Op woensdag 16 mei ontmoetten de afgevaardigden van de kerken van de classis Zwolle elkaar op Urk voor een vervolg van hun vergadering van maart j.l. Deze vervolgontmoeting was voorzien in verband met twee zaken. Daar was tussentijds nog één zaak bij gekomen. Dit laatste betrof het voorstel van de kerk van Kampen om aan haar predikant, ds. A. Brons, een positief classisattest te doen toekomen. Hoewel ds. Brons sinds 2011 in dienst van het Centrum voor Israëlstudies in Jeruzalem werkte, was hij al die tijd kerkelijk verbonden gebleven aan zijn laatste gemeente in Nederland, Kampen.

In het reformatiejaar dat achter ons ligt is aan de reformator uit Wittenberg veel aandacht gegeven. Er zijn goede woorden over hem gesproken. Tegelijkertijd roept de figuur van Maarten Luther gemengde gevoelens op. Hij heeft namelijk verschrikkelijke dingen over de joden gezegd.

 

Die woorden doen ons pijn, vooral omdat we weten dat Israël een bijzondere plaats heeft ontvangen in de geschiedenis van God met deze wereld. Hij koos Israël uit om zijn heil te verkondigen in deze wereld. Heinrich Bullinger, ook een reformator, zei over een van de anti-joodse geschriften van Luther dat het bij de zwijnen af was.

 

Het pinksterlied, Lied 239 van het Liedboek voor de Kerken, Veni Creator Spiritus, dateert uit de vroege Middeleeuwen en wordt al ongeveer duizend jaar in de kerk gezongen. Het lied wordt in het Liedboek tweemaal vermeld. Lied 237 is de vertaling van Schulte Nordholt van de oorspronkelijk Latijnse tekst. En Lied 239 is zijn vertaling van de Duitse tekst van Maarten Luther.

Er vloog eens een duif met een olijftak in zijn snavel. Hij bracht een hoopvolle boodschap aan de acht opvarenden van een grote boot. Die acht mensen, natuurlijk hebben we het hier over Noach en zijn gezin, zaten al meer dan honderdvijftig dagen in de ark. Eerst regende het veertig dagen achtereen en verdween alles en iedereen om hen heen. Daarna was er alleen maar leegte. Wat zal dat een volslagen eenzaamheid hebben betekend.

Nu is het moment bijna aangebroken dat ze de boot mogen verlaten, om een nieuw begin te maken met de bewoning van de aarde. Wat een mooie boodschap was dat. Toen Noach een week later de duif weer losliet, kwam deze niet weer terug. Hij kon zichzelf redden.

 

Commentaar

 • Antisemitisme 2018-05-25 19:09:50

  Israël heeft zijn grenzen verdedigd tegenover Palestijnen die de staat bedreigden bij zijn...

 • `Pinkstergeest: op naar het feest! 2018-05-18 14:17:04

  Pinksteren: we gedenken en vieren dat de Geest is uitgestort. We staan stil bij zijn komst...

 • Beoordeling 2018-05-04 08:06:34

  Op nos.nl las ik over de drang van bedrijven om hun klanten te vragen om een beoordeling. Of het...

 • Geldzaken 2018-04-27 07:52:47

  Een alarmerend bericht van het Nibud: zo’n veertig procent van de mensen die een enquête over hun...