{mosimage}De CGK Groningen heeft drie kerkgebouwen. De grootste van de drie, de Jeruzalemkerk, bood te weinig ruimte om een belijdenisdienst te houden. Vandaar dat altijd dankbaar gebruik werd gemaakt van de ‘vrijgemaakte’ Noorderkerk. Na de belijdenisdienst in 2007 werd dit kerkgebouw verkocht aan een projectontwikkelaar.  Waar nu een dienst organiseren, was de vraag. In 2008 werd toch voor de Jeruzalemkerk gekozen. Het bleek geen succes. Van tevoren was het tekort aan plaatsen bekend. Het andere gebouw, de Maranathakerk, diende als opvang. Het is echter het mooist om zo’n dienst samen te vieren.

Kerkgebouwen met de omvang van de Noorderkerk waren in de stad Groningen niet te vinden. Het plan rijpte om het net aan de andere zijde uit te werpen. Er zou ook gekeken moeten worden naar andersoortige gebouwen. De evenementenhal Martiniplaza werd ter sprake gebracht. Er werd contact gelegd en dat leidde ertoe dat in 2009 de theaterzaal werd gehuurd die 1600 mensen kan herbergen. 22 mei jl. werd voor de derde keer op rij de belijdenisdienst daar gehouden. Een speciale commissie houdt zich bezig met de voorbereidingen op deze dienst. Er komt heel wat bij kijken. Er is na het eerste jaar een compleet draaiboek voor gemaakt. Een kleine greep: techniek, begeleiding van de zang, liturgieën, beamermateriaal, gebedsteam, oefenen van de catechisanten met zangkoor Jizrahja, regelen van ontvangst van de mensen, publiciteit, knielbank en doopvont dienen verhuisd te worden, aankleding van de zaal, talloze afspraken en afstemmingen. Er zijn heel wat leden van de gemeente nodig om zo’n mooi gebeuren in goede banen te leiden. Petje af voor de organisatie. 31
22 mei legden 31 jonge mensen belijdenis van het geloof af. 31 keer klonk er ‘ja’ op de belijdenisvragen. Vier van hen werden gedoopt. Wat is dat indrukwekkend. Je ziet hen staan op het podium. Ieder wordt gevraagd: wat is je antwoord? “Ja”. Uit de rij stappen.  In een paar stappen naar de knielbank. De ene predikant legt zegenend de handen op. De andere voorganger spreekt de voor die persoon bestemde belijdenistekst uit. Het besef: God is met elk van deze jonge mensen bezig geweest. En nu zeggen zij in het openbaar: die God is mijn God. Jezus is mijn Heer.  

Getuigenis
Bij de liturgie van deze bijzondere dienst zit een inlegvel waarop de ‘belijders’ met hun pasfoto staan afgebeeld. Naast de foto staat – in één regel -  een kort getuigenis. Bijvoorbeeld, een zin uit een lied: Regeer in mij met al uw kracht, in mijn mooiste droom, in mijn zwakste nacht. Of een Bijbeltekst: De HEER wil ik loven zolang ik leef. Mijn God bezingen zolang ik besta. Zelf bedacht: God heeft mij gemaakt. Hij houdt van mij. Hij geeft mij vrede en vreugde. Een aantal belijdeniscatechisanten spreekt een getuigenis uit tijdens de dienst. Marieke sluit haar bijdrage af met de woorden: “Geloven is op dit moment iets essentieels in mijn leven. Geloven wil niet zeggen dat alles goed gaat, maar dat er Iemand is die je draagt tijdens problemen. Geloven wil niet zeggen dat je vragen verdwenen zijn, maar dat er Iemand is die de antwoorden weet. Geloven betekent niet: perfect of zonder fouten zijn, maar weten dat je fouten vergeven zijn. En weten dat de prijs daarvoor hoog was: het leven van Gods enige Zoon, Jezus. Geloven wil niet zeggen dat je jezelf niet meer kan zijn, maar dat je wordt wie je hoort te zijn. Geloven betekent voor mij: leven vanuit Gods liefde. En ‘ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’ En die liefde, waar ik niet zonder kan, gun ik iedereen.” Mooi is dat: die liefde gun ik iedereen! Berdien draagt als getuigenis Opwekking 581 voor: Ik mag heel dicht bij U zijn, / als een kind bij de vader op schoot / Ik mag heel dicht bij U zijn: / dat is de plek waar ik hoor. // En U tilt mij op, neemt mij in Uw armen. / En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan. / En U tilt mij op, ik mag U omarmen // En U tilt mij op /en laat mij niet meer gaan. Arjen vertelt – kort en krachtig – dat geloven iets is dat je samen mag doen. Niet anoniem christen zijn maar er dan ook in het openbaar voor uitkomen! God is de grote Ontwerper. Hij weet als Ontwerper beter wat goed voor ons is dan wijzelf. Dat vinden we terug in Gods Handboek voor ons leven. die ons zijn Boek heeft gegeven. Met zijn hulp wil hij naar Gods handleiding leven. Hij is God dankbaar voor zijn genade, zegeningen en liefde.

Lied
Boris is deze dienst gedoopt. Hij heeft zelf een lied geschreven. Hij vertelt daarin over Gods weg in zijn leven. Hij speelt gitaar; Arjen piano en Sjoerd drums – ook zij hebben net belijdenis gedaan. Drie jonge christenen brengen een lied ten gehore waar alle aanwezigen diep van onder de indruk zijn. Boris zingt het lied in het Engels. Iedereen kan de tekst volgen op de beamer (zie het kader voor de Nederlandse tekst). Drie begaafde musici, door God begaafd gemaakt. Ze hebben het ontdekt: ze lopen in de wind van Gods gratie. Alle reden om die genade, die gratie, uit te roepen in deze dienst. In deze wereld. Dat was ook het thema van deze dienst: Roep het uit!

Groningen                        
N. Vennik    Op een zon(nige) dag

Verse 1
Terwijl jij op de wolken loopt, zeil ik hier nog rond.
Probeert me te berusten met een lach, maar het regent nog
Vertel me op een zonnige dag
Laat het gaan, en je zal gered worden

Maar we keerden ons tot verval, en kauwden op onze botten
en je kwam naar beneden, en reikte me hier Uw hand

Verse 2
Hoe je daar nu op de wolken loopt, ik wacht nog steeds
Het is tijd dat Uw vuur me raakt, kom niet te laat
Laat uzelf aan me zien, want alleen U kunt me temmen
Plant uw zaden op onze donkerste wegen

Bridge
Ik ben klaar met staren naar de schaduw op mijn muur
Keerde me om, want er was iemand aan mijn deur
Ik zal leunen op al Zijn liefde om me heen
voor alle ogen te zien

Outro
Vertel me op een zonnige dag
Laat alles gaan om je heen
Loop in de wind van Uw gratie
We buigen ons en bidden, mijn liefde

Boris Holla


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...