In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is de canon CGK tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat . . . . .

-        één van de pioniers ds. Hector Jansen was

-        deze en groot voorstander was van de vorming van de jeugd

-        in 1904, toen de jonge CGK 10 jaar bestond, de Jongelingenbond werd opgericht

-        destijds er naast de jongelingsverenigingen ook knapen- en meisjesverenigingen waren voor de jongeren van 12 - 16 jaar

-        in 1960 de verschillende bonden fuseerden

-        in Apeldoorn het landelijk centrum Bastion werd gevestigd onder de leiding van Bas Molenaar

-        onze kerken tot op de dag van vandaag twee naast elkaar bestaande jongerenbonden hebben, te weten de CGJO en sinds 1984 ook de LCJ.

Eerlijk! Ik wist dat niet allemaal, maar toch wel aardig veel!

Nel Noppe, Leeuwarden


Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...