'We komen u een bloemetje brengen namens de kerk.' Het is zondagmiddag en één van de dames die de 'buurtbloemen' wegbrengt staat voor de deur bij een oudere buurtgenote.

Zo gaat het sinds bijna een jaar iedere zondag. In de kerk staan nu twee bossen bloemen. Een

bos bloemen gaat zoals we dat gewend waren naar iemand uit de gemeenschap van de kerk. De andere bos gaat naar iemand die woont in de buurt van de kerk en wordt bezorgd door een van de dames die de buurtbloemetjes rondbrengen en die bij voorkeur ook in de buurt (Delfzijl Noord) woont. De gedachte daarachter is dat na zo'n eerste contact je elkaar op straat of in de winkel ook weer tegen kunt komen en je dan ook nog even kunt informeren hoe het gaat met die ander.
Het 'bloemetje voor de buurt' wordt gebracht naar een buurtgenoot waar 'iets' mee aan de hand is en 'iets' is met opzet een breed begrip. Het kan gaan om iemand die net in de buurt is komen wonen, iemand die ziek is of zelf niet ziek is, maar veel zorg verleent aan anderen, of het kan gaan om iemand die net een kindje heeft gekregen. Eigenlijk niet veel anders dan de bloemen die naar mensen van de kerk gaan. Zoiets is meteen ook een aanleiding om even een praatje te maken, soms aan de deur, soms met een kop koffie. Elk bloemetje verloopt weer anders, maar eigenlijk altijd zijn de reacties positief, verrast, soms een beetje overrompeld. Hoe komen we aan adressen van mensen? We hebben natuurlijk ons eigen netwerkje in de buurt, maar we vragen ook bij elk gebracht bloemetje of diegene nog iemand weet die een bloemetje kan gebruiken. Zo gaat het bloemetje de hele buurt door.

Kerk voor de buurt

Waarom doen we dit? Niet alleen bloemen houden van mensen, God houdt van mensen en wij zijn geroepen om Zijn liefde door te geven. Dat is het uiteindelijk. We proberen een goede buur te zijn in de buurt van de kerk omdat we geloven dat we op die manier Gods liefde doorgeven. In zijn boekje 'Kerk voor de buurt' vertelt René van Loon hoe men in Cappelle aan de IJssel heel bewust voor twee onderscheiden sporen heeft gekozen; een getuigend spoor en het spoor van gewoon goede buren zijn. Een benadering die op zich niet nieuw is. Het is wijsheid van het zendingsveld. Je moet goeddoen duidelijk onderscheiden van getuigen want anders kweek je 'rijstchristenen'. Die wijsheid kunnen we in Nederland, nu dat ook weer een zendingsveld geworden is, goed gebruiken. Het is niet goed om mensen een kerk in te frommelen of nog erger een kerk in te manipuleren. Daarom de twee sporen. Tegelijk is

goeddoen niet te scheiden van getuigen. We maken duidelijk dat we namens de kerk komen; we hoeven niks van je, we willen alleen goeddoen en dat doen we omdat we geloven in een God die ook goeddoet zonder eerst iets van ons te verlangen. Het onderscheiden maar niet scheiden van deze twee sporen vergt een zekere fijngevoeligheid: we nodigen mensen niet uit om in de kerk te komen als ze een bloemetje van ons krijgen, maar er hangt wel een visitekaartje met contactgegevens van de kerk aan het bos bloemen. Het beste dat mensen kan overkomen is dat ze de God van Jezus Christus ontdekken in hun leven. Daartoe nodigen we hen ook – op andere momenten doelbewust – uit. Om het anders te zeggen: we nodigen mensen uit om het hart van de gemeenschap, namelijk geloof in God, te ontdekken en we proberen in alles het hart van God te laten zien1: en dat betekent dus ook geen koppelverkoop of fuikevangelisatie.

Twee sporen in de praktijk

Goede buur zijn

Mensen stappen doorgaans niet zo een kerk binnen. Meestal gaan daar heel wat contactmomenten aan vooraf. We proberen daarom het aantal contactmomenten tussen de buurt en de gemeenschap van de kerk uit te breiden (soms in samenwerking met de GKV van Delfzijl). Het aantal contactmomenten met buurbewoners is belangrijk. Misschien stappen mensen na één contact niet op de kerk af om meer te leren over geloven, maar misschien wel na 7 contacten wanneer er iets in hun leven aan de hand is waardoor ze openstaan voor geloof.

Contactmomenten die er momenteel zijn:

- Een hobbymarkt

- Een rommelmarkt

- Koffiedrinkgelegenheid bij de maandelijkse oud papieractie.

- Het Lichtbaken is een stemlokaal geworden. Dat proberen we goed te verzorgen met koffie en koek.

- Iedere week krijgt een buurtbewoner een boeket bloemen uit de kerk.

- Informele contacten tussen mensen die in de buurt wonen en andere buurtbewoners

- Bloemen brengen in de hele straat tijdens de gemeenteopbouwzondag.

Uitnodigen tot geloof in Jezus Christus

Als iemand belangstelling toont voor christelijk geloof en de stap zet om naar een kerk toe te gaan dan is dat meestal een grote stap. Op dat moment is het belangrijk dat er zoveel mogelijk vertrouwde dingen aanwezig zijn: ik ken het gebouw waar ik naar toe moet, ik ken de mensen die daar zijn, degene waar ik gesprekken mee voer is al eens bij mij thuis geweest etc. Maar ook belangrijk is dat er 'instapgelegenheden' zijn.

Welke instapgelegenheden kennen we nu als CGK Delfzijl?

- Een introductiecursus christelijk geloof. Momenteel organiseren we twee keer per jaar de cursus 'Aan Tafel'

- Er zijn altijd één-op-één gesprekken mogelijk (visitekaartjes van de kerk).

- Iemand kan eens komen kijken op een bestaande bijbelkring.

- De ochtendkerkdienst is zo ingericht dat gasten zich welkom kunnen voelen (en dan gaat het niet om grote veranderingen, maar wel dat mensen zich welkom weten)

- Bijzondere diensten zoals bijvoorbeeld de 'Grunniger Dainst' of de kerstnachtdienst.

Resultaat?

En levert het ook wat op? Nee, tot nu toe niet, als je daarmee bedoelt dat we regelmatig ongelovig buurtgenoten mogen dopen of zelfs ook niet dat ze vaak bij ons in de kerk komen. Ja, we hebben een aantal van hen mogen ontvangen in de kerstnachtdienst. Maar als je voorbij getallen kijkt, dan levert het wel degelijk iets op. Het levert blije en verbaasde gezichten op van mensen die zomaar een boeket bloemen krijgen; iemand die eerst het boeket niet durft aan te namen en even later de bezorgster omhelst zo blij als ze is dat er iemand aan háár gedacht heeft.

En nog belangrijker: we hebben gedaan wat God van ons vraagt: We hebben mensen uitgenodigd om de weg te gaan van het Licht en Jezus Christus te leren kennen. We hebben geprobeerd om Gods genadige goedheid te laten zien, omdat we zelf Zijn genade voor ons, zondige en falende mensen, hebben ontvangen. En dan is er toch ook niets mooier dan daar iets van te delen.


Delfzijl
Mark Bergsma

1. Over het belang van een christelijke gemeenschap die doelbewust probeert aanwezig te zijn in een buurt of een plaats: Chester & Timmis, Total Church (ook in het Nederlands verkrijgbaar) of Chester & Timmis, Everyday Church (alleen in het Engels voorlopig). Het laatste boek heeft de veelzeggende titel: mission by being good neighbours.


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...