Wie de stad Leeuwarden vanuit het oosten binnenrijdt langs de Aldlânsdyk ziet aan de rechterkant een rijtje bijzondere gebouwen. Allereerst de gevangenis, dan het politiebureau en vervolgens na een groot gebouw de Veilige Veste van Fier. Direct aan de straat.
De metamorfose die het voormalige kleurloze politiebureau heeft ondergaan tot wat het nu is fascineert me. Daar staat het. Kleurrijk. Open en bloot. En dat is precies de bedoeling van Fier. De Veilige Veste is geen geheime locatie. Juist niet!

Hoe benader je de Joden met het Evangelie? Anders dan de andere volken, is de insteek van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Onze relatie met Israël – en Gods relatie met dit volk! – maakt het getuigen in Israël een hoofdstuk apart, anders dan de zending naar alle andere volken. Waarom? en hoe? Daarover gaat dit artikel.

 

Een volk apart

God heeft aan Israël een bijzondere plaats gegeven. Hij heeft zijn Naam aan dit volk verbonden: Hij is en blijft ‘de God van Israël’. Hij heeft zijn Woord aan dit volk gegeven. Ook al hebben wij het via hen ook gekregen en is het zeker òòk voor ons, Israël is en blijft de eerst aangesprokene. God heeft dit volk – ongehoorzaam als het was! – zijn liefde verklaard (bv. Hosea 11). God heeft de Messias allereerst tot Israël gezonden, om ‘zijn volk te verlossen van hun zonden’ (Mat. 1:21, vgl. Ps. 130:8, zie ook Mat. 15:21). Dat alles heeft Israël niet verdiend. Integendeel: het is keer op keer verbruid. Maar toch: ‘God heeft zijn uitverkoren volk niet verstoten’ (Rom. 11:1-2). Hij laat niet los wat Hij begon. Ook al zijn mensen ontrouw, God blijft trouw (2 Tim. 2:13). Wat een houvast mag dat zijn voor ons – maar dat geldt dan toch ook voor Israël! God had en heeft en houdt hart voor dit volk, dat Hij verkoren heeft (Rom. 11:29).

Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...