Ik zal het maar gelijk eerlijk bekennen: ik ben nog geen veertig jaar. Toch heb ik dit boek gelezen, omdat ik benieuwd was naar wat de auteurs te zeggen hebben over de verschillende fases van het leven en dan met name de fase van het leven van een man na zijn veertigste. Op Groot Nieuws Radio hoorde ik een interview met een van de auteurs en ik dacht: ‘Dat boek wil ik wel eens lezen!’ Daarbij kwam ook de gedachte naar boven: ‘Wellicht zit er ook iets waardevols in voor de lezers van het kerkblad.’

De auteurs hebben ervaring opgedaan met het begeleiden van mannen die in het midden van het leven staan. Tijdens zogenaamde karakterweekenden hebben ze vele mannen gesproken. Daarom hebben ze een goed beeld van de worstelingen, uitdagingen en kansen die deze mannen tegenkomen. Ze verwerken in dit boek ook hun eigen ervaring van hoe ze de periode in het midden van hun leven hebben doorlopen. Als ik het goed begrijp is het doel van het boek om mannen toe te rusten hoe ze die periode zo kunnen doorlopen, dat de tijd die erna komt een periode wordt waar je tevreden en met geluk en voldoening je leven mag leven overeenkomstig de roeping die de Here God voor je heeft.

Dit boek - geschreven door ervaringsdeskundige Erna Oosterveen - probeert de impact van de ziekte kanker duidelijk te maken. In Nederland hebben ruim 800.000 mensen met deze ziekte te maken of te maken gehad in ontzettend veel verschillende verschijningsvormen. Met andere woorden: vroeg of laat komt de ziekte ook onze context binnen. Dat weten we natuurlijk wel uit voorbedes die gedaan worden in de gemeente, maar toch.

‘Ze produceren alleen rapporten, maar verder gebeurt er niets.’ Bruce, Pakistaan, hoogopgeleid en onvermoeid pleiter voor de armen, is duidelijk niet te spreken over de grote internationale organisaties voor ontwikkelingswerk. ‘Er gaan sloten subsidies heen, maar weinigen worden er beter van.’ Ik kan wel met hem meevoelen. Kleinschalig particulier initiatief, daar heb je meer aan. Daar zit nog passie en bewogenheid en niet te vergeten: toewijding. Daar zitten nog mensen die zich geroepen weten en zichzelf geven. Deze onmisbare eigenschappen vind ik tot mijn grote vreugde hier in deze kleine sloppenwijk waar de organisatie ‘The Saviours Welfare’ haar bijzondere werk doet.

Van 23 juli tot en met 5 augustus ben ik met een groep van negen mensen met World Servants mee geweest naar De Glind in de provincie Gelderland. Ik wilde altijd al graag met een dergelijk hulpproject meedoen en nu World Servants sinds een paar jaar ook projecten organiseert in Nederland - één van de aanleidingen was corona - heb ik mijn kans gegrepen. Het was een reis was om nooit te vergeten.

Eind april hebben we al een voorbereidingsweekend gehad met verschillende informatieve activiteiten over het project en om iedereen wat beter te leren kennen. Begin juli hebben we een tweede teambuildingsactiviteit gehad.

Schepping is geen discutabel onderwerp in de Vroege Kerk. Men sloot aan bij de Joodse visie op de schepping en zag de almacht van God als Schepper als een alles overtreffende eigenschap van God. De mens behoort als een geschapen wezen tot een andere orde dan zijn Schepper. Daarom is de mens, als schepsel van God, aan zijn Schepper diepe eerbied verschuldigd, maar impliceert dit ook dat de mens God als Schepper erkent.

 

In dit artikel willen we iets laten zien van de Vroegchristelijke gedachten over de Schepping bij Basilius van Caesarea en Ambrosius van Milaan. De Hexameron is de titel van negen homilieën (preken) van St. Basilius over de kosmogonie van de eerste hoofdstukken van Genesis. Wanneer en waar zij werden uitgesproken is niet helemaal zeker. Het zijn waarschijnlijk vastenpreken, gehouden tijdens de ochtend- en avonddienst, en ze schijnen te zijn beluisterd door werkende mannen.

 

De vorige keer zijn enkele opmerkingen gemaakt over de achtergrond van de term huwelijksbevestiging. Deze term die wordt gebruikt voor een kerkdienst waarin om een zegen over het huwelijk wordt gebeden, wekt de indruk dat de eigenlijke huwelijkssluiting in de kerk plaatsvindt en dat wat voor de overheid gebeurt slechts bijzaak is.

 

De achtergrond van dit begrip ligt in het recht. Er is een tijd geweest dat de kerk deed wat de overheid moet doen. Vandaag heeft het woord bevestiging (in kerkelijke context) geen enkele juridische betekenis meer. Het huwelijk komt tot stand voor de overheid. Daarom is het woord bevestiging in verband met een dienst waarin het bruidspaar de zegen van God ontvangt, niet zo gelukkig.

 

Commentaar

 • De gasprijs en de kerkzaal 2022-11-17 19:08:21

  De stijging van de energiekosten houdt ons allemaal bezig. We zetten de kachel een graadje lager,...

 • Beroepingswerk 2022-11-04 18:21:30

  Als er in een kerkelijke gemeente een vacature is voor de functie van predikant, dan gaat die...

 • Mahsa Amini 2022-10-20 18:06:56

  Ik kom er niet los van, van wat ik hoorde over Mahsa Amini, die door de moraalpolitie werd...

 • Micha 2022-10-08 07:55:13

  Misschien komt het je bekend voor. Je vertelt aan een vriend dat je een dagje uit gaat, of aan je...