Stichting Dicht bij de Bijbel is momenteel bezig met De Nieuwe Psalmberijming (DNP), een berijming in hedendaagse taal op de oude Geneefse melodieën. In diverse kerken worden deze psalmen al gezongen en dit najaar verschijnt er een bundel met de eerste dertig nieuw berijmde psalmen. Waarom deze nieuwe berijming? Voor wie zijn deze psalmen bedoeld? Jan Pieter Kuyper, lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Apeldoorn-Oost en initiatiefnemer van deze berijming, geeft antwoord.

Waarom ben je dit project begonnen?

Voordat ik aan dit project begon was ik bezig met het schrijven van Bijbelliederen en gedichten. Het opnieuw berijmen van psalmen bleek een logisch vervolg en het enthousiasme waarmee de eerste berijmde psalmen ontvangen werden deed mij besluiten om door te gaan en samen te gaan werken met meerdere dichters. Een volgende stap werd het oprichten van een stichting, waaronder we Bijbelliederen, Schriftberijmingen én een nieuwe psalmberijming in eigentijdse taal zijn gaan verspreiden. Dit werd de stichting Dicht bij de Bijbel met als voorzitter ds. S.P. Roosendaal, christelijk-gereformeerd predikant te Nieuwe Pekela.

Waarom nóg een psalmberijming, er zijn al zoveel bundels en berijmingen?

Er zijn inderdaad al diverse liederen- en gezangenbundels waaruit gezongen wordt in de gemeenten. Maar hoe mooi deze liederen ook zijn, door alle eeuwen heen blijven de psalmen mensen aanspreken. Juist in de huidige liedcultuur mogen we de psalmen niet verliezen. Door de diepgang die de psalmen hebben, raken ze het hart: ze bieden troost en ze geven woorden om God te prijzen. Juist daarom is het belangrijk om de psalmen in hedendaagse taal te kunnen zingen. Voor veel mensen zijn de bestaande berijmingen echter moeilijk te begrijpen.

Om dit te illustreren een citaat uit een mail van ds. Bart Visser, CGK-predikant te Leeuwarden: 'We zingen in de CGK Leeuwarden regelmatig een van de nieuwe berijmingen van jou/jullie. Ik probeer er eigenlijk elke dienst dat ik voorga wel een op te nemen in de liturgie. Inmiddels zijn Psalm 23, 100, 85, en 139 in ieder geval voorbij gekomen. Tot nu toe alleen maar positieve reacties. Persoonlijk vind ik de berijmingen meestal heel goed. Ik vind het heerlijk om psalmen te kunnen laten zingen zonder tenenkrommende archaïsmen.'
Dat geeft precies weer wat deze berijming wil doen: mensen een begrijpelijke berijming geven. Daarbij willen we dicht bij de oorspronkelijke tekst blijven; we vinden het belangrijk om de essentie van de psalm in de berijming weer te geven.

Wat we niet willen is de huidige berijmingen vervangen. Deze blijven namelijk vertrouwd, omdat veel mensen ermee zijn opgegroeid. Echter, omdat tegenwoordig de liederen in de dienst vaak worden gezongen van een liederenblad en/of beamer, is het geen belemmering om daarnaast ook nieuwe (nog onbekende) liederen en psalmen te zingen.

Een nieuwe berijming, maar waarom de oude melodieën?

Omdat deze bekend zijn. Al eeuwenlang worden de psalmen op de Geneefse melodieën gezongen en daardoor zijn ze voor velen vertrouwd. In deze traditie wilden we doorgaan. Deze melodieën zijn vaak eenvoudig te zingen en te begeleiden met diverse instrumenten.

Wat is momenteel de status van het project?

We hebben nu ruim vijftig psalmen op de website staan en gaan op volle kracht door om alle 150 psalmen te berijmen. De vaart zit er dan ook aardig in: we werken momenteel met vijf dichters, onder wie vier voorgangers. In verschillende gemeenten worden de nieuw berijmde psalmen al gezongen en we hopen natuurlijk dat dit steeds meer uitbreidt. Daarom verschijnt dit najaar een eerste bundel met daarin dertig psalmen. Deze is nu al online te bestellen via onze website.

