In het Bijbelboek Exodus staat het leven en de dienst van Mozes beschreven.

Dat bijzondere leven begon bij een biezenmandje, zou je kunnen zeggen.

 

Daar haak ik even bij aan. Bij de heldin in dat bijzondere verhaal, bij Jochebed, de moeder van Mozes.

De Bijbel lezen met het oog op Israël

Israël is na 7 oktober 2023 dagelijks in het nieuws. Ook in de kerk, in onze gebeden en regelmatig in preken gaat over Israël. In dit dagboek schrijven verschillende auteurs (predikanten en theologen met een liefde voor Israël) een jaar-dagboek met Israël als insteek. Je leest iedere dag een gedeelte uit het Oude of Nieuwe Testament en vervolgens een overdenking, met aandacht voor de positie van het volk Israël. Iedere dag staat er een leesvraag en een verdiepingsvraag bij om nog wat dieper op het Schriftgedeelte door te denken. Een goed leesbaar en verrijkend dagboek.  

 

 

De hemel op aarde conferentie

Kees Postma, De hemel op aarde conferentie. Het wonderlijke dagboek van een doodgewone dominee, KokBoekencentrum: Utrecht 2023, 144 blz., €16,99, ISBN 978 90 435 3957 9

Een jaar na het uitkomen van zijn eerste boek De retraite, is nu een nieuw boekje verschenen van de hand van Kees Postma, voorganger van de baptistengemeente in Burgum. Het is een boek dat je zo wegleest. We maken in het boek kennis met David Keizer, een dominee in een Fries dorp. Hij houdt een dagboek bij van de mooie en bijzondere dingen die het ambt met zich meebrengt. Voor dominees worden bekende situatie geschetst, en regelmatig is het lachen geblazen. Het is op het ene moment luchtig, op het andere moment serieus. Een voorbeeld, op bladzijde 85: ‘Eigenlijk een gek vak, dat van dominee. Aan de ene kant heb je veel vrijheid. Ik hoef bijvoorbeeld niet om zes uur in de ochtend klaar te staan om in een busje te stappen voor een timmerklus. Ook hoef ik niet in te klokken. … Anderzijds klok ik ook nooit uit en komt mijn busje nooit terug van de bouwplaats. Ik zeg weleens tegen aspirant-dominees dat hun een leven met veel vrijheid te wachten staat, maar dat ze tegelijkertijd 24/7 beschikbaar moeten zijn en ze dus altijd aan moeten staan.’

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...