Aurelius Augustinus, 'zoon van fatsoenlijke christelijke ouders', leefde zo'n zestien eeuwen geleden. Maar nog steeds worden zijn preken en geschriften vertaald en gelezen! Daarvoor is een reden. Je merkt dat er een man aan het woord is die leefde vanuit het woord dat hij verkondigde. Hij kon ook rake uitspraken doen, en beelden oproepen die je niet snel vergeet.

Zijn leerling en vriend Possidius, heeft het een en ander uit het leven van de grote kerkvader opgeschreven: een warm en liefdevol getuigenis over een groot voorbeeld.

Zijn levensbeschrijving geeft mooie details. Augustinus, zo lezen we, leefde een eenvoudig bestaan. 'Zijn kleren en schoenen alsook zijn beddengoed zagen er bescheiden maar netjes uit, niet opzichtig maar ook niet sjofel. Tja, mensen overdrijven daar vaak mee, doordat ze er enorm mee pronken of zich er juist mee omlaag halen'. Augustinus hield echter een middenkoers aan. Ook zijn tafel was etenstafel eenvoudig: 'Naast groenten en peulvruchten was er soms ook vlees omwille van mensen met een zwakke gezondheid, en altijd wijn.' Soms vlees, altijd wijn! Een eenvoudige doch voedzame maaltijd dus, die gebruikt werd met lepels van zilver. Maar de borden en schalen waren van aardewerk, hout of marmer.

En zijn houding in het algemeen? 'Hij was altijd positief, ja enthousiast als goede mensen voortgang en resultaten boekten, terwijl hij het met tact en mildheid verdroeg als zijn broeders zich soms niet aan de regels hielden. Fouten van slechte mensen, van binnen of buiten de kerk, deden hem zuchten en steunen. Steeds was hij verheugd (…) over alle winst voor de Heer en verdrietig over alle verlies.' Hij was een man die leefde uit de liefde van God, zijn naaste lief had als zichzelf, en zich sterk maakte voor het evangelie van genade alleen. Een mooi boekje over een bijzonder rijk begaafd man.

 

D.J. Steensma, Feanwâlden

 

 

Naar aanleiding van: Possidius, Het leven van Augustinus. Biografie uit de vijfde eeuw, met een lijst van al zijn werken. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink, ingeleid door Paul van Geest, Budel: DAMON, 2016, 192 blz., ISBN 978 94 6340 022 0, € 19,90.


Commentaar

 • China 2018-04-20 19:27:11

  Amerika versus Rusland. De naoorlogse generatie is ermee opgegroeid. Het is verleden tijd. China...

 • De kracht van de Opgestane Heer 2018-04-13 18:24:37

  Een maand geleden waren we getuige van de kracht van de Opgestane Heer. En dat in 2018! Jezus...

 • Katholiek 2018-04-06 17:44:28

  Als donateur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie ontvang ik bij het...

 • Samenwerkingsgemeenten, ambtsdragers en classis 2018-03-30 17:09:01

  De laatste generale synode van onze kerken nam een besluit over ambtsdragers uit...