 

Daarnaast zijn we bezig met een eigen combo om nieuwe arrangementen te schrijven bij de bestaande melodie en daarmee de nieuwe berijming onder begeleiding van de combo in onder meer de kerken te kunnen presenteren. Een uitgangspunt bij deze arrangementen is dat ze ‘meezingbaar’ moeten zijn, wat bij bijvoorbeeld ‘Psalmen voor Nu’ en ‘The Psalmproject’ minder het geval is.

De status van de berijmingen is te volgen op www.denieuwepsalmberijming.nl: als er weer een psalm klaar is, komt deze gelijk op de website. Feedback op de gepubliceerde psalmen is altijd welkom, we kijken altijd serieus naar de binnengekomen opmerkingen.

Ook is nieuw dichttalent welkom: alle 150 psalmen berijmen is namelijk veel werk. Daarbij zoeken we ondersteuning in gebed en financiën, want alleen met deze ondersteuning kunnen we dit werk doen. Voor financiële ondersteuning verwijs ik graag naar de genoemde website. Het is mogelijk om een donatie te doen of vriend van de stichting te worden. Van harte aanbevolen!


Psalm 103 uit De Nieuwe Psalmberijming

1. Prijs, ziel, de HEER voor al zijn zegeningen.
Verhoog zijn naam, want Hij doet grote dingen.
Onthoud hoe liefdevol Hij is geweest.
Hij zal je overtredingen vergeven.
Wanneer de dood dreigt redt de HEER je leven.
Hij is het die van ziekte je geneest.

2. De HEER zal je omringen met het goede.
Hij zal je hart met trouw en liefde voeden.
Je wordt vernieuwd zoals een adelaar:
Hij maakt je sterk als in je jonge jaren.
Aan Mozes wilde God zich openbaren;
nog steeds staat Hij voor onderdrukten klaar.

3. De HEER wil ons met liefde overladen.
Zijn hart stroomt altijd over van genade.
Hij is geen God die blijvend met ons twist.
Hoewel wij dikwijls van zijn wegen dwalen
laat Hij ons niet voor misstappen betalen.
Al onze fouten worden uitgewist.

4. Gods goedheid gaat het hemelblauw te boven
voor wie Hem dienen en in Hem geloven.
Veel verder dan wij, mensen, kunnen gaan
van oost naar west, verwijdert Hij de zonden.
Door niemand worden ze teruggevonden;
zelfs niet door God: Hij denkt er nooit meer aan.

5. Zoals een kind zich veilig weet geborgen
aan vaders hart, zo zal God voor ons zorgen.
De HERE kent de zijnen, groot en klein,
want Hij is zelf de schepper van het leven.
Zijn eigen adem heeft Hij ons gegeven.
Hij weet hoe kwetsbaar en hoe zwak wij zijn.

6. Het gras groeit kort – zo is ons broze leven.
De mens lijkt op een bloem: hij bloeit maar even.
Zijn schoonheid gaat verloren in de wind.
De droogte laat hem ongenadig lijden.
Hij knakt en sterft vroeg in het jaargetijde,
zodat men zelfs geen spoor meer van hem vindt.

7. Het leven telt slechts jaren, maanden, uren.
De trouw van God zal echter eeuwig duren
voor wie op Hem al zijn verwachting stelt.
Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren
zijn wetten en verbondsbeloften horen.
Voortdurend wordt zijn liefde doorverteld.

8. Vanuit de hemel zal de HEER regeren.
Ga daarom, engelen, je koning eren.
Kom, hemelboden, buig je voor Hem neer.
Prijs Hem, elk schepsel, waar je ook mag wezen.
Zijn majesteit wordt nooit genoeg geprezen.
Prijs Hem, mijn ziel, verheerlijk deze HEER.

 

Door: Jan Pieter Kuyper
© Stichting Dicht bij de BijbelCommentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...