ImageHet eind van het winterseizoen komt ook voor de kerk weer in zicht. Alle activiteiten worden tijdens de zomer op een wat lager pitje gezet, zoals de catechisatie en de kindernevendienst. Ook de kerkenraad vergaderd een poosje niet. In deze periode zijn er ook altijd een aantal activiteiten in de kerk die erbij horen.

Waarschijnlijk nemen er bij jullie in de kerk ook weer kinderen afscheid van de kindernevendienst. Dat gebeurt omdat ze na de zomervakantie naar de middelbare school toe gaan. Dan blijven ze gewoon in de kerkdienst  en gaan ze naar catechisatie en club. Aan het afscheid van de kindernevendienst wordt in veel gemeenten aandacht besteed.

Na een aantal jaren catechisatie zullen veel jongeren naar de belijdeniscatechisatie gaan. Daarna doen ze openbare belijdenis van hun geloof. In de meeste kerken zijn er rond deze tijd dan ook belijdenisdiensten geweest. Misschien heb jij zelf wel belijdenis gedaan. Aan het eind van een schoolperiode is het altijd weer spannend of je geslaagd bent voor je examens of naar een volgende klas gaat, maar belijdenis doen is niet bedoeld als een soort examen.  
Belijden betekent eigenlijk dat je voor iets of voor iemand openlijk uitkomt. Als je belijdenis van je geloof doet, kom je er dus openlijk voor uit dat je in God gelooft en dat je gelooft dat Jezus je Verlosser is en dat je verder in je leven met Hem rekening wilt houden. Als je belijdenis doet betekent het niet dat alles in eens heel gemakkelijk gaat, dat je de hele Bijbel begrijpt en dat je nooit meer zult twijfelen. Maar je mag wel weten dat God altijd bij je blijft en je met alles zal helpen. Belangrijk is ook dat God al bij de doop met ons is begonnen en dat Hij ons heeft uitgekozen, zo belijden we dan ook vooral dat we afhankelijk zijn van Gods verlossing. Als je openlijk erkent (belijd) dat je in God gelooft, zal Jezus ook jou erkennen in de hemel. Maar, als je Jezus verloochent zal Hij ook zeggen dat Hij jou niet kent.

Als je belijdenis doet gaat dat niet alleen om een kerkelijke plechtigheid. Het is ook niet zo dat je het doet om dan officieel lid van de kerk te worden. Het gaat erom dat je jouw geloof in God en Jezus echt en persoonlijk belijdt. Bij de belijdenisdienst worden een paar offici?le vragen gesteld waarop antwoord moet worden gegeven. Bij je belijdenis krijg je ook een Bijbeltekst mee en de zegen. Met die zegen wordt er eigenlijk gezegd dat de Heilige Geest met je mee gaat en dat die je helpt als je een keer twijfelt of wanneer je het een keer zwaar hebt. Nadat je belijdenis hebt gedaan mag je ook aan het avondmaal deelnemen.

In de Bijbel zijn er ook mensen die belijdenis hebben gedaan, zelfs Jezus. Hij heeft namelijk beleden bij de Romeinse rechter Pontius Pilatus dat Hij de Zoon van God is en dat Hij naar de wereld is gekomen om de mensen te verlossen. Naast Hem zijn er nog veel meer mensen die belijdenis hebben gedaan in de Bijbel. Denk maar aan de twaalf apostelen en de mensen in de gemeenten die door hen gesticht werden. En ook in het Oude Testament waren er al mensen die belijdenis deden. Ruth deed dat toen zij met Naomi mee gaat naar Isra?l ging en zei dat de God van Naomi ook haar God was. Maar als ze God belijdt wil ze ook bij Zijn volk horen en zo is het bij onze belijdenis ook dat we aangeven bij de kerk te willen horen. Ook in Handelingen 8 lezen we over een belijdenis, namelijk de belijdenis van de kamerling uit Ethiopi?. Hij was op zoek naar de God van Israel en hij belijdt zijn geloof als Philippus hem van alles heeft uitgelegd over de Bijbel en de komst van Jezus de Messias. Hij belijdt zijn geloof met de woorden: ?Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.? Dat geloof is dan ook de reden dat hij mag worden gedoopt en zo een volgeling wordt van Jezus. Bij de eerste christengemeenten ging de doop natuurlijk vaak samen met het belijdenis doen omdat het volwassenen waren die tot geloof in Jezus kwamen, wel staat er vaak in de Bijbel bij dat dan ook hun hele gezin werd gedoopt. Zo werd het hele gezin betrokken bij de gemeente.

Laura van Putten


 

Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...