Afgelopen zomer kwam voor deze gemeente het mooie bericht: Ds. Albert Postma komt. In de tussenliggende periode is er hard gewerkt om de overgang ook praktisch mogelijk te maken. Er is nu een pastorie beschikbaar in Veendam en de bevestiging zal D.V. plaatsvinden op zondag 13 januari in de morgendienst. In de middagdienst zal hij dan intrede doen. Dat betekent afscheid nemen van Lemele-Lemelerveld. Dat gebeurde op zondag 23 december in de middagdienst.

Samen met zijn gezin stelt hij zich voor aan de lezers van het kerkblad.

Wij zijn Albert (33 jaar) & Ellen (30 jaar) Postma, afgelopen zomer 7 jaar getrouwd en de gelukkige en trotse ouders van onze vier kinderen, Ruben (6 jaar), Lisanne (5 jaar), Kyra (3 jaar) & Mirthe (1 jaar). Op vrijdag 3 augustus jl., vlak voor onze zomervakantie, namen we het beroep dat de Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Veendam-Wildervank op ons had uitgebracht aan.

Eerste gemeente

In onze huidige gemeente, Lemele-Lemelerveld, is het voor mij als predikant allemaal begonnen. Mijn eerste gemeente: een kleine plattelandsgemeente (138 leden), waaraan ik op 6 april 2008 als predikant werd verbonden. In de jaren die volgden heb ik daar met veel enthousiasme mogen leren en werken. Heerlijk, in alle rust en dicht bij de basis te mogen beginnen, steeds meer te mogen opbouwen en aanpakken, allereerst in de eigen gemeente, maar ook daarbuiten. Lemele-Lemelerveld, mijn eerste gemeente: hier doopte ik voor het eerst, hier stond ik voor het eerst aan sterfbed en graf. Zoveel ervaringen om nooit meer te vergeten. Heel speciaal om zoveel mensenlevens binnen te mogen stappen, en lange tijd van heel dichtbij te mogen meelopen. Wonderlijk, om al die verschillende mensenlevens in het Licht van God te mogen zien. Geweldig, om jongeren en ouderen, gezinnen en alleenstaanden, sterken en zwakken, in dat Licht telkens (verder) op weg te mogen helpen, door steeds weer te mogen wijzen op De Weg, de Waarheid en het Leven: Jezus Christus, onze Heer. Lemele-Lemelerveld, onze eerste gemeente. Nu hebben we afscheid genomen. Met frisse tegenzin zullen we de mensen hier moeten loslaten, want wij gaan naar Veendam.

Nieuwe plek in Gods koninkrijk

Ja, wij gaan naar Veendam, want hoe mooi en goed we het hier in Lemele-Lemelerveld ook hadden, toch groeide in een periode van veel bidden, ontmoeten en nadenken het gevoel: God wijst ons nu de weg naar deze nieuwe gemeente: de Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Veendam-Wildervank. Een gemeente die, na een traject van intensieve samenwerking, sinds april 2010 als één samenwerkingsgemeente door het leven gaat. Een gemeente die ondertussen hard toe is aan hun eerste eigen gezamenlijke predikant. Een predikant die geestelijk leiding wil geven, zich pastoraal wil inzetten, met het oog op de heel duidelijke missie van deze gemeente: samen bouwen aan Gods koninkrijk in Veendam. Een prachtige bijbelse missie, die mij als predikant, maar ook ons als gezin enorm aanspreekt. Samen leven en werken in Gods koninkrijk, met de blik open naar de mensen om je heen die Gods liefde zo nodig hebben. Met dat doel voor ogen hoop ik straks als predikant van de CGKv te Veendam-Wildervank de gemeente op te mogen bouwen. Ambtsdragers en alle andere werkers toe te rusten en al de beschikbare gaven en talenten binnen de gemeente zo goed mogelijk te gebruiken.

Warm hart voor jongeren

Een speciaal plekje in mijn hart en zeker ook in dat van Ellen hebben de kinderen en jongeren binnen de gemeente. Zelf heb ik tijdens mijn studententijd al veel jongerenwerk binnen de kerk mogen doen. Catechisaties in verschillende gemeenten aan vrijwel alle leeftijdsgroepen tussen 12-18 jaar. Daarnaast ook veel jeugdverenigingswerk, inclusief bijbehorende jeugdkampen. In onze tijd als pasgetrouwd stel in Alkmaar, heb ik nog prachtige ervaringen op mogen doen als medewerker bij Jeugdkerk ‘The Fish’ in Alkmaar (nazorgteam). De afgelopen jaren was het binnen de kleine gemeente te Lemele-Lemelerveld best zoeken hoe je ook hele kleine groepen jongeren, met daarbinnen nog weer grote leeftijdsverschillen, zo goed mogelijk kunt begeleiden. Toch kijk ik met veel plezier terug op al die uurtjes, al die ontmoetingen met de jongeren. Op catechisaties, jeugdkamp, en samen met Ellen vooral ook op al die bijzondere contacten met die hele jonge kinderen tijdens de Sunshine-weken, waar Ellen met haar achtergrond als groepsleerkracht, van begin tot eind met veel liefde aan heeft meegewerkt. We zien er dus naar uit om straks ook in Veendam weer veel met kinderen en jongeren te mogen werken.

CGKv: Samenwerken als kinderen van éénzelfde Vader

Bouwen aan Gods koninkrijk: als instrumenten in Gods hand. Niet los van elkaar, niet apart naast elkaar, maar wat ons betreft met klem Samen: jong en oud, sterk en zwak, handen, voeten, ogen en oren. Samen telkens blijven zoeken naar het plan van onze Heer, en daarvan dan ook samen getuigen. Daarbij zoveel mogelijk zoekend naar eenheid binnen eigen gemeente, maar heel nadrukkelijk ook met al die andere christenen om ons heen in Veendam. Telkens in gedachten houdend dat indringende gebed van onze Here Jezus Christus om zo veel mogelijk eenheid onder zijn leerlingen, zodat de ‘wereld’ Christus’ liefde daarin herkent. (Joh 17). Een prachtige uitdaging die ik als predikant, en die wij als gezin samen graag aangaan. En wel in het volle vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus ook nu nog elke dag zo voor ons, Zijn broers en zussen, kinderen van één zelfde Vader, bidt.

Vertrouwen op God

Van Lemele-Lemelerveld naar Veendam-Wildervank. In allerlei opzichten een hele overgang. En daarom ook best een spannende uitdaging. We maken een stap naar een veel grotere gemeente (van ruim 130 leden nu, naar ca. 430 leden straks), een stap ook naar een zeer veelkleurige gemeente, waarbinnen heel veel gaven en talenten aanwezig zijn. Kortom: een samenwerkingsgemeente die bol staat van de dynamiek. Een spannende nieuwe uitdaging, maar Ellen en ik zijn er samen vast van overtuigd dat we ook hier onder Gods leiding heel mooie dingen mogen brengen, en tegelijk ook weer veel zullen mogen leren. Vol vertrouwen gaan we daarom straks samen met onze kinderen naar het hoge Noorden, naar onze nieuwe plek in Gods koninkrijk: Veendam-Wildervank.

Veendam
A. Postma

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de Gereformeerde Kerkbode van 7 december 2012.


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...