We leven in een tijd van complottheorie?n. Zo heb ik gelezen dat de aanslag op het WorldTradeCentre door de Amerikanen zelf georganiseerd was om hun olievoorziening veilig te kunnen stellen en dat er bij de Bijlmerramp agenten van de Isra?lische geheime dienst Mossad waren betrokken (de ?mannen-met-witte-pakken?). En voor ik het vergeet: Pim Fortuyn is in opdracht van de overheid uit de weg geruimd door onze eigen inlichtingendienst.
Ook met het vaccin tegen de Mexicaanse griep was van alles mis. Er werd tegelijk met het vaccin een chip met nanomoleculen ingespoten. Door deze chip kan de overheid je doen en laten in de gaten houden ?f, nog een graadje erger, als deze chip geactiveerd wordt zal iedereen die gevaccineerd is ziek worden en daaraan overlijden. Een wel erg drastische maatregel om de overbevolking van de aarde aan te pakken. Dit alles was uiteraard door een geheim genootschap op touw gezet (Bilderberg-groep, vrijmetselaars of toch de ridders van de ronde tafel?).
Sommige volksmenners maken er een sport van om complottheorie?n op te stellen. In de tijd van de koude oorlog was dat zelfs van beide kanten gemeengoed. Tegenwoordig hebben we daarvoor de beschikking over Geert Wilders en Rita Verdonk. De moslims willen namelijk heel Europa overnemen. Het is slechts een kwestie van tijd en de sharia zal ook hier worden ingevoerd. Alle immigranten hebben uiteindelijk maar ??n doel: zich zo snel mogelijk voortplanten in de westerse wereld en dan de macht overnemen zodat er een islamitische maatschappij gevormd kan worden.
Grappig is dat diezelfde islamieten (en onder de autochtone Nederlanders de groep rechts-radicalen en neonazi?s) dezelfde complotten zien bij de Joden. Zij infiltreren namelijk in de wereldorde om uiteindelijk de Palestijnse staat, de islam en het christendom te vernietigen.
Ook de kerk ontkomt niet aan verdachtmakingen. Volgens de populaire boeken van Dan Brown houdt de rooms-katholieke kerk documenten verborgen die bewijzen dat Jezus zichzelf niet als God zag en dat Hij en Maria Magdalena getrouwd waren en zelfs kinderen hadden.
Rond al die complotten worden vervolgens even zoveel hypes gecre?erd waarmee we vanuit de media gebombardeerd worden. Soms krijg je bijna de indruk dat veel kranten alleen nog maar kunnen bestaan bij het cre?ren van hypes. Bij spannende koppen op de voorpagina en angstaanjagende theorie?n neemt de losse verkoop namelijk toe, wat erg wenselijk is bij het teruglopende aantal abonnees.
De basis waarop uiteindelijk elke complottheorie ontstaat is de angst van mensen. Angst voor de islam, angst voor verlies van baan, angst voor ziekte, oorlog, het onbekende, enz. enz. Zou het echt waar zijn? Help, wat staat ons te wachten?
Mijn voorspelling voor 2010 is dat er een wereldwijd complot ontstaat met als enige doel om zoveel mogelijk complotten de wereld in te helpen. We zullen met z?n allen steeds banger gaan worden omdat we de controle op wat er allemaal gebeurt en kan gebeuren meer en meer kwijt gaan raken. Ik weet nog niet wie er achter dit wereldwijde complot zit, maar daar komen we, geholpen door talrijke media, vast wel achter.
En wij, christenen, wat moeten wij met al die complottheorie?n? Ach, we hebben toch net Kerst gevierd: ?Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap?. Hoezo angst? Weten we het dan nu al niet meer?
In de Bijbel lezen we bij de psalmdichters zelfs dat ?Die in de hemel zetelt, lacht? om het rumoer van de naties en het samenspannen van de wereldmachten. Waarom zouden wij dan niet hetzelfde doen. Daarom: veel plezier in het jaar des Heren 2010.

Hoogeveen                                   
Jan van Amerongen


Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...