Verslag van de voorjaarsvergadering 2024 van de classis Groningen, dinsdag 5 maart 2024

Namens de roepende kerk van Stadskanaal opent ds. A.J. van Zuijlekom de vergadering. We lezen Lucas 5:1-11 over de wonderbare visvangst. Hierna gaat hij voor in gebed, waarin extra aandacht is voor het overlijden zr. Wikje Huisman (echtgenoot van ds. Huisman, CGK Onstwedde).

De voorzitter van de vergadering, ds. A. Veuger, leest het ondertekeningsformulier voor, waarna deze door ds. P.A.C. Boom van CGK Delfzijl wordt ondertekend. Dan wordt er gestemd voor de afvaardiging naar de Particuliere Synode van het Noorden van DV 26 maart 2024. De afvaardiging is als volgt: Predikanten primi: ds. J.R. Bulten, ds. W.C. van Slooten en ds. R. Bikker (secundi: ds. A. Veuger en ds. P.A.C. Boom). Ouderlingen primi: de brs. R. Bijzet (Groningen), E. Bos (Delfzijl) en H.J. Sok (Ulrum) (secundi: br. R. Nicolai te Groningen). Diaken primi: br. J. Sikkema (Ulrum).

Daarna neemt de vergadering de tijd om de verslagen naar art. 41 van de KO te bespreken. Er komen verschillende dankpunten, maar ook zorgen naar voren. De institueringsdienst van CGK Haren zal DV plaatsvinden op 24 maart 2024. In CGK Thesinge wordt gesproken over de toekomst van de gemeente. We spreken over de jeugd van onze kerken en als classis hopen we een avond te organiseren voor de jeugdleiders van onze gemeentes, in het najaar. Het financieel verslag wordt goedgekeurd.

De assessor, ds. Boom, eindigt de vergadering met gebed.

Br. B. Kwant, ds. J.R. Bulten, zr. G. Draijer


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...