Veel spreekwoorden en gezegden die wij in onze taal gebruiken, vinden hun oorsprong in de Bijbel. In deze rubriek proberen we van een aantal daarvan de herkomst te achterhalen.

 

De beker aan zich voorbij laten gaan

‘Je gaat de moeilijkheden of de onprettige keus uit de weg’, is de betekenis van deze uitdrukking.  Of je drinkt hem tot op de bodem leeg.


De ene situatie zal zich ervoor lenen om de ellende te vermijden, de andere getuigt juist van moed, als je niet wegloopt van de nare consequenties van je daden. In dit verband wordt er ook wel gesproken over ‘de gifbeker leegdrinken.’ Een situatie uit de rechtspraak van de oudheid, waarin de doodstraf werd uitgevoerd door het laten drinken van gif. Een straf op jouw daden, consequentie van je eigen gedrag. Vreselijke straf, maar Socrates, een filosoof ondergaat hem vrijwillig.

De uitdrukking vindt zijn oorsprong in de Bijbel. Dit gezegde leidt ons naar de het evangelie van Mattheus, waar de smeekbede van Jezus in de Hof van Getsemané wordt weergegeven: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’ (Mat. 26:39)

Wat duidelijk wordt, is dat Jezus doodsbang is en verschrikkelijk opziet tegen wat gaat gebeuren. Hij noemt dat wat Hem te wachten staat ‘de beker’. De beker van Gods woede is een bekend beeld dat de profeten doorgeven: ‘Ook dit zei de Heer de God van Israël tegen mij: “Neem deze beker van Mij aan en laat daaruit alle volken waarheen ik je zend de wijn van mijn woede drinken” ’(Jer. 25:15) en ook in het Nieuwe Testament lezen we: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken.’ (Openb. 14: 9-10)

Jezus doet wat God van Hem vraagt en draagt de straf, die anderen hebben verdiend. Die wij ook hebben verdiend. Uit vrije wil, onschuldig drinkt Hij de beker van Gods toorn helemaal leeg. Om ons te redden.

Nel Noppe, Leeuwarden


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...