Als opvoeder van tieners, denk ik natuurlijk veel na over geloofsoverdracht. We willen onze jongeren graag binnenhouden, zowel binnen de kerk met een grote K als binnen onze kerk. En we willen jongeren van buiten de kerk binnen krijgen. Maar je zit met die kloof tussen kerk en cultuur die gewoon lastig te overbruggen is. Kerken vergaderen en experimenteren wat af, allemaal om de drempel maar iets te verlagen.

Geloofstoerusting is een platform dat toerusting geeft op allerlei terreinen van het christelijke geloof. Of je nu op zoek bent naar Bijbelstudie, onderwerpen uit de geloofsleer, gemeenteopbouw, ethiek, toe-eigening van het heil, bij Geloofstoerusting vind je een overvloed aan materiaal. Geloofstoerusting is naar eigen zeggen stevig geworteld in de rijke reformatorische traditie. Gevoed door het verleden wil ze oog houden voor het heden met daarbij als doel voor ogen: God verheerlijken, Jezus volgen en de naaste dienen.

Geloofstoerusting begon in 2012 met video’s op YouTube. Inmiddels is ze actief op Facebook, Instagram, Twitter, Sound Cloud, Spotify en is er een eigen website. Ook belegt ze jongerenavonden en geeft ze boeken uit. Ze werkt samen met tal van organisaties in de gereformeerde gezindte zoals het RD, DriestarEducatief en het LCJ van onze kerken.

Ik herinner het me nog goed. Ik zat in de auto ergens heen en op de radio was er een vraaggesprek met Rudy O. Asibey over het boek dat zij schreef over haar verhaal. Want dat vertelt ze: het verhaal waarin – helaas – racisme een duidelijke plaats inneemt. En nee, het speelt niet in Amerika waar de beweging van Black Lives Matter nog niet zo lang geleden weer helemaal actueel werd, als gevolg waarvan er over heel de wereld weer aandacht gegeven werd (en terecht wordt) aan wat kennelijk zo onoplosbaar aanwezig is in de wereld: racisme. Dat mensen beoordeeld en behandeld worden op grond van hun afkomst, van wie ze zijn omdat de wortels van hun bestaan – van henzelf of van hun ouders of grootouders of nog verder terug – niet, of gedeeltelijk niet in Nederland liggen.

Dit boek gaat over twee vriendinnen, Audrey en Eve. Audrey is van adel, Eves moeder werkt op Wellingford Hall, het landgoed van Audrey’s familie. In het Engeland van de jaren dertig was de afstand tussen de adel en burgers heel groot. De beide meisjes ontmoeten elkaar als ze twaalf jaar oud zijn en ondanks het standsverschil ontstaat er een vriendschap voor het leven.

 

Het boek begint eigenlijk met de afloop: In 1950 woont Eve al vier jaar onder Audrey’s naam met haar kind in Amerika. Ze doet zich voor als de schoondochter van de ouders van Robert, de omgekomen echtgenoot van Audrey. Tot de echte Audrey voor de deur staat.

 

Filosofie voor kinderen. Zo laat dit boek zich het best typeren. Het lijkt wat op Toon Tellegen, maar het is een langer verhaal zonder veel samenhang. Het gaat over een jongen en een mol die elkaar ontmoeten en samen de wildernis in staren. Tijdens hun omzwervingen ontmoeten ze eerst een vos en later een paard. Samen zijn ze onderweg en ze proberen de weg door het leven te vinden. Samenvatting in een regel: De waarheid is dat iedereen gewoon maar wat probeert.

Paul Visser, pionier predikant in Amsterdam, laat zich inspireren door aartsvader Abraham, eveneens pionier. De wereld waarin Abraham leefde komt overeen met onze wereld. Ongeloof is de gewoonste zaak van de wereld en geloof mag je beschouwen als een wonder. Net als Abraham mogen wij met vallen en opstaan leren wat vertrouwen in God is.

Commentaar

 • Kinderen van Canada 2021-07-30 09:40:50

  Ik. Eigenlijk kan dat helemaal niet, een commentaar beginnen met het woordje ik. Wat blijft er dan...

 • Ketikoti 2021-07-16 17:10:37

  Ketenen Gebroken. Dat betekent dit woord in de Surinaamse taal Sranantongo. De naam duidt de...

 • Verklaring van gevoelen 2021-07-02 16:25:18

  Op 9 juni jl. kregen (de) predikanten van onze kerken een e-mail toegestuurd die was ondertekend...

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...