De classis Leeuwarden vergaderde op donderdag 18 februari in Drachten. We zijn de dag begonnen met een Bijbelstudie uit Romeinen 1. Na een korte inleiding gingen we uiteen in groepjes om door te spreken over dit gedeelte.

Naast de reguliere verslagen naar artikel 41, hebben we afscheid genomen van twee predikanten die het ressort van onze classis verlaten. De attestaties zijn aan ds. W.A. Capellen uit Drogeham en ds. C.C. den Hertog uit Surhuisterveen meegegeven met een hartelijke groet en woorden van dank voor wat ze in onze classis mochten betekenen. We hebben voor hen gebeden en de zegen van God meegegeven voor hun taak elders.

We hebben ook gememoreerd dat ds. C.A. den Hertog van Leeuwarden in het najaar met emeritaat hoopt te gaan. Hij was tevens voorzitter van deze vergadering.

Uit de verslagen naar artikel 41 kunnen we doorgeven dat er in veel kerken gesproken wordt over de vluchtelingencrisis. In één gemeente is er zelfs een vluchtelingendiaken benoemd die vrijgesteld is van andere taken om zich samen met andere kerken in de stad voor te bereiden op de komst van een asielzoekerscentrum. Verder wordt er in enkele gemeenten gesproken over een herstructurering van de kerkenraad om zodoende meer effectief te kunnen functioneren. In één gemeente is er ook een gezamenlijke sportactiviteit voor kinderen georganiseerd. Er was een goede respons op deze activiteit.

Er zijn afgevaardigden naar de op 7 april a.s. te houden Particuliere Synode van het Noorden aangewezen. Aan deze synode wordt een verzoek gedaan om aan de komende generale synode voor te stellen dat predikanten tenminste vier jaar aan hun eerste gemeente verbonden zouden moeten blijven.

Onderzocht zal worden of nodig is dat er een vaste scriba benoemd wordt die namens de roepende kerk de classis voorbereidt en organiseert.

Tenslotte kan worden genoemd dat de ambtsdragersconferentie op DV 25 mei in Sneek zal worden gehouden. Thema zal zijn: huwelijk en samenlevingsvormen.

 

J.D. van `t Zand, Sneek


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...