Het boek Spiegelzalen is geschreven door een drietal advocaten die in hun praktijk scheidende echtparen bijstaan. Zij hebben in hun ervaring als mediators gezien dat christenen niet altijd steun krijgen vanuit hun geloof en kerkgemeenschap als hun huwelijk breekt en ze met de gevolgen daarvan moeten omgaan. Dit boekje kan eraan bijdragen dat christenen in een dergelijke moeilijke situatie meer steun krijgen.

Het eerste deel van Spiegelzalen bespreekt een aantal geloofswaarden aan de hand van een aantal kernwoorden: liefhebben, beloven, hechten, vallen en herstellen. In het hoofdstuk over echtscheiding wordt gezegd dat bij een scheidingsbeslissing o.a. draagkracht een rol speelt: wat kun je aan in een gebroken situatie? Ook besef van verantwoordelijkheid: je neemt die beslissing niet alleen voor jezelf. De auteurs stellen dat je als kerk niet alleen een norm moet voorhouden, maar ook oog moet hebben voor de diepe pijn en het uithoudingsvermogen van wie in een onhoudbare situatie verkeert vanwege bijvoorbeeld de ontrouw van de echtgenoot.

De ervaring van de auteurs met scheidingsbeoordeling door kerken is niet altijd even goed. Er wordt weinig echte hulp door de kerken geboden, zo stellen ze. Kerken zijn er verlegen mee. Dat leidt vaak tot wegkijken of veroordelen. Maar scherp oordelen is riskant. De auteurs pleiten voor een houding van barmhartigheid.

Spiegelzalen bevat naast een bespreking van kernwoorden ook verhalen van stellen over hun echtscheiding. Deze verhalen zijn stuk voor stuk aangrijpend. Ze laten zien hoe kwetsbaar en teer relaties zijn, en hoe zorgvuldig daarmee moet worden omgegaan. Huwelijksrelaties hebben dagelijkse vernieuwing nodig. In de spiegel kijken van elkaar en van God kan daarbij helpen. Het laatste deel van het boek gaat over het werk van de gezinsbegeleider, de relatietherapeut, de scheidingsmediator en de pastor. Het boek, dat gemakkelijk leest en afbeeldingen (van schilderijen) in kleur bevat, geeft aan dat betrokkenheid nodig is en voorzichtigheid in het oordelen over diegenen die hun huwelijk wensen te beëindigen.  

 

D.J. Steensma, Feanwâlden

 

Jan Willem van Dommelen, Maria de Jong-de Kruijf en Anja Slootweg, Spiegelzalen. Reflecties op huwelijk en scheiding, Uitgeverij Groen, Heerenveen 2021, 160 blz., € 16,99, ISBN 978 90 8897 274 4


Commentaar

 • Draagvlak 2022-01-14 16:09:01

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf, is ons land volledig in een lockdown. De kerkdiensten vinden...

 • Maakbaar 2021-12-17 18:47:14

  De wereld hangt van crises aan elkaar. Een energiecrisis: eindeloos hoge prijzen van gas, olie....

 • Nieuws 2021-12-03 18:13:35

  In een commentaar probeer je iets te schrijven over iets actueels, in de kerk, in de samenleving,...

 • Dikke muren 2021-11-19 18:39:02

  Nog even over de dingen dezer dagen. Over de polarisatie binnen onze samenleving die nog steeds ...