{mosimage}Waarom leven wij hier op aarde? Waarom is je jongere broertje langer dan jij? Waarom zijn de mensen in de derde wereld arm  en waarom zijn we hier rijk? Waarom gelooft je oom niet? Waarom ben je hier geboren? Waarom zit je buurmeisje in een rolstoel en waarom ben ik geboren? Allemaal vragen. Vragen stel je vaak aan je vader of je moeder. Vaak zijn het niet zulke moeilijke vragen, vragen om een snoepje is niet zo moeilijk en het antwoord vaak ook niet. Maar soms kunnen er ook andere vragen in je opkomen als: bestaat de Here God wel? Hoort de Here God wel? Waarom doet de Here God tegenwoordig geen wonderen meer? Je ouders weten vaak het antwoord niet en ook andere volwassenen kunnen die vragen niet beantwoorden. Je vader of moeder kan je soms afsnauwen of geen tijd voor je hebben. Hoe kom je dan aan je antwoord?

Vragen aan God
In de bijbel zijn ook veel mensen die vragen hadden. Soms zaten ze met levensvragen, soms vragen naar de wil van de Here God. Je mag de Here God ook alles vragen, maar omdat de Here God onvoorstelbaar heilig is, moet je altijd je vragen eerbiedig stellen. Gideon
Ook Gideon stelde vragen aan de Here God. Gideon kreeg opdracht van God om de Midianieten verslaan. Het was namelijk zo dat de Midianieten de Israëlieten aanvielen, de oogst verwoestten en van alles plunderden: ze namen dingen mee die niet van henzelf waren. De Israëlieten hadden niets meer. Dat kwam niet zomaar: de Israëlieten hadden de Here God weer eens de rug toegekeerd en bogen voor Baäl. Het kan niet anders of daar stond straf op. Israel werd binnengevallen en daar leden de Israëlieten onder. Gideon, een hele gewone boer, kreeg bezoek van een Engel. Die vertelde Gideon dat hij dapper was en dat Gideon - met hulp van de Here - Israel ging verlossen van de Midianieten. Gideon twijfelde of het wel echt God was die hem die opdracht gaf. Daarom vroeg hij om een teken. Snel haalde hij zelf vlees en broden op. Hij legde die op de rots, zoals de Engel zei. Daarna raakte de Engel met zijn staf het brood en het vlees aan. Meteen schoot er vuur uit de rots omhoog. In hetzelfde ogenblik was ook de Engel verdwenen. Als het nu niet duidelijk was dat de Here de opdracht gaf…

Aan het werk, maar…
Gideon ging na dit teken doen wat God hem vroeg. Hij verzamelde mannen en verwoeste de gewijde paal en het altaar van Baäl. Daarna maakt hij er een altaar voor de Here God. Gideon was bang, daarom deed hij dit ’s nachts. Maar al snel kwamen de mensen erachter dat Gideon dit had gedaan. Woest waren ze, doden zouden ze hem! Ze gingen naar Gideons vader en eisten dat z’n vader Gideon aan hen overleverde. De vader van Gideon vond dat idee niet zo geweldig. Hij zei: “Heeft Baäl jullie hulp nodig? Wat een belediging voor een god als Baäl. Laat Baäl Gideon zelf maar straffen.” De mensen van de stad lieten Gideon toen met rust. Al verwachten ze wel dat hun dode god iets tegen Gideon ging doen.  Niet lang daarna legerden de Midianieten en andere stammen zich op één plaats. Ze vormden 1 front tegen de Israëlieten. Zo waren de Israëlieten kansloos. Maar Gideon wist de oplossing. Gideon werd vervuld met de Heilige Geest en blies op de hoorn, om op deze manier mensen te verzamelen. Op het geluid van de hoorn kwamen veel mensen af. Toen Gideon al deze mensen zag, ging hij weer twijfelen. Was het wel echt de wil van de Here God dat hij, Gideon, de gewone boer, aanvoerder werd in deze strijd? Hij vroeg weer om een teken. Hij legde een wollen vacht op de dorstvloer en vroeg of de Here God de hele vacht nat wilde maken en de rest erom heen droog. Dan zou hij weten dat dit Gods opdracht was. God antwoordde en deed wat Gideon gevraagd had. Nu moest Gideon het toch zeker weten? Dit was nota bene het tweede wonder! Maar Gideon vroeg nogmaals om een wonder: nu  of de vacht droog mag blijven en alles erom heen nat. De Here God deed wat Gideon vroeg. Wonder nummer 3! Als Gideon het nu nog niet weet…

Werk aan de winkel.
Eindelijk gaat Gideon aan de slag, maar de Here vindt dat er nog teveel mensen zijn en met een kleine groep mensen verslaat Gideon een heel leger. De Here God gaf hem die overwinning. God redt. Ondanks alle twijfels, vragen en onzekerheden antwoordde de Here God. Deze geschiedenis leert ons meerdere dingen. Een daarvan is dat je met al je vragen, onzekerheden en twijfels naar de Here God mag gaan. Als je eerbiedig de Here God dingen vraagt, dan antwoordt de Here God, vooral door de Bijbel. Lang geleden hadden de mensen nog geen Bijbel, maar door bidden en Bijbellezen antwoord de Here God, niet altijd direct, maar Hij is de Grote Antwoorder op al je vragen!


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...