Bij de twintig wekenecho werden Marcel en Miranda doorgestuurd voor verder onderzoek. In het ziekenhuis wilde de assistente op korte termijn een afspraak maken. Toen Miranda enkele dagen later de gemaakte afspraak moest afzeggen en een nieuwe datum wilde prikken, werd haar dat niet in dank afgenomen.

 

Aanstaande ouders zien doorgaans de eerste beelden van hun kind bij de echo die al vroeg in de zwangerschap mogelijk is. Daarbij kan worden vastgesteld wanneer de moeder is uitgerekend. Een aantal weken later ontvangen de ouders een uitnodiging voor een twintig-wekenecho. Zij mogen zelf beslissen of zij daarop willen ingaan. De bedoeling van deze screening is een controle van de vrucht. Als deze ernstige afwijkingen vertoont, zouden de aanstaande ouders een abortus kunnen laten uitvoeren. Een abortus is namelijk in Nederland mogelijk tot 24 weken. Kennis van een ernstige afwijking bij de vrucht stelt velen voor een keus. Of niet. Je kunt ook zonder meer 'ja' zeggen tegen het ongeboren leven. En dan kun je je afvragen of een twintig wekenecho wel nodig is. Je bent vrij om de uitnodiging af te slaan. Maar een dergelijke echo kan wel nuttig zijn ter voorbereiding op de eventuele komst van een kind met een ernstige aandoening.

 

We zijn bij de derde en laatste vraag aangekomen. Voor wie is de verzoening in Christus eigenlijk werkelijkheid? Geldt de verzoening voor heel de wereld of alleen voor de uitverkorenen? Denken Iwand en Jüngel aan alverzoening, zoals ook van Karl Barth vaak wel wordt beweerd?

 

De leer van de alverzoening kan twee dingen betekenen. In de eerste plaats dat nu reeds alles en iedereen verzoend is met God, of men dat weet of niet. In de tweede plaats dat uiteindelijk, na het laatste oordeel, alles en iedereen verzoend zal zijn met God.

 

Het wordt mij wel eens gevraagd wat ik in Apeldoorn doe. Gekscherend zeg ik dan dat ik probeer om alle studenten die dominee willen worden de zending in te sturen. En dat is niet alleen maar een grapje.

 

Toegerust

Als iemand mij dertig jaar geleden had gezegd dat ik aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn zou komen te werken, zou ik haar/hem vreemd hebben aangekeken. Ik wilde graag dominee worden, om in en met de gemeente het evangelie te lezen, om met mensen te ontdekken wat God allemaal doet in ons leven, en wat dat betekent; hoe dat houvast geeft.

Sara en haar twee jonge kinderen zijn jaren onderweg naar veiligheid en vrijheid. Een verhaal over een vlucht voor geweld, uitbuiting & uithuwelijking én over onderweg goede mensen tegenkomen.

 

Wat vooraf ging

Ze vlucht in het holst van de nacht weg van de Afghaanse schoonfamilie. Terug naar haar ouders in Iran, wil ze. Haar man is doodgeschoten, zij en haar kinderen worden mishandeld. Ze wil dat zoontje Yanis en dochtertje Ilana fijn opgroeien, naar school mogen.

 

Zo’n vijfendertighonderd jaar geleden gingen Mozes en Aäron, inmiddels tachtig en drieëntachtig jaar oud, met knikkende knieën op weg naar het paleis van de farao van Egypte. Ze hadden een gevaarlijke boodschap te brengen, die hun wellicht het leven kon kosten. Zeker, het was de Here God zelf die Mozes deze opdracht had gegeven. Maar nu ze er vlak voor stonden hadden ze het knap benauwd. Aäron hield zijn staf stevig in de hand. ‘Als de farao jullie niet gelooft, moet je de staf van Aäron op de grond gooien. Die wordt dan een grote slang. Dan weet farao dat jullie de opdracht van Mij hebben’, had God gezegd. Die belofte had ze weer een beetje moed gegeven. Zo gingen ze op pad. Aangekomen in de grote troonzaal waar de farao vertoornd en hooghartig op hen neerkeek gaven ze de boodschap van God door. De farao lachte hen middenin hun gezicht uit en beval zijn tovenaars hetzelfde te doen. Tot verbijstering van Mozes en Aäron deden de tovenaars inderdaad hetzelfde. Met dit verschil: de grote slang van Aäron vrat de andere slangen op. Desondanks geloofde de farao hen niet en stuurde hen weg. Hoe anders had het kunnen lopen voor de gewone Egyptenaar als de farao…

Veel spreekwoorden en gezegden die wij in onze taal gebruiken, vinden hun oorsprong in de Bijbel. In deze rubriek proberen we van een aantal daarvan de herkomst te achterhalen.


In het Bijbelboek Daniël voorspelt bovennatuurlijk schrift de ondergang van het Babylonische Rijk. Koning
Belsassar richt een drinkgelag aan en gebruikt het serviesgoed dat is gestolen uit de tempel van Salomo. Plotseling schrijft  een geheimzinnige hand een spreuk op de muur.

Commentaar

 • Israël 2021-09-24 17:39:46

  Op zondag 03 oktober besteden we als kerken (extra) aandacht aan de band tussen Israël en de kerk. De...

 • Repeterende breuken 2021-09-10 17:09:49

  Toen in Afghanistan opnieuw een zelfmoordaanslag van de IS was verzuchtten we: Houdt het nu nooit...

 • Druk 2021-08-27 17:03:58

  Simone Biles. Tom Dumoulin. Kiki Bertens. Naomi Osaka. Vier sporters die tot de top van hun sport...

 • Poëtisch Noorden 2021-08-13 19:24:19

  We hebben ons voor een week in een hutje verschanst. Geen water, geen WC. Vakantie is echt een...