Sinds vorig jaar is Gert van den Bos als evangelist actief betrokken bij Assen Zoekt. Hij werkt daar naast Rudolf Setz. In deze jonge zendingsgemeente wordt geprobeerd op een duidelijke en actuele manier te leven en te werken vanuit het evangelie van het Koninkrijk van God.

Graag stellen we Gert ook via het kerkblad aan onze lezers voor.

 

Gert, kun je vertellen wat jou ‘getrokken’ heeft om juist bij Assen Zoekt aan het werk te gaan?

Allereerst trok God ons. Dat lijkt een open deur, maar het voelde ook als een deur die openging. Zo hebben we dat als stel beiden ervaren. In de loop van ons leven groeide het verlangen om ons leven te delen en daarmee ook ons geloof. Stap voor stap lukt het ook om dat verlangen concreet te maken. Ontmoeting, eten, gastvrijheid maar ook groei in het volgen van Jezus en elkaar daarbij actief helpen. En op die manier Gods Shalom te zien groeien in de buurt en de stad. Een verlangen dat we bij Assen Zoekt op een heel mooie manier in de praktijk tot leven zien komen. Dat klikte. Er was alleen één probleem: Assen voelde vanuit het Rotterdamse (we woonden toen nog in Capelle aan den IJssel) bijna aan als het einde van de aarde. Gods roep door alles heen maakte die afstand overbrugbaar.

 

Wat zijn de bijzonderheden van deze gemeente, en wat vraagt dat van een voorganger?

Bij Assen Zoekt zijn we erop gericht dat iedereen kan meedoen, iedereen door God geleid wordt. ‘Wat maakt God je duidelijk en wat ga je daarmee doen?’ zijn twee vragen die aan iedereen gesteld worden. Ik vind dat heel sterk omdat in zekere zin iedereen een voorganger is. Iemand die Jezus volgt en uitnodigt of uitdaagt Hem ook te gaan volgen. Dat betekent dat niet alles van mij als voorganger afhangt. Pastoraat of zorg voor elkaar ligt niet primair bij mij. Huisgroepen pakken die zorg voor elkaar heel mooi op. Maar ook het oppakken van een missie of het groeien in het volgen van Jezus vindt daar in principe plaats. Dat betekent dat ik als voorganger inspirerend en faciliterend aan de slag mag en het minder tot niet centraal geregeld of georganiseerd wordt.

Een andere eigenheid van Assen Zoekt is dat er heel veel verschillende mensen deelnemen met soms heel verschillende meningen. Daar is ruimte voor zonder dat ik als voorganger water bij de wijn hoef te doen in het spreken. Een boeiende combi tussen Gods verhaal vertellen, maar ook ontdekken wat God mogelijk door al die zienswijzen heen laat zien aan ons allemaal.

 

Tegen welke specifieke missionaire vragen loop je aan?

Geloof is en blijft iets dat God geeft en bewerkt. In woorden en daden kunnen we heel ver gaan en laten zien wie God is. Ik zie hoe dichtbij dat komt bij mensen die we persoonlijk en als Assen Zoekt mogen ontmoeten. Maar het blijft een stap in geloof die de ander moet zetten en die God door zijn Geest bewerkt. Hij alleen overtuigt. Het betekent dat ik soms zoek naar woorden en daden en soms ook mijn mond moet houden. Ik ben daarin zo afhankelijk van God. Het vraagt porties geduld en geloof die ik regelmatig moet ‘bestellen’.

Daar komt bij dat veel oude denkpatronen of beelden van God en geloven in de weg kunnen staan. Deelnemers met een Moslimachtergrond hebben een bepaald beeld van God gekregen en een manier van doen, die het soms moeilijk maakt om andere kanten van God te ontdekken. Maar dat laat me tegelijk ook zien dat ik net zo goed last heb van een beperkt zicht op God. We hebben elkaar nodig om meer en meer van God te ontdekken, zo groot is Hij wel namelijk. En dan is het supergaaf om te zien hoe God zich dwars door ons denken, voelen en geloven heen, bekendmaakt.

 

Wat kunnen we als kerken van elkaar leren als het gaat om het doorgeven van de boodschap van het evangelie van Jezus Christus?

Ik geloof dat we geloof en leven heel dicht bij elkaar moeten houden of brengen. Eten, ontmoeten, verbinden op de plekken waar je samenleeft. Als leven met God meer zichtbaar wordt in jouw dagelijkse handelen, dan wordt God en zijn Koninkrijk zichtbaar voor mensen die uit zichzelf nog niet zo een twee drie een kerk zouden opzoeken. Dat legt dus veel meer een focus op jou en mij als volgeling van Jezus dan op activiteiten, cursussen of campagnes die je kan organiseren. Kwetsbaar, maar tegelijk zo levendig dichtbij. En eigenlijk treden we dan in de voetsporen van Jezus die ook heel dichtbij kwam. Eten, ontmoeten, vergeven, bevrijden, genezen, verbinden…. Leven!

 

Dankjewel Gert, mooi om elkaar zo ook via het Kerkblad te mogen ontmoeten.

 

J. van ’t Spijker, Hoogeveen


Commentaar

 • Moreel faillissement 2020-03-27 18:13:46

  Bij de grens van Turkije en Griekenland hebben zich zo’n 13.000 vluchtelingen verzameld. De eerste doden...

 • Chips 2020-03-20 17:52:41

  Sinds een paar weken laat ik de oudste catechisatiegroep zelf de avonden voorbereiden. Ze waren...

 • Vasten? 2020-03-13 18:36:41

  Vorige week begon de 40-dagentijd, de periode waarin we toeleven naar Pasen. Daarbij neemt bij...

 • Maakbaar 2020-03-06 18:31:56

  Het is weer helemaal de tijd om naast de krant de Bijbel te lezen. Net dachten we dat we alles...