Dit commentaar hoort in de reeks ‘De voorzeide leer’. Het is mooi dat het ds. F. van Deursen op de hoge leeftijd van 84 jaar gegeven is dit commentaar op 1 Tessalonicenzen te schrijven. En dat de uitgever het heeft willen uitgeven. Van Deursen heeft een prettige en duidelijke schrijfstijl. En maakt veel mooie opmerkingen. Maar op wezenlijke punten ben ik het met zijn verklaring niet eens.

Volgens Van Deursen rekende, op grond van Paulus’ evangelieverkondiging, de gemeente van Tessalonica erop dat zij de wederkomst persoonlijk zouden meemaken. Daarom vonden sommigen het niet langer nodig te blijven werken. Maar toen er gemeenteleden overleden, waren zij in zak en as. Hoe kan dat? Wat betreft het werk neerleggen vermaant Paulus hen. In hun rouw troost hij hen met de boodschap dat de gestorven gelovigen bij de wederkomst zullen opstaan. Tot die tijd weten zij van niets, maar dan doet de Here hen weer herleven. Mijn uitleg is op deze belangrijke punten echter geheel anders.

De apostel zegt in 1 Tess. 5, 1-10 echter dat niemand weet wanneer de Here komt. Zelf legt hij het verband tussen werkonwilligheid en de wederkomst niet.

Het is niet waarschijnlijk dat er in de gemeente al sterfgevallen waren, maar leefde een algemene vraag over de ontslapenen. Missen zij het glorieuze moment van de wederkomst. Paulus: zij zullen eerst opstaan en dan zullen we allen samen verenigd worden met de Here. Over de situatie van de dode gelovigen tussen hun sterven en opstanding laat Paulus zich niet uit. Voor Van Deursen is dat echter een zeer aangelegen punt. Hij geeft daarover een uitvoerige verhandeling, zowel in de tekst-voor-tekst verklaring als in een apart hoofdstuk.

De schrijver heeft weinig andere en geen recente bronnen gebruikt. Dat maak ik op uit het beperkte notenapparaat.

Kortom, ondanks de goede bedoeling en mooie passages, beveel ik dit commentaar bij Bijbelstudie over deze brief van Paulus niet aan.

 

Amersfoort, D. Visser

F. van Deursen, 1 Tessalonicenzen, Vol verlangen naar Christus’ wederkomst, Buijten & Schipperheijn, paperback, ISBN 978 94 6369 007 2, € 13,50.


Commentaar