{mosimage}Ouweneel schreef ‘Vijf olifanten in een porseleinkast’. Het voorwoord is van de hand van ‘EO-dominee’ Arie van der Veer. Ouweneel zet in dit boek de – ik zou haast zeggen – bekende meningsverschillen tussen christenen op een rijtje. Het boek is prettig leesbaar en zet zaken op een rij. Om welke vijf verschillen gaat het? De problematiek rond schepping en evolutie. De visie op homoseksualiteit. Hoe er wordt aangekeken tegen de vrouw in het ambt. En als nummer vier en vijf de Geestesgaven en de doop.

Ouweneel typeert deze vijf als the big five. In alle zoeken naar eenheid tussen de kerken dreigen deze vijf “de verschillende stromingen tegen elkaar op te zetten en steeds weer nieuwe kloven te slaan”. Doel van zijn boekje is om een bijdrage te leveren tot het beter begrijpen van elkaars standpunten. Daartoe geeft hij de verschillende opvattingen weer en doet hij een geslaagde poging de stand van het debat weer te geven. Kort stipt hij ook the small five aan. Weliswaar is bij deze vijf sprake van verschil van inzicht maar zij “lijken in de gangbare discussies toch een geringere rol te spelen.” Het betreft hier de visie op Israël, de leer van de alverzoening, de leer van de (niet-)verliesbaarheid van het heil, de visie op het occultisme (wat is nu wel of niet occult?) en tenslotte de visie op de islam. Hoe behandelt Ouweneel de verschillende thema’s? Hij geeft bij elk van de vijf het ‘conservatieve’ en het ‘progressieve’ standpunt weer (bij homoseksualiteit 3 standpunten). Voor hem is conservatief niet per se beter dan progressief of andersom.

Naar elkaar luisteren
Typerend vind ik wat hij schrijft op pagina 87. “Ten slotte herhaal ik het punt waarmee zo ongeveer elk hoofdstuk eindigt: laten conservatieven en progressieven ervan overtuigd zijn dat het de andere partij werkelijk gaat om het recht verstaan van de Schrift”. Respect voor elkaar en van elkaar willen leren spelen daarbij een belangrijke rol. Op pagina 103 verwoordt hij het anders, nl. dat conservatieven de Geest niet moeten uitblussen en dat de progressieven niet alles wat er blinkt als goud aanprijzen en daarmee het Woord uitblussen. Als het over de verbondsdoop en geloofsdoop gaat waarschuwt Ouweneel voor extremisme. Weinig mensen willen beweren dat iemands eeuwige behoudenis staat of valt met de wijze van dopen. “Toch hanteert men de eigen doopopvatting in extreme gevallen als een toetssteen van echte rechtzinnigheid”. Voor uitersten waarschuwt hij sowieso. Er zullen altijd christenen zijn die beweren dat het behoudt van de ander op losse schroeven staat als je niet op hun manier gelooft, zo stelt de schrijver. Inzichtgevend vond ik wat hij schreef op pagina 124: “Luther en Calvijn hadden diepgaande verschillen van opvatting over het avondmaal; en samen hadden ze grondige meningsverschillen met Menno Simons over de doop. Moeten we nu aannemen dat hoogstens een van de drie in de hemel kan komen of gekomen is!?” Ontdekkend en om over na te denken is wat hij schrijft over wat hij noemt ‘selectieve verontwaardiging’ over homoseksualiteit. “Als homoseksualiteit de Here een gruwel is, weet dan dat zes, ja zeven dingen de Here een hartgrondige gruwel zijn: hoogmoedige ogen (zeg maar: arrogantie, verwaandheid), een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten (of mensen die niet hun best doen te voorkomen dat ánderen onschuldig bloed vergieten), een hart dat heilloze plannen  smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, een mens die leugens uitblaast als een vals getuige (zeg maar: een roddelaar) en die twist stookt tussen broeders” (Spreuken 6:16-19).

Liefde en verdraagzaamheid
Dit boekje is niet geschreven om iedereen gelijk te geven. Maar wel om je eigen gelijk nog eens (biddend!) onder de loep te nemen.
Het is een leerzaam boek waarin voor het ruimte geven aan elkaar een grote plaats wordt ingeruimd. Dat is positief te beoordelen. Tegelijkertijd riep het bij mij ook de vraag op of we elkaar in die ruimte dan nog wel tegenkomen. Gelukkig sluit Ouweneel een discussie niet uit! Die mag wat hem betreft zelfs pittig zijn. Als het in alle dingen maar gebeurt in liefde en verdraagzaamheid. Dit boekje biedt veel in 136 bladzijden.

Groningen       
N. Vennik

N.a.v. Vijf olifanten in een porseleinkast. Vijf brandende onderwerpen waarover christenen verdeeld zijn. Door Willem J. Ouweneel. Uitgeverij Medema - Heereveen 2009. 136 pagina’s, paperback, ISBN 978-90-6353-577-3, prijs € 12,95.


Commentaar

 • ‘De gevende hand is altijd boven.’ 2023-03-24 18:08:22

  Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan deze uitdrukking. Iemand gebruikte hem in een...

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...