Jezus’ opdracht
In de twee vorige artikelen heeft u kunnen lezen over de geestelijke zorg aan gedetineerden en kwam een aantal groepen mensen voorbij, die professioneel of vrijwillig in de gevangenis werken. Het eerste artikel sloot ik af met de tekst uit Mattheüs 25, waarin Jezus de schapen van de bokken scheidt. Terwijl de rechtvaardigen zich niet bewust zijn van de reden dat zij rechts van Jezus worden gesteld, realiseren de anderen niet wat zij hebben misdaan, of liever gezegd: hebben nagelaten.
Hoe kunnen wij zorg aan gevangenen geven? Alleen al bij de kerstviering waren zo’n twintig vrijwilligers aanwezig, verbonden aan Stichting Exodus en de Jailhouse Praise Band. Om te onderzoeken wat er nog meer gebeurt in, rond en ná de gevangenis ben ik het internet opgegaan, om wat meer achtergrondinformatie te vinden. Graag neem ik u mee op die zoektocht. Daarbij ga ik voorbij aan de professionele instanties, zoals de bewaking, reclassering en medische zorg, ervan uitgaande dat dat niet op onze weg ligt. Het gaat om een stuk medemenselijkheid.

Big deal: God biedt ons Zijn contract aan. Dwars door de eeuwen en tijden heen ook aan jou en mij. Om dat beter te begrijpen wordt het wel eens uitgelegd als het genadeverbond.

 

Rode draad van de Bijbel

Het is goed de grote lijn van de Bijbel op te pikken. De Bijbel begint er mee dat God deze wereld heeft gemaakt en dat was goed. Maar die wereld is kapotgegaan doordat mensen hun hand uit Gods hand hebben getrokken, en hun eigen plan trokken. In het begin van de Bijbel lees je hoe mensen, keer na keer, God vaarwel zeiden. In de tijd van Abraham staat er, was er bijna niemand meer die in God geloofde. Mensen hoorden bij de familie van Adam. Adam, de eerste mens die naar Gods beeld gemaakt was – maar Adam miste zijn doel. Hij verloor zijn intieme relatie met God. Iedereen die daarna geboren werd, werd geboren in die familie van Adam, en droeg die schuld van Adam. Leven in een kapotte, gebroken wereld, met een hart waarin vaak zoveel duisternis is.

Wie op zoek gaat naar het woord ‘orgel’ in de Bijbel kan lang zoeken. Logisch. Een orgel kende men niet ten tijde van het Oude of Nieuwe Testament. Maar wie de Statenvertaling erbij pakt, komt toch niet bedrogen uit! In Psalm 150 vers 4 staat het: looft Hem met snarenspel en orgel! En ook in de Oude Berijming is het orgel terug te vinden.

Hoe heeft het orgel een plaats gekregen in de Bijbel? De Psalmdichter kende immers nog geen kerkorgel. Nee, een paar duizend jaar geleden bestonden deze muziekinstrumenten nog niet. Hoe is dan toch het orgel terechtgekomen in de Bijbel?

 

Het is Pinksteren geweest. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Eén van de hoogtijdagen voor de Kerk, want zonder de Heilige Geest zijn we nergens. Tegelijkertijd is best wel lastig om nu helder uit te kunnen leggen Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet. Laat staan erover te spreken wat Hij in mijn eigen leven doet. Misschien herken je dat wel. Daarom wil ik in een korte serie artikelen kort wat punten aanstippen die jou en mij kunnen meehelpen daar beter zicht op te krijgen.  

Het lijkt me een pijnlijke gebeurtenis als er een rib uit je lijf wordt gehaald. Ingrijpend ook. Het overkomt de mens Adam in het Bijbelboek Genesis. Maar het levert hem wel wat op.
De Schepper vindt dat de mens niet alleen moet zijn en formeert uit aarde allerlei dieren en vogels. Nieuwsgierig kijkt Hij welke namen Adam ze zal geven, maar Adam is teleurgesteld: hij vindt geen helper die precies bij hem past. En dan voert God de grote operatie uit, waaruit de vrouw ontstaat. ‘Dit is ze! Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed.’ Adam is blij met de vrouw die aan zijn zijde is geplaatst.

Johannes 9 beschrijft een bijzonder stukje bijbelse geschiedenis. Het moment is aangebroken dat een volwassen blindgeboren man tot zijn bestemming mag komen.

In deze Verrekijker zoom ik in op die bestemming.

Allereerst Jezus. Hij ziet de man. De discipelen denken er het hunne van. Zij zien een zondig en een door blindheid gestrafte mens langs de weg zitten en willen snel doorlopen.

Maar die gedachte veegt Jezus snel van tafel en hij geneest de man van zijn blindheid.

Commentaar

 • Taizé 2023-06-02 17:56:34

  In de week van Hemelvaart mocht ik samen met zeven jonge(re) gemeenteleden vijf dagen op reis. We...

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...