Vraag:
Laatst zat ik eens na te denken over genezingsdiensten. Bij ons in de kerk wordt daar vaak negatief op gereageerd. Maar de discipelen konden vroeger toch ook mensen genezen? En God is toch niet minder machtig geworden? Ligt het vaak niet aan ons te kleine geloof dat we zulke dingen als onzin zien?  

Antwoord:
Zijn genezingsdiensten echt onzin, zoals je vraagt? Maar hoe zit het dan met de discipelen: die konden toch ook wonderen doen? Ik kan me goed voorstellen dat deze vragen bij je boven komen. Laat ik proberen erop te antwoorden.

God kan inderdaad ook vandaag nog wonderen doen. Hij is en blijft Dezelfde! Wanneer we ziek zijn, mogen we Hem om genezing bidden. Hij kan die schenken door de middelen die we gebruiken, te zegenen. Soms geneest Hij op een bijzondere manier. Je hoort  weleens dat de arts voor een raadsel stond omdat hij niet begreep dat de pati?nt zo plotseling genezen was. Alleen moeten we het wel aan de Heere overlaten.

Niet alle gebeden leiden tot lichamelijke genezing. Wel geneest Hij altijd het "hart", wanneer we daarom bidden. We horen het meer dan eens in de Bijbel: wie de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Dit is een genezing die belangrijker is dan die van ons lichaam. Lichamelijke gezondheid heeft tijdelijke waarde, maar geestelijke genezing gaat voor eeuwig mee. De wonderen die de Heere Jezus en de discipelen deden wezen juist naar die geestelijke genezing. Het waren tekenen van Zijn Koninkrijk. Daardoor werd duidelijk gemaakt dat het binnen dat Koninkrijk als eerste gaat om genezing van onze zonden. Jezus was geen Wonderdoener, maar Zaligmaker!

Daaruit komt mijn moeite met genezingsdiensten voort. Daarin ligt de nadruk op lichamelijke gezondheid. Maar in de Bijbel ligt de nadruk juist op de andere genezing: die van het "hart". Het gaat om onze zaligheid! En wie daarin deelt, zal wanneer Christus terugkomt ook een gezond lichaam ontvangen, zonder enig gebrek. Daarom geef ik de voorkeur aan diensten waarin Christus als Zaligmaker van ziel en lichaam wordt verkondigd. Daarbij is er  ook ruimte om in de dienst zieken op te dragen aan de Heere. Daarbij mogen we grote verwachtingen hebben! Maar tegelijk moeten we het aan Hem overlaten of Hij al dan niet genezing schenkt.

Bron: http://www.refoweb.nl


Commentaar

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...