Bethlehem

Wanneer je iemand vraagt enkele Bijbelse plaatsnamen te noemen, is de kans groot dat naast Jeruzalem ook Bethlehem een plaats krijgt in het rijtje. En wie de kans krijgt Israël te bezoeken zal toch ook graag Bethlehem bezoeken. Immers: het is de plaats waar onze Heer Jezus Christus is geboren. Bethlehem kent dan ook verschillende toeristische attracties rond de geboorte van Christus. Er zijn verschillende kerken en kathedralen, die rond het leven van het kind Jezus zijn gebouwd.

Inleiding.

In de afgelopen periode hebben wij stil gestaan bij verschillende onderwerpen die op de komende Generale Synode zullen worden besproken. Wij begonnen deze serie artikelen met een analyse over de verschillende vormen van kerkbestuur. De kerk heeft, zo stelde de wetgever, een grote vrijheid van ‘self – government’, dat wil zeggen inrichting en bestuur van het kerkgenootschap. In ons kerkverband werken wij vanuit het zgn. presbyteriaal – synodaal stelsel. Binnen dit stelsel zijn er naast een (of meerdere) predikant(en), ouderlingen en diakenen actief die elk een eigen taak en verantwoordelijkheid hebben, en samen de kerkenraad vormen.

 

Als de naam Dietrich Bonhoeffer genoemd wordt, hebben we het over een man die tot de verbeelding spreekt en die ook aanspreekt. Tot op de dag van vandaag, en -bijna zou ik zeggen- alleen nog maar meer in deze tijd, spreekt zijn levensgeschiedenis en vooral ook zijn actieve betrokkenheid bij het kerkelijk leven van de jaren vlak voor en tijdens de tweede wereldoorlog talloos veel mensen aan. De manier waarop hij, in zijn theologisch denken, en ook in zijn praktische inzet in de kerkelijke ontwikkelingen van zijn dagen, roept respect op. Tegen de stroom van het nationaalsocialistische denken dat van overheidswege niet alleen de samenleving maar ook het hele kerkelijke gebeuren binnendrong en daar alles bepaalde in, vertolkte Bonhoeffer, samen met een aantal anderen, een helder en radicaal christelijk geluid, dat hij rechtstreeks aan de Bijbel ontleende.

 

 

De hemel op aarde conferentie

Kees Postma, De hemel op aarde conferentie. Het wonderlijke dagboek van een doodgewone dominee, KokBoekencentrum: Utrecht 2023, 144 blz., €16,99, ISBN 978 90 435 3957 9

Een jaar na het uitkomen van zijn eerste boek De retraite, is nu een nieuw boekje verschenen van de hand van Kees Postma, voorganger van de baptistengemeente in Burgum. Het is een boek dat je zo wegleest. We maken in het boek kennis met David Keizer, een dominee in een Fries dorp. Hij houdt een dagboek bij van de mooie en bijzondere dingen die het ambt met zich meebrengt. Voor dominees worden bekende situatie geschetst, en regelmatig is het lachen geblazen. Het is op het ene moment luchtig, op het andere moment serieus. Een voorbeeld, op bladzijde 85: ‘Eigenlijk een gek vak, dat van dominee. Aan de ene kant heb je veel vrijheid. Ik hoef bijvoorbeeld niet om zes uur in de ochtend klaar te staan om in een busje te stappen voor een timmerklus. Ook hoef ik niet in te klokken. … Anderzijds klok ik ook nooit uit en komt mijn busje nooit terug van de bouwplaats. Ik zeg weleens tegen aspirant-dominees dat hun een leven met veel vrijheid te wachten staat, maar dat ze tegelijkertijd 24/7 beschikbaar moeten zijn en ze dus altijd aan moeten staan.’

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...