Veel spreekwoorden en gezegden die wij in onze taal gebruiken, vinden hun oorsprong in de Bijbel. In deze rubriek proberen we van een aantal daarvan de herkomst te achterhalen.

 

De beker aan zich voorbij laten gaan

‘Je gaat de moeilijkheden of de onprettige keus uit de weg’, is de betekenis van deze uitdrukking.  Of je drinkt hem tot op de bodem leeg.


De ene situatie zal zich ervoor lenen om de ellende te vermijden, de andere getuigt juist van moed, als je niet wegloopt van de nare consequenties van je daden. In dit verband wordt er ook wel gesproken over ‘de gifbeker leegdrinken.’ Een situatie uit de rechtspraak van de oudheid, waarin de doodstraf werd uitgevoerd door het laten drinken van gif. Een straf op jouw daden, consequentie van je eigen gedrag. Vreselijke straf, maar Socrates, een filosoof ondergaat hem vrijwillig.

De uitdrukking vindt zijn oorsprong in de Bijbel. Dit gezegde leidt ons naar de het evangelie van Mattheus, waar de smeekbede van Jezus in de Hof van Getsemané wordt weergegeven: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’ (Mat. 26:39)

Wat duidelijk wordt, is dat Jezus doodsbang is en verschrikkelijk opziet tegen wat gaat gebeuren. Hij noemt dat wat Hem te wachten staat ‘de beker’. De beker van Gods woede is een bekend beeld dat de profeten doorgeven: ‘Ook dit zei de Heer de God van Israël tegen mij: “Neem deze beker van Mij aan en laat daaruit alle volken waarheen ik je zend de wijn van mijn woede drinken” ’(Jer. 25:15) en ook in het Nieuwe Testament lezen we: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken.’ (Openb. 14: 9-10)

Jezus doet wat God van Hem vraagt en draagt de straf, die anderen hebben verdiend. Die wij ook hebben verdiend. Uit vrije wil, onschuldig drinkt Hij de beker van Gods toorn helemaal leeg. Om ons te redden.

Nel Noppe, Leeuwarden


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...