Denken en doen

 

Zegt het u iets, deze data? 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Een dag later is het Wereldarmoededag. Twee dagen die niet voor niets op elkaar volgen, immers honger heeft vrijwel altijd iets met armoede te maken.

 

Honger en armoede, laten we daar met zijn allen eens wat aan gaan doen. Vanuit onze christelijke motivatie. Concreet belijden wij dat alles wat wij van onze hemelse Vader hebben ontvangen, niet onze verdienste is, maar gekregen vanuit Zijn genade. Het is dan ook onze roeping om wat van dat gekregene door te geven aan hen die iets tekortkomen. Zo is het niet ons geld of goed, maar heeft het de hemelse Vader als afzender. Dat onderscheidt ons geefgedrag van de liefdadigheid van wereldse gevers.

Dat klinkt allemaal nogal hoog gegrepen zult u misschien denken. Maar laten we eens kijken hoe ver we kunnen komen. We hoeven en kunnen natuurlijk niet de hele wereld op onze nek te nemen. Laten we ons richten op het kringetje waarin we ons bevinden. De eerste cirkel is ons gezin en onze familie. De tweede onze woonomgeving, de derde ons dorp of stad, de vierde onze kerkelijke omgeving, de vijfde de rest, zeg maar onze blik naar de wereld.

 

Cirkels

Over het algemeen hebben we binnen die eerste cirkel een redelijk zicht op de situatie, mits de verhoudingen goed zijn. Ook de hulp kan zo, desgewenst, in de privésfeer blijven.

Bij de tweede cirkel, onze woonomgeving, wordt alles al een stuk ingewikkelder. Hoe lang woon je er? Hoeveel mensen ken je er? Stel je jezelf open voor de buurt? Woon je in een dorp of stad? Dat maakt ook verschil. En merken de buurtbewoners dat je christen bent?

Armoede- en hongerbestrijding in het grotere verband van stad of dorp moet ook vaak groter worden aangepakt door de gemeentelijke politiek, voedsel- en kledingorganisaties, sociale wetgeving en uitvoerende instanties. Betrokkenheid bij deze derde cirkel is dus vaak een kwestie van je aansluiten bij een grotere organisatie. Vaak niet christelijk, dus misschien daarom juist van belang.

Als vierde cirkel ons kerkelijk gezin. Daar hebben we de diaconie voor, toch? Of…

Als laatste: de wereld dichtbij en ver weg. Onze betrokkenheid heeft dan iets van een cirkel waarvan we de rand niet kunnen zien. Ook daarbij zijn we afhankelijk van grotere organisaties, maar kunnen we op afstand wel van invloed zijn. Kijk maar eens op internet naar het werk van de CGK-deputaatschappen.

 

Handvatten

Maar we zouden er wat aan gaan doen met zijn allen. Een paar handvatten hiervoor kunnen we goed gebruiken. Ik geef er een aantal. Aan u om te beoordelen bij welke cirkel het past. Wellicht ontdekt u zo, dat ook uw gaven ingezet kunnen worden in bepaalde activiteiten.   

 

Concreet plan

Laten we zondag 15 oktober allemaal een tas met vijf basisboodschappen meenemen naar de kerk. De voedselbanken zullen er blij mee zijn. Maandelijks kunnen we daar wellicht mee doorgaan. Uiteraard naar ieders draagkracht.

 

Algemeen

Aan goede kleding is bij de verschillende inzamelpunten een groot gebrek. Kijk de kast eens na.

In veel steden lopen allerlei projecten voor taalondersteuning, budgetbeheer en maaltijdverzorging, en ook maatjesprojecten.

Door politiek en maatschappelijk actief te zijn kun je invloed uitoefenen om situaties te verbeteren.

Organiseer vanuit de kerkelijke gemeente wijkactiviteiten, zoals maaltijden, alfa-cursus, rommelmarkt, feest, bbq, boodschappendienst, koffiemorgen en klusclub. Ontmoet mensen, leg contact, wees een luisterend oor.

Ondersteun de diakenen bij hun activiteiten. Diaconie, organiseer activiteiten en schakel de gemeenteleden in. Ga eens kijken bij voedselbank, vluchtelingenwerk en asielzoekerscentrum, en bij verschillende overheidsinstanties,

Zet een rek in de hal van de kerk met alle folders en info die je kunt krijgen over sociaal-psychische hulp, voedselhulp, budgethulp, taalhulp, schuldsanering en subsidiemogelijkheden.

Maak als kerkelijke gemeente een uitnodigende strooifolder. Belangrijk daarin: Wie zijn we? Wat geloven we? Wat kunnen we voor u doen? Bij welke activiteiten bent u welkom? Hoe ziet een dienst eruit? Uiteraard met contactadressen en kerktijden.

Stel samen met diaconieën van andere plaatselijke kerken een diaconaal platform op waar kennis en activiteiten gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Van waaruit zo nodig een krachtig signaal kan klinken richting overheid. Maar bijvoorbeeld ook een gezamenlijke presentatie op een jaarmarkt of in een verzorgingshuis.

Breng eens een bloemetje rond in de wijk.

Bedenk punten waarmee je deze lijst kunt aanvullen. Publiceer het in het gemeenteblad.

Ga op zoek naar eenzamen. In de kerk, in de wijk, of in je straat. Wie mis je?

Overleg eens met andere kerkelijke gemeenten hoe zij met deze materie omgaan. Zet het thema jaarlijks op de agenda van kerkenraad en classis. Praat hierover op een gemeenteavond.

Kijk verder. Vraag door. Armoede kan lijden tot schulden. Honger kan lijden tot ongezond eten en ziekte. Schaamte kan lijden tot eenzaamheid.

 

Statement

Laat de eerste collecte in de dienst diaconaal zijn en de tweede voor het eigen gemeentelijke werk. Bid en dank voor de specifieke doelen.

 

Open ogen – gevouwen handen

Heb oog voor vluchtelingen en status-lozen. Zij komen op allerlei vlakken tekort.

Realiseer je dat er vaak drie dingen samenkomen: armoede, honger en eenzaamheid.

Laat gemeenteleden tijdens de collecte iets vertellen over het vrijwilligerswerk dat ze doen. Breng al het werk en al de plannen in gebed bij de Heer.

Denk aan de kinderen. Sporten, schoolreisje, fiets, kleding, verjaardagsfeestje. Zaken die leuk zouden moeten zijn, maar waar ouders grote, ook financiële, zorgen over kunnen hebben. Zo is er door concreet aan de slag te gaan een heleboel mogelijk. Het begint met oog te hebben voor de ander. Met een luisterend oor en bereid om een hand en een voet te zijn voor die ander.  

'Gelukkig wie zorgt voor de armen.' Zo begint Psalm 41. Woorden van een aardse en een hemelse Koning. Zijn wij gelukkig? Dat is een mooi begin. Laten we 16 en 17 oktober niet stilzwijgend voorbij laten gaan.

 

 

Art van der Molen, Bierum


Commentaar

 • `Pinkstergeest: op naar het feest! 2018-05-18 14:17:04

  Pinksteren: we gedenken en vieren dat de Geest is uitgestort. We staan stil bij zijn komst...

 • Beoordeling 2018-05-04 08:06:34

  Op nos.nl las ik over de drang van bedrijven om hun klanten te vragen om een beoordeling. Of het...

 • Geldzaken 2018-04-27 07:52:47

  Een alarmerend bericht van het Nibud: zo’n veertig procent van de mensen die een enquête over hun...

 • China 2018-04-20 19:27:11

  Amerika versus Rusland. De naoorlogse generatie is ermee opgegroeid. Het is verleden tijd. China...