In dit nummer van ons kerkblad lezen wij hoe de Heilige Geest doorwerkt in talen en culturen. Soms bidden mensen in hun eigen dialect tot God. In Nederland krijgen wij steeds meer te maken met verschillende culturen. Wij ontmoeten mensen uit andere landen. De Heilige Geest werkt door tot op de dag van vandaag – over heel de wereld. Daarvan zijn wij weer getuige.

 

 

Handelingen 2 in het Nederlands, Fries, Gronings en Drents:

 

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis.  Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in het huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.

Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen (1-4).

 

 

No wennen der yn Jeruzalem Joaden, fromme mannen út alle lannen fan ‘e wrâld; en op it hearren fan dat gerûs kamen de minsken fan alle kanten der op ta; se rekken alhiel fan ‘e wize, want in elk hearde harren yn syn eigen taal sprekken. Se wienen ferheard en seinen fol ferwûndering: 'Binne dat net allegearre Galileeërs, dy’t dêr oan it wurd binne? Hoe komt it dan, dat in elk se praten heart yn syn eigen memmetaal?' (5-8).

 

Petrus zien tousproak. Dou ging Petrus stoan mit de èlm, zette zien stem oet en zee: 'Jeuden, en ale inwoners van Jeruzelem! Wat of ik joe nou zeg mout ie waiten en goud in oren knuppen. Dizze mensken binnen nait doen, zo as ie mainen. t Is ja nog mor net negen uur smörgens! Nee, hier gebeurt wat of perfeet Joël zegd het: "Noa verloop van tied," zegt God, "zel ik wat van mien Gaist oet gaiten over aal wat of leeft. Joen jonges en wichter zellen profetaaiern. Joen jonkvolk zel gezichten zain. Joen olden zellen dreumen. Joa, alderdeegs over mien knechten en maaiden zel Ik in dij doagen wat van mien Gaist oetgaiten dat ze profetaaiern' (14-18).

 

(Uit: Anne de Vries, Kleutervertelboek van de Biebelse Geschiedenis):

Daor schrukken de mensen van! Was de Here Jezus dan toch de Zeun van God? Maor wat waren zy dan verkeerd west? Wat zul God dàn kwaod op heur wezen!

“Wat moet wij toch doen?” ruupen ze. Petrus zee: 'Y moet vraogen, of God het je vergeven wil! Y moet de Here Jezus liefhebben. En y moet je ok deupen laoten. Want dat betiekent, dat God je zunden vergeven wil. Dan zuj weer bliede en gelukkig wodden!'

En dat is doe een fijn Pinksterfeest wodden, daor in Jeruzalem!

Want een hieleboel mensen kwammen bij de discipels, um deupt te wodden. Wal «cursief» driedoezend! «einde cursief» Allemaol mensen, die de Here Jezus liefhebben wollen en die  graag zien discipels wezen wollen.

 

Doe ze nao het feest weer hen hoes gungen, vertelden ze overal wat er met heur gebeurd was. En dat de Here Jezus heur zo bliede en gelukkig maakt had! (37-42).


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...