Doorbreek de cirkel van negatief denken

Jennie Allen is een Amerikaanse spreekster en schrijfster. Ze zegt zelf: ‘Bij elk woord dat ik schrijf, hoop ik dat de onderliggende boodschap luid en duidelijk klinkt: God ziet je. Hij houdt van je.’
In haar werk ontmoet ze veel vrouwen die slachtoffer zijn van hun negatieve gedachten. Het brengt haar ertoe een boek te schrijven om die vrouwen te helpen. Ze komt daarbij tot de ontdekking, dat zij zelf bepaald niet vrij is van dat probleem. Tegen de achtergrond van haar eigen ervaringen komt dit boek tot stand.


Zowel de Bijbel als de hedendaagse wetenschap (de neurologie) leren ons dat het niet nodig én niet gezond is om in het negatief denken te blijven hangen. De tekst ‘Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken’ (Rom. 12:2) siert de eerste bladzijde van dit boek. Het is mogelijk. Je hebt een keuze!
Met herkenbare praktijkvoorbeelden en mooie schema’s, waarin de leugen tegenover de waarheid wordt geplaatst, wordt duidelijk gemaakt dat je beslist geen slachtoffer van je omgeving, van je verleden, van je gedachten behoeft te zijn. Je hebt de keuze om andere stappen te zetten, hulp in te roepen en de strijd aan te gaan.

Hoewel de neurologie een factor is, die enigszins wordt belicht, is het de Bijbel die ons de weg naar God wijst. Paulus wordt regelmatig geciteerd.

Gaat het dan altijd goed? Maak je nooit meer fouten? Ben je altijd positief? Jennie Allen is de eerste om toe te geven dat dat niet het geval is. Maar tel de zegeningen!

Van harte aanbevolen.


Jennie Allen,
Kom uit je hoofd. Doorbreek de cirkel van negatief denken

Sestra, Onderdeel van Jongbloed Christelijke Media, Leeuwarden, maart 2023,
266 blz, € 22,90 ISBN:
9789464250589

Nel Noppe, Leeuwarden


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...