De kerk moet in de wereld staan

als getuigende gemeente!

Ze moet ‘missionair’ zijn, maar hoe dan?

 

Ik ga nog even terug naar wat ik in het vorige artikel schreef, dat God mensen inschakelt in het werk dat Hij aan het doen is. Dat is een geweldig grote uitspraak als je daarbij bedenkt waar het God om gaat. Ik wijs nog maar een keer op wat er in het boek Openbaring staat. God wil dat er een schare komt die niemand tellen kan, die Hem eert (Openb. 7). Dat is zijn raadsplan, en in de uitvoering van dat plan is Hij Zelf ten volle bezig. God staat namelijk achter zijn raadsplan en Hij staat er ook voor in. Het komt klaar! En nou laat de Bijbel zien dat God in dat grote werk mensen inschakelt. God werkt altijd door mensenhanden heen. Hij gebruikt mensen om zijn werk te doen. Door de heilige Geest.

 

Hans en Klaas Baron hebben vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw namens de kerk van Emmen hulp geboden aan de gereformeerde kerk in Kilyén in Roemenië. Een of twee keer per jaar ondernamen ze de lange reis en moeder ging ook vrijwel altijd mee. Klaas, die helaas vroegtijdig aan de ziekte van ALS kwam te overlijden, kon over deze reizen bijzonder onderhoudend spreken en schrijven. We laten hem in zijn laatste reisverslag van 2011 aan het woord komen. Als een postuum eerbetoon aan deze bijzonder sociale christen.

Onder redactie van prof. H. G. L. Peels is weer een Apeldoornse Studie verschenen,  nummer 76. Deze studie draagt de titel Vergeving en heeft als ondertitel erkenningen rondom een delicaat thema. Vergeving ligt in het hart van het christelijke geloof. Wij leren God kennen als een God die zondige mensen uit genade vergeeft door het bloed van Christus. Dat te weten geeft blijdschap in je hart en vrede en eenheid in de kerk. Christenen worden immers opgeroepen elkaar te vergeven. Daarmee is duidelijk, dat deze studie over een onderwerp gaat dat iedere volgeling van de Heer Jezus na aan het hart ligt.    

Wat moeten we denken als het gaat om de corona-crisis? Wat gebeurt er allemaal, en kun je, of moet je de crisis die we nu meemaken aan God verbinden?

 

De Engelse theoloog Tom Wright, bekend om zijn toegankelijke uitleg van de Bijbel, schreef een boekje waarin hij op deze en andere vragen ingaat. Graag geef ik enkele gedachten weer.

 

Vanwege corona konden vrijwilligers een hele tijd niet naar de TussenVoorziening in Eelde. De lessen en activiteiten voor vluchtelingen lagen noodgedwongen stil, maar worden nu enthousiast weer opgepakt. Mét veiligheidsmaatregelen.

 

Je zou denken dat het pre-corona gezelliger was, toen ze nog hele groepen tegelijk les gaven in de TussenVoorziening. Maar vrijwilligers Adib en Bé ervaren dat niet zo. Toegegeven; het is anders om slechts een stuk of 4 mensen in de klas te hebben. Maar meer personen passen er nu eenmaal niet in het lokaal als je 1,5 meter afstand moet houden. En veiligheid gaat ook in deze kleinschalige opvang voor alles.

Commentaar

 • Praten over de overheid 2020-08-14 17:18:48

  Lange Frans is ernstig bezorgd over de toestand van ons land. Leidinggevende figuren zijn daarvoor volgens...

 • Randkerkelijk 2020-07-31 17:45:42

  ‘Je snapt nu hoe makkelijk het is randkerkelijk te worden.’ Het is een zinnetje uit een gesprek...

 • Black Lives Matter 2020-07-17 17:14:52

  De beweging Black Lives Matter is dagelijks in het nieuws. Dit is een internationale beweging die...

 • Leren 2020-07-03 18:45:08

  Discriminatie is een groot probleem. En het gaat veel verder dan alleen politiegeweld tegen...