijk te moeten zijn. 

Commentaar

 • Nieuws 2021-12-03 18:13:35

  In een commentaar probeer je iets te schrijven over iets actueels, in de kerk, in de samenleving,...

 • Dikke muren 2021-11-19 18:39:02

  Nog even over de dingen dezer dagen. Over de polarisatie binnen onze samenleving die nog steeds ...

 • Het zijn altijd die christenen 2021-11-05 18:11:57

  Na elke vakantie scan ik de krantenkoppen. Ook na de herfstvakantie. Twee onderwerpen springen...

 • Dienen in de kerk 2021-10-22 14:50:11

  Onlangs vergaderde de classis Leeuwarden. De verslagen vanuit de classiskerken geven altijd...