God verbiedt het maken van een beeld om Hem daardoor te vereren en te dienen. Hij gebiedt daarentegen dat wij in zijn beeld (Christus) geloven en Hem volgen! Dat is de ware vervulling van het tweede gebod. Zo mogen we van God alleen het goede verwachten en Hem met heel ons hart liefhebben, vrezen en eren.

 

Toch zie je soms afbeeldingen van God. Denk aan een indrukwekkende schildering in de Sixtijnse kapel, in Rome. Michelangelo heeft de Allerhoogste afgebeeld, die bij de schepping Adams hand aanraakt. Dat is iets waar we toch wel moeite mee hebben. En wat te denken van schilderijen van bijbelse taferelen, en prachtige gebrandschilderde ramen waarmee bijbelse verhalen zijn verbeeld.

Op zichzelf kunnen afbeeldingen een goede functie hebben. Ze kunnen een aspect van een bijbelverhaal voor het voetlicht brengen. Afbeeldingen kunnen ondersteunend zijn bij het verhaal. Denk aan plaatjes in een kinderbijbel. Juist ook op kinderen kunnen afbeeldingen veel indruk maken.

 

Dit dubbele artikel schrijf ik vanuit een diepgevoeld verlangen naar eenheid, binnen en buiten de kerk, omdat we dat, naar mijn stellige overtuiging, verplicht zijn aan de Koning van de kerk, die in deze wereld nog altijd op zoek is naar het verlorene.

 

Vorige keer keek ik wat naar de geschiedenis. Nu maak ik wat theologische opmerkingen. Die ontleen ik – opnieuw – aan een zendingsman, en wel aan Johan Herman Bavinck (1895-1964). Hij was met het oog op de zending ook bezig met eenheid. Daarbij wijst hij op de katholiciteit van de kerk – het wereldwijde van de kerk. Daar is namelijk een heel sterk missionair element aan verbonden.

 

Een jaar of vijf geleden was er een periode dat de discussie over schepping en evolutie constant opnieuw oplaaide. Elke drie maanden stonden de opiniepagina’s in het ND er vol mee. De toon die er over en weer in het ND werd aangeslagen, irriteerde me zo dat ik mijn abonnement (tijdelijk) heb opgezegd. Het ging er alleen maar om anderen te overtuigen van het eigen standpunt. De vraag naar de betekenis van Genesis 1 – 3 voor ons leven en deze wereld werd te weinig gesteld. Sindsdien heb ik er niet meer over gelezen. Ik twijfelde dan ook toen er een recensie-exemplaar van het boek Schepping en val in mijn brievenbus lag. Ik wilde het boek eigenlijk al aan een ander redactielid geven, maar heb het toch gelezen… In twee artikelen deel ik graag iets over het boek.

 

Naast het magazine ‘Sestra’ dat twee keer per jaar verschijnt is er ook een uitgave van ‘Sestra’ speciaal voor moeders. Het heet dan ook ‘Sestra Mama’.

Deze tweede uitgave heeft als thema rolmodellen. Het is een afwisselend blad geworden met veel interviews, verhalen en tips van moeders voor moeders. Het mooie ervan is dat het niet gaat om het ideale plaatje, maar dat opvoeden ook een kwestie is van vallen en opstaan.

In gesprek met moslims blijken er veel raakvlakken tussen de Bijbel en de Koran te zijn. Zo kennen zij Adam, Noach, Abraham, Izaak, Jakob, Jozef, Mozes en ook Jezus en Johannes. Ze geloven dat Allah, zoals zij God noemen, de Schepper is van hemel en aarde. Hij zal aan het einde van deze wereld gericht houden.

 

Toch is het gesprek met moslims over het Evangelie ook moeilijk, omdat zij een aantal uitgesproken standpunten hebben, die haaks staan op het Evangelie. Moslims geloven dat Jezus een groot profeet is, maar hun profeet Mohammed is volgens de Koran de gróótste profeet. Zij geloven niet dat Jezus de Zoon van God is. Voor hen is dit een mens gelijk stellen met God. Dit is voor hen een erg zware zonde. Ook geloven zij op grond van de Koran dat Jezus niet is gekruisigd, maar dat een ander in Zijn plaats door de Joden is gedood. Dit raakt het hart van het Evangelie.

 

Commentaar

 • Zien we het wel? 2020-11-27 18:49:24

  Dat is de vraag die ik me stel als ik om me heen kijk naar wat er in de samenleving van vandaag...

 • Opbouw 2020-11-13 18:03:23

  Ook al heeft ons kerkblad qua vorm en lay-out een metamorfose ondergaan, de doelstelling is gelijk...

 • Solidariteit 2020-10-30 18:03:10

  Meestal kan ik gemakkelijk relativeren en wind ik me niet te veel op. Maar er zijn ook momenten...

 • Week tegen de eenzaamheid 2020-10-23 17:01:52

  Je hebt al een tijdje wat vage klachten. Je been sleept wat, je vergeet steeds vaker waar je iets...