Theo Boer is hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit.  Op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland heeft hij een essay geschreven over euthanasie. In dit essay geeft hij onder meer een terugblik op 'euthanasie in Nederland', hoe bijvoorbeeld daarin een verschuiving is opgetreden in de definiëring van ondraaglijk lijden, en hoe protestantse kerken en theologen over dit onderwerp hebben gesproken.

Euthanasie komt steeds vaker voor. Het verzoek om euthanasie kan voortkomen uit angst voor een vreselijk sterven, of angst voor het ontluisterende leven dat hun wacht. Ook kan de vraag voortkomen uit de gedachte dat men zelf het levenseinde wil bepalen en de regie in handen wil houden. Steeds vaker komt het voor dat gevallen van actieve levensbeëindiging niet worden gemeld aan een regionale toetsingscommissie euthanasie.

Wat de maatschappelijke ontwikkelingen betreft spreekt Boer zijn zorg uit. De samenleving gaat euthanasie steeds gewoner, wenselijker en waardiger vinden in situaties van moeite, pijn, en verval van krachten. Hij spreekt over een hellend vlak, en over het alternatief dat het evangelie biedt tegenover een zelfgekozen levenseinde. Bovendien is een vreselijk sterven in onze tijd niet meer nodig gezien pijnbestrijdingsmiddelen en de mogelijkheid van palliatieve sedatie. Hij wijst op het gebod van God (niet doden!) dat in de vrijheid stelt. 'Een goed einde heb je wanneer je  in leven en sterven aan Christus toebehoort.' Euthanasie zal voor christenen nooit tot een normale optie kunnen worden. Mooi is dat Boer ook wijst op de deugd van de lijdzaamheid. Dit essay geeft een heldere protestantse kijk op euthanasie in Nederland.

 

D.J. Steensma, Feanwâlden

 

Theo Boer, Euthanasie. Een protestantse kijk op euthanasie in Nederland. Verschenen in opdracht van de PKN, KokBoekencentrum: Utrecht, 2021, 112 blz., € 12,99, ISBN 978 90 435 3708 7; e-book: ISBN 978 90 435 3709 4


Commentaar

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...