Donderdag 20 juli was een bijzondere avond, in meerdere opzichten. Het was de avond waarop drs. Martien van Keulen de een-na-laatste stap zette op zijn weg naar het predikantschap. Daarvoor kwam de classis bijeen in Drogeham. Naast de afgevaardigden waren er ook familieleden én leden van de gemeente Drogeham aanwezig om getuige te zijn van deze gebeurtenis.

De predikant van de roepende kerk, ds. Herbert Meerveld, opent de vergadering door iedereen welkom te heten. Hij leest een gedeelte van Davids psalm uit 1 Kronieken 16 en mediteert over de trouw van God. Wij worden, samen met alle volken, opgeroepen om God groot te maken om die trouw van Hem. We zingen psalm 118, vers 1 en 10 waarna ds. Meerveld voorgaat in gebed.

Het examen begint met een preek en wordt afgesloten met een persoonlijk gesprek met kandidaat Van Keulen over zijn persoonlijke verhouding tot de Heere en Zijn verlangen om predikant te worden.

De preek gaat over Johannes 15, vers 12 waar de Heere Jezus zegt: ‘Dit is mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb’. Het thema van zijn preek is: Jezus gebod om lief te hebben.  Vanuit de gevende liefde van de Vader en de zelfopoffering van de Heere Jezus worden we opgeroepen in Jezus te blijven. Het doel van Jezus is dat we hierdoor gevuld worden met dezelfde blijdschap die in Hem is. Hoe mooi is het dat Jezus hierbij zegt dat Hij dit wil doen omdat Hij ons als Zijn vrienden wil. Het is belangrijk om Jezus’ grootheid als Zoon van de Vader te blijven zien zodat we heel diep onder de indruk raken en steeds meer worden van zijn liefdevolle vriendschap.

Daarna stellen de predikanten uit de classis die daarvoor zijn aangewezen,  vragen over (gedeelten uit) het Oude en Nieuwe Testament, over de leer van de kerk, en het kerkrecht. In een persoonlijk gesprek maken de afgevaardigden kennis met kandidaat Van Keulen en de manier waarop God hem zover bracht om predikant te willen worden. Dat laatste is zondermeer het mooiste deel van het examen.

Alles bij elkaar was het een lange avond die een mooie afsluiting krijgt doordat – nog net voor de donderdag om is – drs. Martien van Keulen met algemene stemmen wordt aanvaard als nieuwe herder en leraar van de gemeente van Drogeham. De bevestiging en intrede zal bij leven en welzijn plaatsvinden op zaterdag 2 september om 14.30 uur. We wensen onze broeder een mooie, goede en vruchtbare tijd toe tot zegen voor de gemeente Drogeham, al onze kerken en ver daarbuiten.

M.B. Visser, Leeuwarden

 

 


Commentaar

 • Plasticsoep 2018-07-13 18:57:30

  Soms kan een krantenartikel je erg verontrusten. Dat deed het artikel van de politicoloog Michiel...

 • Boycot 2018-06-29 18:02:31

  Misschien heeft u het meegekregen: het WK voetbal is in volle gang. Het WK wordt dit jaar...

 • Professionals in de kerk 2018-06-22 19:22:40

  Vorige week ging hij met emeritaat en nam hij afscheid als buitengewoon hoogleraar diaconaat aan...

 • Bekeringsverhalen 2018-06-15 16:32:38

  Een jong gezin uit een centraal Aziatisch land, kreeg deze week na een lange asielprocedure een...