Ester 3:1 – 5:14: Strijd

 

Het boek Ester is een bijzonder Bijbelboek. Alleen al omdat Gods naam er niet in voorkomt. Het is lang omstreden geweest. Het is ook een geliefd boek, want het vertelt een schitterend verhaal. En juist vanwege de schijnbare afwezigheid van God is het een boek dat vandaag de dag heel veel te zeggen heeft. Want de tijd waarin we vandaag de dag leven, lijkt in veel opzichten op de tijd die in Ester beschreven wordt. Daarom is het interessant om op zoek te gaan naar de boodschap van het boek Ester en de aanwezigheid van God, ook als Hij niet genoemd wordt. Wat heeft het boek ons vandaag te zeggen? We hebben inmiddels koning Ahasveros, Ester, Mordechai en Haman voorbij zien komen. In dit artikel gaan we kijken naar de strijd die er oplaait.

 

Haman is zwaar gekrenkt als Mordechai niet voor hem wil buigen. Als hij erachter komt dat Mordechai een jood is, dan gaat hij helemaal door het lint. Niet alleen Mordechai, maar zijn hele volk moet eraan. Amalek en Israël staan weer tegenover elkaar. En het gaat er hard aan toe. Haman heeft alle macht die je kunt hebben. De hoogste positie, rechtstreeks toegang tot Ahasveros – hij kan eigenlijk doen wat hij wil. En dat doet hij…

 

In een serie van korte artikelen wil ik samen met u en jullie kijken naar wat we de Orde van dienst noemen. De dingen die gebeuren in een kerkdienst. Want elk onderdeel heeft zijn eigen rol en achtergrond, maar kennen we die nog? Het lijkt ons goed om als het ware de boel af te stoffen en ons af te vragen: waarom doen we de dingen die we doen?

 

De collecte en de Bijbel

Al vanaf het allereerste begin heeft de Heere Zijn volk laten zien dat Hij ze niet zegent zodat ze alles zelf kunnen houden, maar dat Zijn zegen wil bewerken dat zij het vervolgens mogen doorgeven om de Heere groot te maken en de naaste te dienen. Hoe dit terug- en doorgeven van Gods gaven zich door de Bijbel heen ontwikkelt kunnen we hier niet uitgebreid behandelen. Wat we wel willen aanstippen is dat het geven van gaven vanaf het allereerste begin niet optioneel was, maar een gegeven feit. Je krijgt van God en dus geef je door. Zo wordt er in o.a. Leviticus 27: 30-33 gesproken over het geven van tienden. De Here God, de Eigenaar van alles, zegt dat het tiende van gewas en vee van Hem is en dat Hij daar recht op heeft. Ook in Numeri en Deuteronomium geeft de Heere op dit gebied duidelijke aanwijzingen op dit vlak.

 

Afgelopen zomer riep ds. Mark de Jager, de voormalig jong theoloog des vaderlands (2019/2020) op om het gesprek over de doop weer eens te heropenen. Die roep is mij uit het hart gegrepen.

Boekje

‘Bram, zou je, als je eens tijd hebt, een boekje willen schrijven over de doop?’ Elk jaar als ik belijdeniscatechisatie geef, komt het onderwerp weer langs. Water in de kerk. Water dat al heel lang voor verdeeldheid en vragen zorgt. Ook misschien wel voor jou. Misschien heb je het al een keer meegemaakt, de doop. Van kinderen, of van volwassen. Als je een beetje bekend bent in de kerken weet je dat er heel verschillend over wordt gedacht: moet je nu gedoopt worden als je tot geloof komt, of mag je ook kinderen dopen?

In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is de canon CGK tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat . . . . .

-        van oudsher uitsluitend psalmen werden gezongen in onze en andere kerken

De kerk in de (duistere) Middeleeuwen (4) - hoe Europa christelijk werd en hoe christelijk Europa werd.

 

De geschiedenis van de kerk intrigeert, zeker als het gaat over die periodes waar we weinig van weten. Neem de duistere Middeleeuwen. Wat gebeurde er allemaal in die tijd? Hoe zag de kerk er toen uit? In dit artikel kijken we speciaal naar de manier waarop Europa christelijk werd en hoe men het christelijk geloof beleefde.

 

Bisschoppen en zendelingen

Het is makkelijk te zeggen dat Europa - en dan met name het noordelijk deel van Europa -christelijk werd doordat er zendelingen kwamen die het evangelie brachten. Maar hoe ging het in zijn werk? Hoe werd Europa christelijk?

Commentaar

 • ‘De gevende hand is altijd boven.’ 2023-03-24 18:08:22

  Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan deze uitdrukking. Iemand gebruikte hem in een...

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...