Ds. A.C. Uitslag sprak voor de bezinningskring in de classis Leeuwarden over het onderwerp: Thuis in de wereld?

Er is in de gereformeerde gezindte veel wereldgelijkvormigheid. We gaan wel naar de kerk, maar na de zondag wacht ons het volle leven en wat is er dan nog te zien van het onderscheid tussen een leven naar Gods geboden en een leven naar het schema van deze wereld?

Bijbelse lijnen
God heeft ons goed en naar Zijn evenbeeld geschapen, ja alles was zeer goed. Maar al spoedig kwam de zondeval en zijn we als wereldburgers vloekwaardig voor God geworden. We zijn en denken werelds, wij leven in deze wereld en voelen ons erin thuis. Ons hart trekt ons naar de dingen van deze wereld, we zijn eraan gehecht.
Isra?l was een heilig volk, er was onderscheid tussen hen en de andere volken van deze wereld. Abram werd weggeroepen uit Ur en kreeg de belofte dat zijn nageslacht het verkoren volk van de Heere zou zijn. In Egypte woonde het volk al in een afgezonderd deel van het land, het mocht zich niet vermengen met de Egyptenaren.
Bij de intocht in Kanaän had God uitdrukkelijk opdracht gegeven de heidense volken uit te roeien om vermenging met de heidense gewoonten te voorkomen. God is de gans Andere en daarom moet er onderscheid zijn. Ook in de ballingschap moest Isra?l leven door de kracht van het geloof. We lezen van het geloof van Dani?l en zijn vrienden, maar ook dat velen zich aanpasten aan de wereld. Zowel in het oude als in het nieuwe testament worden we opgeroepen niet gelijkvormig te worden aan deze wereld, om niet met deze wereld verloren te gaan. We kunnen niet leven als wereldburger en sterven als hemelburger al willen velen dit wel graag.

De praktijk
- Woningbezit en inrichting zijn zaken die ons bezig houden, is hierin niet veel luxe en overdaad? Gods woord roept ons op eerst het Koninkrijk van God te zoeken, we hebben hier geen blijvende stad. Weten we van een Vaderhuis met zijn vele woningen? Dan worden we als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis.
- Rijkdom najagen, hard werken, veel verdienen, kapitaal op de bank. Een vraag: zien de diakenen de toenemende welvaart terug in de collectezak?
- Kleding en schoonheid, hebben we niet meer zorg voor het uiterlijk dan voor het innerlijk? God geeft ons kleding om onze schaamte te bedekken, voor onthullende kleding dienen we te waken. Moeten we beslist meedoen met alle nieuwe trends? In onze kleding dient ook onderscheid te zijn tussen mannen- en vrouwenkleding.
         Hoe komen we aan de Avondmaalstafel, zijn we gekleed voor de ontmoeting met de
      Koning?
- Moderne media, hoe gaan we daarmee om? Tv was in onze gezindte lang afwezig, nu halen we het internet binnen en de mogelijkheden op de mobiele telefoon zijn legio. Laat ons bedenken dat het filter van ons geweten door de zonde bedorven is en dat de verleiding groot is. Dringend is voor ons het gebed nodig: Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af.
- Vakantie en recreatie, in onze gezindte zijn ook volop beurzen en dagen waar we ons kunnen vermaken. Onder de dekmantel van reformatorisch is het vaak puur werelds vertier. Zijn we ook in onze besteding van vrije tijd een zoutend zout en een lichtend licht?
- Waarheid en leugen, nemen we het daar nauw mee, of doen we mee aan het verspreiden van kwaad gerucht in plaats van het goede. In onze gezindte is er veel kritiek op kerkenraden en predikanten, gemeenten gaan er stuk aan. Door bekering gaan we zien dat God de God der waarheid is, we kunnen dan niet marchanderen met deze zaken.
- Gewoonten en gebruiken, ook hier schuivende panelen. Problemen met de jeugd gaan vaak samen met het werken van man en vrouw beiden. Daardoor is er geen warmte in onze gezinnen door veel drukte. Onze visie op de rustdag, het gezag, ons kindertal, alles verandert. Er is onder ons verschuiving in geloofsbeleving, velen komen ruimer in leer en leven te staan, met kaalslag in de gemeenten als gevolg. Uiterlijk en innerlijk zie je dat bakens verzet worden, de prediking wordt aan het moderne gevoel aangepast. Stapsgewijs wordt de gemeente veranderd wanneer niet een goed fundament gelegd wordt. Bouwen met behoud van eigen ik kan niet, het geloofsleven wordt dan versimpeld. Kennen we Christus wel als Redder van onze ziel?

Oplossing
Hoe kunnen we uit het denken naar het schema van deze wereld verlost worden? We moeten niet alles accepteren maar ook niet krampachtig menen alles te kunnen stilzetten. Leiders in onze gezindte hebben te lang de ogen gesloten voor de ontwikkelingen. We moeten zoeken om onze jongeren duidelijk leiding te geven en ze te leiden tot de Heere Jezus.
Om van een wereldburger een hemelburger te worden is waarachtige bekering nodig. Dan gaan we verlangen naar de wederkomst van Christus, ons echte thuis is dan boven en we zien er naar uit om daar te wonen. We hebben hier onze taak en ons werk, maar wel in het besef: hier beneden is het niet. Een christen is een mens met heimwee, een pelgrim verlangt naar het huis van zijn Vader om daar volmaakt Gods lof te bezingen. En dat heimwee wordt door de Heere zelf door Woord en Geest in het hart van Zijn kinderen gewerkt.
We kennen het lied: Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben!

Dokkum                                          
H.Hakvoort


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...