De schrijver van dit boek, ds. M. P. D. Barth, is in 2017 aangesteld als krijgsmachtspredikant op de vliegbasis Woensdrecht. In het voorwoord legt hij uit hoe hij tot het schrijven van dit boek is gekomen. In de gesprekken met de militairen merkt hij dat het geweld in de Bijbel een zekere weerstand oproept. God is toch liefde? Hoe kan het dan dat… vul maar in. Militairen staan daarin niet alleen.

Barth legt uit dat in de loop van de tijden de kijk van de maatschappij op geweld is veranderd. Geweld wordt tegenwoordig in verreweg de meeste gevallen afgekeurd, terwijl het in vroegere tijden dé manier was om je macht te tonen en werd bejubeld. Zeker in de tijd van het Oude Testament was het bij de Israël omringende volkeren schering en inslag om met grof geweld steden in te nemen of buurlanden te belegeren. Barth laat er geen misverstand over bestaan dat geweld ook in de Bijbel afkeurenswaardig is. De wetten van Mozes leren dat. Gods volk moest anders zijn. Heilig, apart gezet.
In dit boek loopt de schrijver een aantal Bijbelgedeelten door, waarin een bepaalde vorm van geweld voorkomt. Barth onderscheidt enkele vormen: geweld tussen mensen, geweld in de maatschappij, oorlogsgeweld, geweld tegen dieren, geweld tegen de natuur, religieus geweld, goddelijk geweld. De twee laatste worden door middel van enkele voorbeelden besproken. Wat is Gods stem hierin? Waarom gebruikt God geweld? Ook laat hij verschillende uitleggers aan het woord, die vanuit verschillende gezichtshoeken het gebeurde beschouwen.
Wat mij vooral is opgevallen is dat daar waar wij – als moderne westerse mensen - een lichtvaardig oordeel (kunnen) hebben en het geweld afkeuren, er een veel grotere gedachte achter kan zitten, dan wij weten. Barth legt dit uit en als lezer sta ik versteld. Is dat echt zo?
Kennis van Gods woord is de sleutel. Achter de gebeurtenissen zijn Gods leefregels en aanwijzingen, die hetzij overtreden, hetzij gevolgd worden.
Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Dan raad ik je aan dit boek ook te gaan lezen.
Het boekje is gemakkelijk leesbaar en heeft mij zeer geboeid.

 

Nel Noppe, Leeuwarden

M.P.D. Barth, God gebruikt geweld, Uitleg bij donkere teksten. Uitgeverij Groen, Heerenveen 2021,176 blz., € 15,99, ISBN  978 90 8897 279 9


Commentaar

 • ‘De gevende hand is altijd boven.’ 2023-03-24 18:08:22

  Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan deze uitdrukking. Iemand gebruikte hem in een...

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...