Om met ‘Mr. Gul’ te spreken over eventuele culturele facetten bij het vieren van het Pinksterfeest in zijn thuisland Pakistan, wat mij gevraagd was door de redactie, bleek een mission impossible te zijn.

De gedreven evangelist koerst gelijk af op de almachtige werking van de heilige Geest, die mensen over de hele wereld elkaar doet verstaan, juist culturele grenzen doorbreekt, en wereldwijd het geloof geeft waardoor Christus en al Zijn heil te ontvangen is. Gul wil maar één ding, en dat is richting «cursief» the next level «einde cursief» met onze Drie-enige God.

Ter Apel

We hebben als gemeente Gul ontmoet in het asielzoekerstransitiecentrum Ter Apel. Hier komen dagelijks vluchtelingen uit onvoorstelbaar schrijnende nood aan. Het is bekend overheidsbeleid om aan zoveel mogelijk vluchtelingen vanuit deze port of entry een enkeltje richting thuisland te ‘slijten’. De sfeer is er gespannen. Vreugde van aangekomen te zijn in een vrij land, zonder vervolging vanwege etniciteit, geaardheid, politieke voorkeur of geloofsovertuiging, maakt er snel plaats voor nieuwe onzekerheid, zelfs wanhoop over een ‘seconde’ toekomst.

Ons werk in Ter Apel bestond al, maar met de komst van Gul kreeg het werk een «cursief» boost «cursief». Ik zie in zijn komst het machtige werk van de Geest. Wat er na Guls entry in onze gemeente gebeurde, was wonderlijk. Na jaren enkele asielzoekende gasten verwelkomd te hebben rijden er nu zondags vele auto’s tussen Ter Apel en Mussel. Verder worden er allerlei activiteiten georganiseerd in onze soos De Bun, waaronder Bijbelstudie, Nederlandse les, kledingmarkten en nog meer.

In asielcentra mag je als Nederlander niet evangeliseren, maar ‘AZC-inwoner’ Gul doet niet anders en zorgt voor een voortdurende stroom van bezoekers richting onze gemeente.

De asielzoekende gasten hebben verschillende religieuze achtergronden, van  boeddhistisch, moslim, tot christelijk. Hartverscheurend zijn hun verhalen. Bijzonder zijn hun reacties op onze erediensten en geloofsbeleving. Wat voor ons vanzelfsprekend is, verwondert hen vaak.

In het rustige Mussel zijn we plotseling geconfronteerd met een enorme nood met echte gezichten. Bovendien zien we een enorme honger naar Gods woord en de Heiland der wereld. In zekere zin brengt zo onze evangelist met ‘baard, alpinopet of tulband’ ook ons dichter bij Jezus, die Zijn kinderen van de Vader gegeven van overal uit de wereld door het onweerstaanbare werk van de Geest vergadert, niet alleen witte, maar ook bruine, zwarte, gele en rode!

Verblijfsvergunning

Gul was zijn leven in Pakistan niet zeker. Officieel is er godsdienstvrijheid, maar in de praktijk worden christenen beschuldigd van lastering van de profeet Mohammed. Ze zijn gemakkelijke prooi voor politie en rechterlijke macht, waar corruptie heerst en levering van bewijs onnodig is. Dan zijn er nog de plotselinge aanvallen van woedende moslimmenigten.

Gul, geboren in een kleine christelijke gemeenschap, werd, na jarenlange evangelisatie onder moslims en internationaal werk voor Operatie Mobilisatie,  beschuldigd van het maken van lasterlijke cartoons. Het had geen enkele zin om de rechters en velen van zijn moslimmedelanders te overtuigen dat hij nog geen poppetje kon tekenen. Hij wilde niet, maar vrienden en zijn Heere door de leiding van de Geest maakten duidelijk dat hij moest vluchten. Zijn verhaal is verder te wonderlijk om hier kort op te schrijven. Onze catechisanten hebben er met open monden naar geluisterd.

Gul heeft een verblijfsvergunning gekregen. Zijn gezin komt over en krijgt een woning op steenworpafstand van onze kerk. Wat Gul verder mag betekenen voor Mussel en de aanhoudende vluchtelingenstroom laten we aan onze Heere en de leiding van Zijn heilige Geest over.

Zendingsveld

Wat werkt de Geest! Met hoe Gul dat zelf ervaart, sluit hij dit artikel af. U leest er niets specifiek 'Pakistaans' in, maar wel een weg naar «cursief» the next level «einde cursief» onder leiding van the Holy Spirit.

‘Zoals andere gelovigen geloof ik dat de Bijbel Gods woord is, verlicht door de heilige Geest. De hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Gods woorden niet! De Bijbel leert ook dat ons lichaam een tempel van de Geest is. Het is glashelder dat wij het huis van God zijn. Zijn Geest is ons fundament, omdat God de Geest is. Onze vervulling is in de Geest. Onze levens zijn onvruchtbaar zonder de Geest!

Christenen die niet weten te wandelen onder leiding van de Geest, roep ik op om meer te wortelen in Gods woord, te bidden en te vasten! Mijn leven lang bid ik al meer dan zeven keer dagelijks, en vast ik vaak. De heilige Geest kan dan door Bijbellezen, bidden en vasten krachtiger werk doen.

Laat mij nog iets over mijzelf vertellen. Ik werkte eerst voor God als jeugdleider. Daarna gebruikte Hij mij in het Pakistaanse maar ook wereldwijde zendingsveld.

Met wat ik zeg, laat ik mij leiden door de heilige Geest. Dan kom ik uit op «cursief» the next level «einde cursief» met onze Drie-enige God, waar de Zoon is in de Vader, en ik in Jezus, en Jezus in mij (Joh 14, 20). Dat is voor mij het Pinksterfeest, en daar laat ik het bij’ (Gul Irfan Khan).

 

Wim-kees van Slooten, Mussel


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...