Ds. N. Vennik opent op donderdag 19 april namens de roepende kerk van Zwolle de vergadering van de particuliere synode op christelijke wijze. Verschillende broeders uit de noordelijke provincies die kampen met zorgen, worden in het gebed bij onze hemelse Vader gebracht. Na het onderzoek van de lastbrieven neemt het moderamen plaats. Ds. H. Polinder is preses, ds. A.A. Egas scriba en ondergetekende assessor.

Het hart van de vergadering van de PS vormt altijd het bespreken van rapporten. Alle deputaatschappen waaraan de PS mensen levert, rapporteren jaarlijks hun bevindingen. De rapporten van het curatorium, buitenlandse zending, evangelisatie, kerk en Israël, en deputaten art. 49 K.O. worden besproken.

De particuliere synode besluit br. C. Ippel (Wierden) toestemming te geven om ook in het ressort van de particuliere synode van het Noorden voor te gaan in diensten met doven en slechthorenden. Een verzoek van het Dienstenbureau om de stukken voor de vergadering via een CGK-documentatiesysteem voor de afgevaardigden beschikbaar te stellen wordt besproken. De meerderheid van de vergadering vindt dat een goed voorstel. Sommigen hechten toch aan papier. De vraag wordt bij het Dienstenbureau neergelegd of er voor deze mensen toch ook niet een papieren versie beschikbaar kan komen.

De quaestor licht de cijfers over 2017 en de begroting voor 2018 toe. De vergadering gaat met beide akkoord. De boeken worden gecontroleerd, verschillende benoemingen worden gedaan en na een goede maaltijd kan de PS omstreeks 13.00 uur gesloten worden door de preses.

 

J. Oosterbroek


Commentaar

 • Bevrijding 2018-10-12 18:00:57

  Daar heb ik echt een gloeiende hekel aan. Onverwachts overvallen worden door een telefoontje van...

 • Geloof en democratie 2018-10-05 15:34:25

  Wat heeft geloof met democratie te maken? Helemaal niets, nada, njente, toch? Geloof is...

 • Zwijgen 2018-09-28 18:00:02

  Ongemakkelijk. Dat is het woord wat ik in dit geval wil gebruiken. In welk geval? Het geval met de...

 • MONO 2018-09-22 07:33:44

  Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur lanceerde vorige week een campagne tegen...