{mosimage}Enkele maanden geleden schreef ik over dit onderwerp een paar korte artikelen in ons gemeenteblad Samen op Weg van de Bethelgemeente in Assen.
Eén van de redacteuren van het Kerkblad voor het Noorden, die tevens mijn gewaardeerde echtgenoot is, vroeg me deze artikelen om te werken voor een breder publiek.

In de kerk wordt heel wat afgemaild. Soms gewone mailtjes om afspraken te maken of te bevestigen.
Soms mailtjes om onderling genoegen of ongenoegen te delen of mee te delen.
Soms mailtjes aan één persoon, soms groepsmailtjes.
Meestal gaat dat allemaal goed, dan is de mail handig en helpend.
Soms gaat het minder goed, er ontstaat miscommunicatie en ergernis.
Ik noem maar wat dingen uit eigen ervaring:
- Er slipt een mailtje tussendoor, je krijgt er ook zoveel...vergeten te beantwoorden
- Mail is een snel medium, je formuleert soms wat ongenuanceerd of kortaf, en daardoor komt het bij de ander niet goed over.... dat heb je als verzender niet in de gaten.
- Moe na een drukke dag en met hoofdpijn toch nog even je mail verwerken.... dat gaat gauw
 fout....
- Je klikt even te snel in je adresboek en verstuurt je mail per ongeluk naar de verkeerde... dat geeft  op z'n minst verwarring.
- Je legt je ongenoegen even snel per mail bij de ander neer, dan weet ie het maar... “Jij hebt dit of dat helemaal fout gedaan, dat doe jij altijd verkeer, je bent ...”

Ik hoop dat het bovenstaande voor de meesten van ons niet zo herkenbaar is. Dat zou fijn zijn.
Maar ik ben ervan overtuigd dat sommigen van ons het wel uit ervaring kennen, helaas. Doordat ik hierover nogal eens met mensen gesproken heb, weet ik wel zeker dat miscommunicatie door e-mail regelmatig speelt. Het leidt tot irritaties, boosheid, misverstand en er ontstaan vaak kleine of grotere conflicten door.

In Bijbelse tijden was er geen e-mail en dus kon Jacobus nog alleen schrijven over “de zonden der tong.” Als hij in onze tijd geschreven had, zou hij misschien de “zonden der email” erbij genoemd hebben en ook daarvan geschreven hebben: “ Uit hetzelfde keyboard komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders en zusters, niet zo zijn.” Jac. 3:10.

Tips
Natuurlijk bedoelen we allemaal het goede voor elkaar.
Daarom een paar tips voor een goede email etiquette.
1.    Gebruik de mail uitsluitend voor zakelijk dingen: afspraken maken en bevestigen, eenvoudige vragen stellen en beantwoorden, een niet-zo-erg-belangrijke-mededeling aan meerdere mensen tegelijk doorgeven.
2.    Schrijf volledige zinnen en beperk je tikfouten, dat kost iets meer tijd, maar dan schrijf je bewuster en dat loont de moeite.
3.    Beantwoord een mail binnen een dag, eventueel alleen een ontvangstbevestiging met toezegging dat je er later op terugkomt. Doe dat dan ook.
4.    Had je antwoord verwacht en het komt niet? Word niet boos maar bel er even achteraan. Meestal is het geen onwil van de ontvanger.
5.    Deel je persoonlijke ongenoegens liefst niet per e-mail. E-mail is niet bedoeld voor negatieve feedback.
Als je toch voor de mail kiest, sla je concept dan eerst minstens een dag op, lees het nog eens over en overweeg dan nogmaals of je dit echt zo wilt versturen. Belangrijk: bel dan na verzending met de ontvanger om over je mail na te praten. Wacht niet af tot de ontvanger naar jou toe reageert, je weet immers niet wat je mailtje emotioneel met de ontvanger gedaan heeft.
6.    Pak vaker de telefoon. De communicatie verloopt dan rechtstreekser en er ontstaat minder miscommunicatie. Je kunt eventueel direct een afspraak maken voor een gesprek.

Ik hoop dat dit schrijfsel eraan bijdraagt dat we allemaal zorgvuldig met onze e-mail omgaan. Ook daarin kunnen we beeld van Christus zijn.

Assen              
Janneke Otten-Verhaar


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...