{mosimage}Kevin DeYoung, Doe iets! – een bevrijdende visie op de wil van God, 120 pag., € 9,95, ISBN 978 90 5560 432 6. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld.

Met plezier heb ik dit korte, maar uitermate heldere en leerzame boekje gelezen. Het gaat over een ingewikkeld onderwerp waar heel veel christenen op verschillende manieren moeite mee hebben: de wil van God, met name in en voor hun eigen leven. De naam van de schrijver verraadt al iets van zijn Nederlandse wortels en hij verwijst dan ook graag naar de gesprekken hierover met opa DeYoung, vanouds dus De Jong. Dat maakt dat dit toch wel wat Amerikaans aandoende boek, toch raakvlakken houdt met de manier waarop wij in Nederland omgaan met de ‘wil van God’. DeYoung richt zich met name op twee problemen die zich voordoen in deze tijd. Enerzijds is er een sterke – evangelische - neiging om welhaast krampachtig te zoeken naar de wil van God in je leven: Welke studie moet ik kiezen? Moet ik die baan nemen? Wil God dat ik met dat meisje of die jongen trouw? Wat wil God dat ik vandaag doe? Anderzijds is er bij velen, met name bij jongelui in de leeftijd van zeg 20 tot 35 jaar, de neiging om geen beslissende keuzes te maken. Er is een veelheid aan keuzes die te maken op het gebied van studie, relatie, baan enz. Ze zijn bang om een keuze te maken, omdat die keuze hen de vrijheid ontneemt om die andere opties ook nog te doen of te beleven. In een VPRO documentaire zag ik datzelfde fenomeen geïllustreerd bij jongelui, die een prima opleiding hadden genoten, hun eerste banen vervulden, links en rechts al over de wereld hadden gereisd, maar toch ontevreden en ongelukkig waren. Hun moeite: keuzestress! En dat ook nog in een soort competitie met leeftijdgenoten, die in naar hun idee - vooral dus in hun hoofd - al veel meer hadden meegemaakt, gedaan en hadden beleefd. Gevolg: uiteindelijk durven ze geen enkele echte keuze meer te maken (besluiteloosheid) of zijn en blijven onzeker over de keuze die ze wel maakten of willen maken (onevenwichtigheid).
DeYoung gaat vervolgens allereerst in op wat we nu onder de wil van God moeten verstaan. Helder legt hij uit dat er drie te onderscheiden zijn: 1. de besloten wil van God. Die ligt onwrikbaar vast ten aanzien van de grote dingen en op microniveau: Er valt geen mus dood neer als jullie Vader het niet wil, Mt 10:29,30. Zelfs de moord op de Zoon van God, gebeurde naar Gods soevereine en voorbeschikte wil, Hand 4:27,28. 2. De bevelende wil van God. Die heeft te maken wat God geboden heeft - wat Hij ten diepste van zijn schepselen verlangt. DeYoung gaat opzettelijk niet in op de spanning die er tussen 1 en 2 zit, want dat zou het boek te dik maken. Zijn bevelende wil is bijvoorbeeld: heb de wereld niet lief,1Joh 2:15-17. Handel naar de wil van mijn hemelse Vader, Mt 7:21. Het verschil tussen 1 en 2 is fundamenteel belangrijk, namelijk: God heeft weet van dingen die alleen bij Hem bekend zijn (zijn niet na te speuren plannen en zijn soevereine wil), maar Hij heeft ook zaken aan ons bekendgemaakt die wij moeten weten en doen (zijn geboden en zijn Woord). 3. Is er ook zoiets als een richtinggevende wil van God? Welke kant wil God met mij op, wat is zijn plan voor mijn leven? Dat moet ik eerst ontdekken en weten en dan kan ik de beslissing nemen die naar Gods wil met mijn leven is. Anders gezegd: ‘heeft God een geheime wil die een richting aangeeft en wil Hij dat we die zullen ontdekken? Het antwoord is ‘nee’, pag. 21. God heeft wel een plan met je leven; doet ook alle dingen meewerken ten goede, geeft de Heilige Geest en wijsheid om te beslissen; maar Hij maakt je geen deelgenoot van zijn plan met jouw leven. De verborgen wil is immers aan God alleen te weten; jij moet en mag en kan het doen met Gods bevelende wil! Kernachtig schrijft hij: ‘God is geen kristallen bol die we kunnen raadplegen, iedere keer als wij een besluit gaan nemen. Hij is een goede God die ons verstand heeft gegeven, die ons de weg van de gehoorzaamheid wijst (door geboden en door zijn Woord) en die ons uitnodigt om risico’s voor Hem te nemen, pag. 23. Kort en bondig: Wacht niet op het onverwachte en bijzondere, maar doe iets! Deze, naar mijn idee bijbelse uitgangspunten werkt hij uit in de volgende hoofdstukken van zijn boek. Ik ga dat niet allemaal samenvattend weergeven. Wanneer je, vanwege je voorspoed of juist vanwege tegenspoed en lijden, een probleem hebt met ‘de wil van God’, dan zou ik je van harte willen aanbevelen dit boekje te lezen. Maar nog sterker zou ik dit boekje willen aanbevelen aan hen die nooit een probleem hebben met ‘de wil van God’. Het kon dan wel eens zijn dat je dan veel te weinig leeft bij de verborgen wil van God, te weinig leeft naar de bevelende wil van God, en ook nauwelijks let op waarheen God jouw leven wil leiden. Dat laatste is dan niet per se in alle details, mogelijk juist niet, maar wel naar het meest wezenlijke altijd weer en dat is - in alle omstandigheden en in alle leeftijdsfasen de wil van God jou: je heiliging - 1 Thess. 4:3, pag. 55. En dat je groeit in het gelijkvormig worden aan Jezus, Rom. 8:28,29, pag. 57. Vanuit deze en andere wezenlijke aanwijzingen van God moet je dingen gewoon DOEN!

Assen                           
Stoffer Otten


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...