Op de generale synode van onze kerken wordt nagedacht over een voorstel om een kerkelijke bevestiging van een geregistreerd partnerschap mogelijk te maken. Deputaten kerkorde en kerkrecht hebben daarover geschreven in het rapport dat zij aan de synode hebben aangeboden.

 

Deputaten adviseren om een kerkelijke bevestiging van een geregistreerd partnerschap niet per definitie te weigeren. Daarbij mogen dan wel voorwaarden gesteld worden, die vooral daarop gericht zullen zijn dat van mensen die deze geregistreerde vorm van partnerschap verkiezen, gevraagd zal worden dat zij op een gelijkwaardige manier beloften van trouw naar elkaar uitspreken zoals dat bij de kerkelijke bevestiging van een huwelijk gebeurt.

 

Dit boek is een cursusboek voor een bijbelkring of gespreksgroep, voor ervaren of beginnende bijbellezers, maar voor persoonlijk gebruik is het ook heel geschikt. Of je echt, zoals de auteur aangeeft, het hele boek in vijf weken moet doorwerken, betwijfel ik. Voor veel kringleden is dat een hele kluif, denk ik.

Het motto van de cursus is: De Bijbel, Gods Woord door en voor mensen. De mensen die in eerste instantie aangesproken werden leven allang niet meer, maar ook latere lezers worden in de Bijbel door God aangesproken. Dat betekent, dat de Bijbel wel voor ons, maar niet aan ons geschreven is. Daarom is het belangrijk om te weten wie die mensen waren aan wie de woorden in de Bijbel destijds gericht waren.

Paul Visser, pionier predikant in Amsterdam, laat zich inspireren door aartsvader Abraham, eveneens pionier. De wereld waarin Abraham leefde komt overeen met onze wereld. Ongeloof is de gewoonste zaak van de wereld en geloof mag je beschouwen als een wonder. Net als Abraham mogen wij met vallen en opstaan leren wat vertrouwen in God is.

Dit boek gaat over twee vriendinnen, Audrey en Eve. Audrey is van adel, Eves moeder werkt op Wellingford Hall, het landgoed van Audrey’s familie. In het Engeland van de jaren dertig was de afstand tussen de adel en burgers heel groot. De beide meisjes ontmoeten elkaar als ze twaalf jaar oud zijn en ondanks het standsverschil ontstaat er een vriendschap voor het leven.

 

Het boek begint eigenlijk met de afloop: In 1950 woont Eve al vier jaar onder Audrey’s naam met haar kind in Amerika. Ze doet zich voor als de schoondochter van de ouders van Robert, de omgekomen echtgenoot van Audrey. Tot de echte Audrey voor de deur staat.

 

Commentaar

 • Urk en de grondwet 2021-04-09 15:52:04

  De relatie tussen kerk en staat blijft spannend. De relatie tussen de kerk en de journalistiek...

 • De opname 2021-03-26 16:00:34

  In Amerika kom je auto’s tegen voorzien van een sticker met daarop de tekst: Let op, als de opname...

 • Geroepen tot stemmen 2021-03-12 16:12:03

  Op woensdag 17 maart a.s. worden wij geroepen onze verantwoordelijkheid in het politieke leven te...

 • Kerk in de wereld 2021-02-26 18:10:23

  Aanstoot of getuigenis?   Onlangs las ik iets dat me aan het denken zette en me onrustig maakte. Het komt...