Daar gaan ze dan, Jozef en Maria met Jezus. Twee jonge mensen met hun pasgeboren zoon. Niet rijk of vooraanstaand, integendeel zelfs. Onopvallend zijn ze op weg naar de tempel om het geboorteoffer te brengen. Ze zijn ongetwijfeld vol van alles wat er is gebeurd. Vol vragen ook, over hun toekomst en die van hun kind. Hoe zal het verder gaan?

 

Wat zullen ze opgekeken hebben toen ze in de tempel aankwamen en Simeon opeens op hen afkwam. Je leest er zomaar overheen, maar wat staat het hier mooi. De Heilige Geest was reeds de komst van dit tempelbezoek aan het voorbereiden. Zij wisten nog van niets, vervuld van al hun vragen, maar God de Alles-Weter, was reeds aan het zorgen voor Zijn kinderen. Simeon en later ook Anna mochten een instrument zijn om Jozef en Maria iets van het heil te laten zien wat komen gaat. Maar ook hoorden ze van de pijn en het verdriet dat klonk in de woorden van Lucas 2,34-35: ‘Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden.’

Later zal Maria, staande aan de voet van het kruis, teruggedacht hebben aan deze bijzondere woorden.

Zo mochten ze gesterkt door deze bijzondere ontmoetingen in vertrouwen verder gaan.

 

En wij? Geloven we dat God onze vragen kent eer we ze zelf gesteld hebben?

Eenzaamheid, verdriet en zorgen, we hoeven het niet weg te poetsen, ons niet groter voor te doen dan we zijn. We mogen het aan Hem vertellen. Hij weet wat we nodig hebben, kent al onze gedachten. Misschien zien we momenteel wel heel erg tegen het nieuwe jaar op, weet dan dat de Heer ons wil helpen. Leg het voor Hem neer in uw gebed. Ook nu maakt Hij gebruik van mensen om ons heen die ons tot steun kunnen zijn.

Dat is concreet bouwen aan Gods koninkrijk onder leiding van de Heilige Geest. U en ik, we mogen ook zelf een Simeon en een Anna zijn. En wat leven we in een gezegende tijd dat wij daarbij de beschikking hebben over een complete Bijbel. Het Goddelijke Woord als een handreiking om het goede te doen. Voor elkaar en tot eer van de Allerhoogste.

 

Zo mag deze geschiedenis ook ons sterken en bemoedigen wanneer we het nieuwe jaar ingaan.

 

Art van der Molen, Bierum

 


Commentaar

 • Hoop 2021-01-15 16:11:15

  Half januari. Het is winter. De herfst ligt achter ons, het deprimerende seizoen waarin alles dood...

 • Reden voor ootmoed 2020-12-24 15:22:33

  We hebben dit jaar twee moeilijke kerstcadeautjes gekregen, in de vorm van twee boeken. Het eerste boek...

 • Gelukkige Adventstijd 2020-12-11 17:14:32

  Gelukkig nieuwjaar allemaal. Het lijkt me een goed moment om dat eens te benadrukken. We leven in...

 • Zien we het wel? 2020-11-27 18:49:24

  Dat is de vraag die ik me stel als ik om me heen kijk naar wat er in de samenleving van vandaag...