Democratie is ook niet alles. Dat blijkt uit de verkiezingsuitslag. Zal het wel lukken een nieuwe coalitie te vormen? Ga maar na. De VVD is als eerste aan zet omdat zij de grootste partij zijn geworden. Maar met wie moet zij regeren?
Met de PVV en het CDA? De PVV is de grote winnaar, maar het CDA is de grote verliezer. Is de PVV stabiel genoeg, met veel nieuwe leden in de Tweede Kamer en zonder vertegenwoordiging in de Eerste Kamer? De PVV wil echter dolgraag rege-ren. Daarom liet Wilders zijn breekpunt over de AOW leeftijd al op 10 juni vallen. Toch is het vraag of de VVD echt met de PVV in zee wil, gelet op haar nationalisme.
Het CDA is gehalveerd. Dat is een goede reden om niet mee te (willen) doen aan deze coalitie. Opmerkelijk is dat de SGP aan deze coalitie gedoogsteun wil geven. Maar dat wuifde Rutte meteen weg. Deze coalitie heeft geen levensvatbaarheid.
Moet het dan weer Paars worden? Paars plus deze keer, omdat dit nodig is voor een meerderheid? VVD, PvdA, D66 en GL dus? Dat zou wel een ruime meerderheid van 81 zetels in de Kamer opleveren. Maar het zou verder zeer ongeloofwaardig zijn. Want in de verkiezingsstrijd is benadrukt dat de standpunten van de VVD en de    PvdA onverenigbaar zijn, niet het minst door Rutte. Voor een derde optie ? VVD, PvdA, CDA ? geldt hetzelfde. Bovendien zouden dan twee verliezende partijen van het vorige kabinet weer meedoen en drie winnende partijen niet. Onbestaanbaar dus.
Een links kabinet is ook niet haalbaar. Dank zij Cohen heeft de PvdA haar verlies tot drie zetels kunnen beperken en de SP dank zij Roemer tot ?maar? tien. Maar PvdA, SP en GL hebben samen niet meer dan 55 zetels. Het CDA zou er dan bij moeten, met of zonder D66. Alles overziende zijn dit ook geen realistische opties.
Nederland verkeert in een impasse. Men zou dat kunnen wijten aan de zwevende kiezers. Zij zijn massaal overgevlogen van het CDA naar de PVV en de VVD, om de grootste zweefvlucht te noemen. Gelet op eerdere zweefvluchtgegevens geeft dat voor de toekomst de garantie dat grote groepen kiezers weer naar een andere poli-tieke partij kunnen zweven. Dit getuigt van gebrek aan beginselvastheid, wordt als kritische kanttekening bij dit vluchtgedrag gemaakt. Ik zal dat niet bestrijden.
Maar hoe zit het met de politieke partijen zelf? Hoe beginselvast zijn zij? Luisteren de politici echt naar de mening van de mensen? Hebben zij bovendien zelf iets te bieden wat de moeite waard is om naar te luisteren? Wat is hun visie voor de toe-komst van Nederland? Niet alleen op de vraag hoe wij uit de economische crisis moeten komen, maar vooral hoe we kunnen komen tot een wereld zoals God die bedoelt. Hierin schiet de politiek naar mijn overtuiging schromelijk tekort, de christelijke politieke partijen niet uitgezonderd. Ook die spelen het politieke spel volop mee. Dat lijkt niet anders te kunnen. Daardoor verandert er niets in de politiek.
Wel neemt het gezweef van de kiezers een steeds grotere vlucht, opgeroepen door de keuzes die de partijen maken. Dat heeft een verkiezingsuitslag opgeleverd die het vormen van een coalitie (welhaast) onmogelijk maakt.

De wereld zoals God die wil komt. Dat is het werk van ??n Man, Koning Jezus. Tot de komst van het Koninkrijk moeten we het doen met politici. Daarbij is de democra-tie de minst slechte van de regeringsvormen van dit moment. Maar democratie is ook niet alles, zo blijkt uit de wrange uitslag van de laatste verkiezingen.

Amersfoort                                       
D. Visser


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...