{mosimage}Deze zomer gaan 36 mensen uit de CGK-Groningen naar Nambo in Zambia. Daar gaan ze drie weken bouwen aan een kliniek en twee artsenwoningen. Daarbij worden  ze geholpen door een plaatselijke aannemer. Voor dit project moesten ze door middel van acties een bedrag van 90.000 euro inzamelen.
Anouk Vennik vertelt hoe dat is gegaan.
World Servants is een christelijke organisatie die bouwprojecten in ontwikkelingslanden opzet. Dit doet zij al sinds 1988. Elk jaar zijn er weer honderden vrijwilligers die zich willen inzetten. Er worden scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen gebouwd. World Servants geeft heel duidelijk aan dat ontwikkelingshulp meer betekent dan alleen de mensen daar helpen. Ook voor de deelnemers is het een indrukwekkende ervaring. Het motto van World Servants is ‘bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’. Dit jaar hebben ze 29 projecten opgezet, verspreid over 14 ontwikkelingslanden. World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. Millenniumdoelen
Deze millenniumdoelen zijn door de Verenigde Naties vastgesteld. Het is de bedoeling deze voor het jaar 2015 te realiseren. Het zijn in totaal acht doelen. Het ziet er jammer genoeg naar uit dat in 2015 niet alle doelen behaald zijn. World Servants draagt zoveel mogelijk haar steentje bij. Op de site van World Servants kun je bij elk project zien welke millenniumdoelen erbij horen. Bij het project in Nambo horen millenniumdoelen 3, 5 en 6. Doel 3 is minder kindersterfte. In 2015 moet het aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden overlijdt voor de vijfde verjaardag met tweederde teruggebracht zijn ten opzichte van 1990. Doel 5 is minder moedersterfte. In Afrika is de kans dat een vrouw tijdens de bevalling overlijdt één op 25. In Nederland is dat risico één op 3500. Die kans moet zo klein mogelijk gemaakt worden. Doel 6 is de bestrijding van HIV/aids, malaria en andere ziektes. Vóór 2015 moet de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere grote ziektes worden teruggedrongen.
Door een kliniek in Nambo te bouwen zal er worden bijgedragen aan deze drie millenniumdoelen.

Nambo
Nambo is een arme plattelandsgemeenschap met ongeveer 3000 inwoners. De huizen waar de mensen in wonen zijn meestal gemaakt van modder met rieten daken. Er is in Nambo een school waar de 500 kinderen die er wonen naartoe gaan. Zes leerkrachten werken er. Wat ontbreekt, is een gezondheidspost of kliniek. De dichtstbijzijnde klinieken liggen 20 en 30 kilometer verder. Onze projectcoördinator in Zambia, Michael Tembo, heeft ons verteld (toen hij onlangs in Nederland was) dat door de grote afstand een leraar niet op tijd geholpen kon worden en dat hij daardoor is overleden. Dat had niet gehoeven…. Door een kliniek en artsenwoningen in Nambo te bouwen zal naar verwachting de kindersterfte dalen. Als er iemand ziek is kan direct hulp aangeboden worden. De kliniek zal tevens dienen als consultatiebureau en er zal daar zwangerschapsbegeleiding gegeven worden, waardoor de moedersterfte naar verwachting zal afnemen. Er zal ook HIV/aids voorlichting gegeven worden waardoor het percentage besmette HIV mensen afneemt. De levensverwachting bij de geboorte in Zambia is afgenomen tot een veertig jaar. Deze lage leeftijd is vooral te wijten aan HIV/aids. De kliniek zal veel kunnen betekenen voor de inwoners van Nambo. De regering van Zambia vindt dat ook en zal er voor zorgen dat er personeel komt te werken en dat er medicijnen komen.

90.000
We zijn een groep van 36 man en met elkaar moesten we 90.000 euro inzamelen. Het grootste deel wordt opgehaald door middel van acties. Daarnaast betaalt elke deelnemer een eigen bijdrage. Zo hebben we met een deel van de groep in Ede in drie dagen een stenen schutting gebouwd. Dat was meteen een mooie oefening voor het bouwen in Zambia. Het eindresultaat mocht er zijn!
Op 1 januari organiseerden we de Nieuwjaarsduik. Elke deelnemer moest zoveel mogelijk sponsors zoeken met als tegenprestatie het koude water trotseren. Mensen buiten de Zambia groep mochten tegen betaling ook meespringen. Het was te koud om in de Hoornseplas te springen want daar lag een laag ijs op. Daarom hebben we een container volgegoten met water uit de Hoornseplas. Een aantal mensen was heel enthousiast. Die hebben zelfs meerdere keren gesprongen. Met blauwe voeten van de kou kregen we na afloop erwtensoep en warme chocolademelk.
Op Koninginnedag hebben we ook acties gehouden. De ene helft van onze groep stond in Middelstum, de andere in Haren. Daar lieten we ons vrijwillig bekogelen met waterballonnen en schminkten we kinderen. Die dag was Michael Tembo in Nederland. Hij heeft naar een deelnemer een paar goed gerichte waterballonnen gegooid. Verder hebben we nog een stamppotbuffet, zambiazaar en een Martin Mans concert georganiseerd. Naast al deze activiteiten hebben we ook veel giften ontvangen. Regelmatig klusten we tegen betaling bij mensen thuis. Door te collecteren in verschillende dorpen hebben we mooie bedragen opgehaald.

Onze dagtaken in Zambia
Elke ochtend beginnen we in groepjes met een GMG (goedemorgen gesprek) waarin we over het geloof praten en over de indrukken die we hebben gekregen in Zambia. Daarna gaan aan de slag met onze dagtaken. Voorop staat de bouw. Op de bouwplaats zijn we doordeweeks de hele dag. Samen met een plaatselijke aannemer zullen we aan de kliniek en artsenwoningen gaan werken. We splitsen de bouwgroep op, maar onze prioriteit is om de kliniek af te krijgen. Verder zullen er elke werkdag zes deelnemers bezig zijn met het kinderwerk. Elke ochtend mogen alle kinderen komen om mee te doen met het kinderprogramma. Eerst krijgen ze op een creatieve manier een Bijbelverhaal te horen. Bijvoorbeeld door een toneelstukje of door middel van poppenkast. Na het Bijbelverhaal delen we de kinderen op in drie groepen en houden we een spellencarrousel waarin de kinderen elk kwartier een ander spel doen. Daarna sluiten we met z’n allen af met een lied en gebed. In het weekend gaan we de Zambiaanse cultuur leren kennen.

Informatie
We zullen 31 juli vertrekken en we hopen op 19 augustus weer thuis te zijn. Als groep hebben we er enorm veel zin in. We kijken er al een jaar naar uit. Voor meer informatie over ons project in Zambia kunt u kijken op www.zambia2011.nl. Als u World Servants wat uitgebreider wilt leren kennen kunt u naar www.worldservants.nl. Op de World Servants site kunt u ook de berichten lezen die onze hoofdleider plaatst als we in Zambia zijn.

Groningen             
Anouk Vennik (17 jaar)


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...