{mosimage}In een boek van de cabaretier Toon Hermans kwam ik het volgende versje tegen:
'Mijn leven is veilig in de handen van God,
wat is dat een prachtige zin.
Ik heb vaak gedacht, ja, dat zal wel zo zijn,
maar die handen, hoe kom ik daarin?’
Want ja, dat is allemaal mooi wat Jesaja daar zegt, maar hoe weet ik dat dat ook voor mij geldt?
Hoor ik daar wel bij?
Geldt dat ook voor mij.
Soms voelen we ons ver bij God vandaan…
Ver weg
Ze heette Esther en ze zei tegen mij: ‘Dominee, ik heb alles gedaan wat God heeft verboden. Geweldig vond ik het, het glaasje draaien op school, spannend en ik deed er natuurlijk aan mee.
Maar ik kreeg geen rust en licht van binnen. Integendeel, er was angst.
Ik ben ermee gestopt.
Elke ochtend als ik m'n bed uitstap zeg ik nu: “Here God vul me met uw licht tot in alle uithoeken van mijn hart”.
Jezus zegt: ‘Jij bent als een huis en als dat huis wordt opgeruimd en de satan er wordt uitgezet, maar er is niet een nieuwe hoofdbewoner van dat huis, dan is dat huis leeg en wordt dat huis zomaar gekraakt. Daarom zeg ik tegen je: ‘Gooi de diabolo’s eruit en laat Jezus alle ruimtes van je levenshuis vullen’.
En Hij is sterker.
Jezus vermorzelt de kop van de slang…
De duivel is een dikke vette loser!

Geen kans
Nou zegt die bijbel: “Geef daarom de duivel geen schijn van kans”. En dat is hele duidelijke taal, dat is heel helder, geef die beroerde in de war schopper in jou leven geen been om op te staan.
In Jacobus 4 staat: “onderwerp je dus aan God en verzet je tegen de duivel, dan zal die van je wegvluchten”.
Dat is het.
Onderwerp je aan God, dat is het eerste. Leg je leven nou helemaal in zijn hand.
Verzet je tegen de duivel, die gedachten, die verlangens, die boosheid…. Verzet je ertegen… en de duivel zal van je wegvluchten…
Wegwezen! Opzouten!
Ik hoor bij Jezus…

Vergeet mij niet
Jouw naam in Gods handen…
Je zegt: ‘Geldt het ook echt voor mij?’
Ik weet nog goed.
Ik ging op kamp met de jeugd van de kerk: en ik kreeg verkering.
Nou ja… verkering… ik was 13 of zo.
Ik weet nog goed, toen ’t weekend was afgelopen gaf dat meisje me een bloemetje... ik zeg wat is dat..
Ze zei: ‘Dat is een vergeet me nietje..’
Dat geeft God ons ook.
Echt: ‘Ik heb je in mijn handpalm gegrift’.
Iemand fluistert, hoor je het?
God fluistert jouw naam. Vind je dat moeilijk te geloven?
Hij kent je naam.
Jouw naam op Gods lippen.
Jouw naam in Gods hand.
Luister naar de stem van de hemelse Vader.
Hij fluistert jouw naam.
Zo neemt Hij je twijfels weg, je verdriet, je wanhoop.
Je leven krijgt weer toekomst.

Groningen           
Marco Hofland


Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...