Het was woensdag 7 december een verblijdende dag voor de kerken. ’s Avonds mocht de classis Zwolle samenkomen voor een voortgezette vergadering. Er was deze avond eigenlijk maar één agendapunt: het peremptoir examen van kandidaat P.W.J. van der Toorn. Vanwege deze heugelijke zaak was de classisvergadering verplaatst naar Heerde, waarvan br. Van der Toorn immers het beroep had aangenomen.

De kerk in Heerde kwam deze avond helemaal vol te zitten. Niet alleen de afgevaardigden van de vijftien classisgemeenten waren aanwezig. Ook diverse familieleden van br. Van der Toorn wilden deze avond meemaken. Maar het overgrote deel van de aanwezigen bestond uit gemeenteleden van Heerde. Het was niet alleen nieuwsgierigheid naar de verrichtingen van hun nieuwe dominee, die hen er bracht. Het was nog veel meer een morele ondersteuning, waarmee ze lieten blijken uit te zien naar de komst van hun nieuwe herder en leraar.

 

Het werd een avond om met dankbaarheid op terug te zien. Na de opening van de vergadering door preses ds. H. Korving werd al snel het woord gegeven aan br. Van der Toorn. Hij hield een korte preek over Genesis 3: 15. Een tekst, die precies paste in de adventstijd. Daarna werd de kandidaat in de godgeleerdheid geëxamineerd door diverse hiertoe aangewezen predikanten. Verschillende vakgebieden passeerden de revue: Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Homiletiek en Kerkrecht. Br. Van der Toorn wist zich er uitstekend door te slaan onder toeziend oog van een viertal deputaten art. 49.

 

Na het openbare gedeelte ging de vergadering in comité om met br. Van der Toorn een persoonlijk gesprek te voeren over zijn genadestaat en zijn roeping tot het ambt. De stemming over de toelating tot het ambt van dienaar des Woords vond ook in comité plaats.

 

In de openbaarheid kon de preses melden dat de classis met grote eenparigheid de geëxamineerde kandidaat heeft toegelaten tot het dienstwerk in Gods Koninkrijk. Zowel ds. Korving als preses als ds. Last als deputaat art. 49 spraken broeder en zuster Van der Toorn nog even toe. Daarna werd de najaarsvergadering gesloten.

 

Na afloop maakten velen nog gebruik van de mogelijkheid om br. Van der Toorn de hand te schudden en Gods zegen toe te wensen. De afgevaardigden gingen daarna weer huiswaarts. In Heerde konden de voorbereidingen worden getroffen voor de bevestiging van br. Van der Toorn. En daarna begint ook voor hem het werk in Gods Koninkrijk. De HEERE werkt nog in onze kerken. Dat was deze avond in Heerde duidelijk merkbaar en hoorbaar.

 

 

Urk                                                                           
A.C. Uitslag


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...