Tijdens de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag, stelde Geert Wilders volgens mij de meest absurde belastingregel voor die ik ooit gehoord of gelezen heb. Er moet een belasting komen op het dragen van hoofddoekjes onder de naam van ?Kopvodden tax?. Het woord alleen al straalt een ongekende minachting uit. Dragers van dergelijke hoofddoekjes, en we weten allemaal dat dat hoofdzakelijke moslima?s zijn, zouden per jaar duizend Euro belasting moeten betalen.

De rekensom heb ik niet gemaakt, maar ik verwacht niet dat we daarmee het bedrag van 35 miljard per jaar halen dat bezuinigd moet worden. Afgezien daarvan is het natuurlijk een gotspe om belasting te gaan heffen op geloofsuitingen. Naast de hoofddoekjes heb je dan nog baarden, pijpenkrullen, keppeltjes, kruisen aan kettingen, nabijten, pijen, soutanes, toga?s en ga zo maar door. Gelijke monniken, gelijke kappen, zeg maar.

Voor mij is het terecht dat vrijwel de gehele Tweede Kamer tegen Geert Wilders in verweer kwam. Het is echt niet te bevatten dat een politicus, met in de peilingen een zetelaantal van ongeveer 30, met droge ogen een dergelijk voorstel kan doen. Aan de andere kant, de meeste andere voorstellen hebben nu ook niet een niveau waar enige intelligentie vanaf straalt. Enig begrip of zelfs inlevingsvermogen lijkt Geert Wilders totaal vreemd. Het enige dat ik hoor, komt neer op: ?ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke?, maar dan voor Nederland. Nederland voor de Nederlanders, buitenlanders er uit, geen asielzoekers meer toelaten en moslims, hoe lang ze hier ook mogen zijn, moeten er allemaal uit. Het enige wat daarin doorklinkt is een diepgewortelde angst voor alles wat anders is. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal, niet waar?

We komen dagelijks in aanraking met mensen van een ander ras, geloof of voorkeur. De wereld is steeds kleiner geworden door de mogelijkheden van het reizen, laat staan het internet. We leven tegenwoordig in een globale samenleving waar allerlei stromingen in samenkomen.

Tolerantie is een groot goed en het is nu eenmaal een gegeven dat Nederlands veel moslims binnen haar grenzen heeft. Zeker is het aan te bevelen dat ze onze taal spreken en proberen deel uit te maken van onze joods/christelijke samenleving en begrip krijgen voor onze normen en waarden. Aan de andere kant ontslaat dit ons niet van de plicht om een goed gastheer te zijn. Om even bij de vergelijking te blijven: ieder huis heeft zijn eigen regels en de gast dienst zich daar aan te houden, maar het is voor de gastheer ongepast om allerlei (onzin) regels op te leggen.

Ik denk alleen maar even aan de tekst uit Mattheüs 25:35 waar door de Mensenzoon de schapen van de bokken worden gescheiden en hij tegen de schapen zegt:  ?? Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.?. Het is dus onze plicht om te zorgen voor de vreemdeling en er staat niets over dat de vreemdeling zijn eigen gewoonten moet achterlaten. Tolerantie en verdraagzaamheid in relatie tot de liefde voor de naaste lijken langzaam maar zeker weg te kwijnen.

Bedum                            
Ren? Nicolai


Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...