Namens de roepende kerk van Doornspijk opent ds. B.L.C. Aarnoudse op woensdag 21 maart 2012 de vergadering van de classis Zwolle. Het werd een lange vergadering. Er was veel te bespreken. Uiteindelijk was er zelfs een tweede vergaderdag nodig, 4 april. De vergaderdeuren moesten meer dan één keer worden gesloten. Achter “gesloten deuren” kwamen dan diverse zaken op tafel, die zorgen baren. Door heel de dag heen bleek opnieuw: we zijn kerk buiten het paradijs.

De leiding van deze vergaderdag was in goede handen bij ds. M.A. Kempeneers. Hij was net als ds. B. Loonstra voor het laatst aanwezig op de classis. Beiden hebben een beroep aangenomen uit het Haagse ressort. Een hoogtepunt van de vergadering was het bezoek van de dovenpastor, ds. A. Dingemanse. Hij gaf een toelichting op zijn werk.

Veel tijd vroegen de brieven, die vanuit diverse gemeenten waren verzonden, waarin de zorgen van het kerkverband onder woorden werden gebracht. Door de kerkenraad van Zwolle werd aan de classis gevraagd elkaar op een broederlijke wijze te bejegenen en begrip te hebben voor de bijzondere positie, waarin Zwolle als stadsgemeente verkeert. Vanuit de classis is een commissie benoemd, die in gesprek gaat met de kerkenraad van Zwolle over de wijze, waarop men in Zwolle omgaat met praktiserende homoseksuelen, die naar het avondmaal begeren te gaan. Een brief vanuit Doornspijk over drama en dans in de gemeente van Zwolle deed de classis het advies uitgaan naar Doornspijk om deze zaak middels een instructie aan de orde te stellen.  Aan Urk Eben Haëzer werd door de classis een antwoordbrief geschreven, waarin werd gesteld dat binnen de classis nog steeds het besluit geldt dat vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk vrouwelijke diakenen niet mogen dienstdoen in gezamenlijke diensten. Urk had deze brief verzonden uit bezorgdheid, omdat naar zijn gevoelen leek dat de classis hier soepeler mee om ging dan in het verleden.

Zoals gebruikelijk werd er veel tijd besteed aan de verslagen artikel 41 K.O. en de verslagen van de kerkvisitaties. Urk-Maranatha heeft met Goede Vrijdag een gezamenlijke dienst belegd met “de Bron” (Gereformeerde Bondsgemeente binnen de PKN). Er worden vragen gesteld bij het onderscheid dat in Elburg wordt gemaakt met het oog op de bediening van het Heilig Avondmaal tussen kerkelijk recht en goddelijk recht. De classis vindt het een goed idee om dit punt eens te bespreken op een classicale ambtsdragersconferentie.

Er viel verder nog heel wat te “regelen”. Door allerlei mutaties moest er opnieuw worden gekeken naar de invulling van de consulentschappen, examinatoren en de classisbeurten. Uiteindelijk kwam er op 4 april nog voor het avondeten een einde aan de vergadering.

 

Urk
A.C. Uitslag


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...