In dit nummer gaat het over de betekenis van de komst van Jezus naar deze wereld vanuit het thema ‘grote blijdschap.’ Daarbij is één van de meest wezenlijke dingen, dat het evangelie laat zien dat met Jezus’ komst het Koninkrijk van God zich baan breekt op aarde. Als veelzeggende woorden staat het als een geweldig opschrift boven het evangelie: het Koninkrijk van God is nabijgekomen.

 

 

Met die aankondiging begon Jezus zijn werk. En nee, dan is het Koninkrijk er nog niet in zijn definitieve en eeuwige vorm, maar – kijk naar de evangeliën! – in de woorden en daden van Jezus wordt het wel al zichtbaar en licht het op. Jezus spreekt over het Koninkrijk, en Hij laat in de tekenen die Hij doet zien hoe het straks zijn zal.

 

Onze kalender en die van het evangelie …

Het is heel goed om aan deze dingen te denken als we – in deze tijd van het jaar – geconfronteerd worden met de voortgang van de tijd. In dit nummer vindt u ook de aankondiging van alle kerkdiensten die op oudejaarsavond en op nieuwjaarsmorgen gehouden worden. Omdat we er in de kerk aan gewend zijn om ook rond de jaarwisseling als gemeente samen te komen rond het Woord van God. Die jaarwisseling staat los van de kalender die in de kerk gehanteerd wordt. De loop van het kerkelijk jaar begint immers met advent, en eindigt met eeuwigheidszondag, en oudjaar en nieuwjaarsdag, met de kerkdiensten die we dan houden, valt daar een beetje tussenin of tussendoor. Maar intussen, en juist vanuit het thema ‘grote blijdschap’, is er echt wel wat te zeggen als we letten op de kalender van het evangelie. Omdat die kalender ons laat zien ‘hoe laat het is’ in Gods tijdsrekening.

 

Het oude is voorbijgegaan, … het nieuwe is gekomen

Het evangelie verkondigt en laat zien dat het Koninkrijk in Jezus werkelijk is gekomen. Je ziet er de tekenen van. Jezus geneest zieken; Hij geeft hongerigen te eten; Hij verlost eenzamen uit hun isolement; Hij roept zelfs mensen terug uit de dood. En dat allemaal op grond van het werk dat Hij kwam volbrengen, en dat Hij in zijn dood en opstanding daadwerkelijk volbracht. Dat betekent dat in Hem het Koninkrijk van God echt gekomen is. De nieuwe schepping is aangebroken. En dat allemaal in Christus.

 

Een nieuw perspectief

Dat geeft een heel ander, en nieuw perspectief aan het leven. In en door het geloof krijg je een andere kijk op het leven. Ook als het om het leven van alledag gaat.

Natuurlijk, dat leven lijkt – op het eerste gezicht – nog altijd verder te gaan zoals het nu al eeuwenlang gaat. Maar juist het geloof weet van die andere, van die nieuwe werkelijkheid die gekomen is in Christus, en die straks, als Hij terugkomt, volkomen en eeuwig zal zijn. De Bijbel tekent daar ook beelden bij, die allemaal iets laten zien van de enorme vreugde die er dan zal zijn. Lees het boek Openbaring. Dan zal er geen rouw meer zijn, en geen tranen, en geen honger, en geen geweld en geen oorlog, en geen …! Dat alles zal dan voorbijgegaan zijn. Zodat er alleen nog blijdschap overblijft; blijdschap omdat God dan voor eeuwig bij en met de mensen zal zijn. Daar gaat het naar toe. Nee, het is er nog niet. Nu lopen we er elke dag nog tegenaan, en hebben we ermee te maken dat er wel tranen en lijden en rouw is. Maar dan …

 

Reeds … en nog niet …

Het is belangrijk om daar aan te denken bij de wisseling van de tijden, als het ene jaar in het andere overgaat. De boodschap die de Bijbel laat zien is werkelijk dat het Koninkrijk in Jezus Christus is gekomen. Het evangelie zegt (ik luister naar wat Paulus zegt): het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen. Het is er. Nee, nog niet compleet en volkomen, maar het komt.

En ook vandaag lichten er tekenen op van het Koninkrijk. In de wereld, maar heel bijzonder in de gemeente van Jezus Christus. Als mensen écht leven in en uit het geloof in Jezus Christus, als ze zich écht vastgrijpen aan Hem bij alles wat er gebeurt in hun leven, en als ze in hun handel en wandel écht laten zien wat het betekent om van Christus te zijn, …, als ze leven op de manier van het Koninkrijk, aan Jezus’ hand, en geleid door zijn Geest. Iemand zei eens: in een gemeente «cursief» die het geloof echt leeft «einde cursief», zie je een voorsmaak van het Koninkrijk.

 

Here, geef ons dat in het nieuwe jaar. Dat we ons geloof leven! En geef dan dat de mensen om ons heen dat ook zullen zien. Zodat ze U zullen gaan verheerlijken.

 

J. van ’t Spijker, Hoogeveen


Commentaar

 • OUDERS WAAR ZIJN JULLIE? 2020-09-18 17:51:34

  Deze kop, inclusief hoofdletters, komt uit een tweet van de burgervader van Zoetermeer, Charlie...

 • Waar was jij? 2020-09-11 17:09:52

  Vorige week was het vijf jaar geleden dat Angela Merkel haar overbekende woorden sprak in verband...

 • Deepfake 2020-09-04 17:01:11

  Wat fake news of, in goed Nederlands, nepnieuws is, weten de meeste mensen zo langzamerhand wel....

 • Complotten 2020-08-28 15:04:42

  Een gezond kritisch vermogen is een rijk bezit. Ik gun het iedereen. Een gezonde portie argwaan...