De pastorale brieven 1 en 2 Timoteüs en Titus

Onlangs verscheen een nieuw deeltje van de bij velen bekende reeks Voor iedereen, van Tom Wright: De pastorale brieven 1 en 2 Timoteüs en Titus. Deze brieven heeft Paulus niet geschreven aan een gemeente, maar aan voorgangers.

Daardoor kun je soms het gevoel krijgen dat ze meer gelden voor dominees dan voor gemeenteleden. Dit boekje heeft weer dezelfde indeling als eerdere uitgaven: Een bijbelgedeelte met daarop volgend een vaak originele toelichting. Elke toelichting begint met een voorbeeld uit het dagelijks leven. De verdere uitleg is niet vers voor vers, maar gaat over de kern van het gelezen bijbelgedeelte. Dat wordt ook verwoord in de tips voor de kringleider: ‘Deze bijbelstudies zijn bedoeld om een gesprek te hebben, niet om een lezing te houden’. Misschien mis je in eerste instantie de gespreksvragen, maar deze staan achterin. Soms heel persoonlijke vragen, waarvoor een veilige omgeving nodig is. Bij een pas opgerichte bijbelkring kan dat lastig zijn, maar het versterkt wel de onderlinge band.

 

Janneke van der Molen, Bierum

 

Tom Wright, Paulus voor iedereen. De pastorale brieven 1 en 2 Timoteus en Titus, Van Wijnen:  Franeker 2018, 254 p., € 17,50, ISBN 978 90 519 4322 


Commentaar

 • Michazondag 2019-10-18 17:32:23

  Ieder jaar in oktober is er de Michazondag. In Micha 6, 8 staat: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is,...

 • Spirituele oecumene 2019-10-11 17:41:39

  Waarschijnlijk was in de Ichthuskerk in Amersfoort niet eerder de wereldkerk zo breed...

 • Een feestje 2019-10-04 16:58:17

  Het Nederlands Dagblad (ND) vierde feest. Afgelopen zaterdag 28 september in Amersfoort. Het ND...

 • Moord en recht 2019-09-27 17:35:43

  Ons land werd opgeschrikt door de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum. Een verschrikkelijk...