Half juni is de generale synode van onze kerken in Dordrecht geopend. Pieter Sijtsma is een van de afgevaardigden. Hij zal ons de komende tijd op de hoogte houden over zijn bevindingen.

 

15 juni 2019 de eerste zittingsdag. Na een goede nachtrust bij mijn gastgezin word ik om half acht ’s ochtends gewekt. Een prima ontbijt met Brinta volgt. Mijn gastheer brengt mij in zijn auto naar de vergaderlocatie in de binnenstad, de kerk van Dordrecht Centrum. Bij aankomst daar nemen we hartelijk afscheid en bedank ik hem nogmaals voor alle goede zorgen en nodig hem uit om eens langs te komen in Dokkum.

 

De opening

Vanaf een uur of negen ’s ochtends komen de afgevaardigden binnen druppelen: predikanten, ouderlingen en diakenen. Maar ook professoren, docenten aan de universiteit en een aantal belangstellenden. Hoewel de meeste predikanten elkaar wel kennen, is het handig voor iedereen dat ze een naamkaartje bij zich dragen. Want wie kent er nu de ouderling uit Dokkum.

Om 10.00 uur wordt namens de beide Christelijke Gereformeerde Kerken in Dordrecht de vergadering geopend door ds. G.J. H. Vogel van Dordrecht-Zuid, in het kerkgebouw van Dordrecht-Centrum. Hij spreekt een kort openingswoord uit naar aanleiding van Filippensen 1: 3 – 11, waar gesproken wordt over de liefde van God in Christus, die je slechts kunt begrijpen samen met alle heiligen. Ook die heiligen in die andere CGK-gemeente waar je weleens wat over denkt. Daarna spreekt ds. A. van der Zwan van Dordrecht-Centrum een kerkhistorisch openingswoord. Te beginnen bij de synode van 400 jaar geleden tot nu toe. Dit hele gebeuren wordt omlijst met zingen en bidden.

 

Stemmen

Na deze opening moet er een moderamen gekozen worden, die gedurende de synode leiding geeft aan alle vergaderingen. Binnen onze kerken is het de gewoonte dat de preses van de vorige synode de volgende keer niet opnieuw als preses kan worden gekozen. Dus moet er een nieuwe komen en dat wordt ds. J.G. Schenau uit Nunspeet-Ichthus. Hier is slechts één stemmingsronde voor nodig. Nadat ds. Schenau gekozen is, neemt hij direct het woord en bedankt voor het vertrouwen in hem gesteld. Maar hij heeft nog wel een dringende vraag aan de afgevaardigden. Eigenlijk is het een stemadvies voor het kiezen van de assessor (vice-preses). Omdat er best belangrijke zaken op de agenda staan en twee van de moderamenleden van drie jaar terug niet zijn afgevaardigd, zou ds. Schenau graag zien dat zijn collega ds. Buijs, de vorige preses, als assessor gekozen gaat worden. Anders zul je bijna een geheel nieuw moderamen krijgen. De afgevaardigden hebben goed naar zijn advies geluisterd, want met overgrote meerderheid kiest men ds. P.D.J. Buijs uit Nunspeet.

De verkiezing van een eerste en tweede scriba gaat wat moeizamer. In beide gevallen zijn drie stemmingsrondes noodzakelijk. Ds. L.A. den Butter uit Rijnsburg wordt gekozen tot eerste en ds. S.P. Roosendaal uit Lelystad tot tweede scriba.

De kersverse preses ds. Schenau geeft aan dat er veel onderwerpen op de synodetafel liggen die wijsheid vragen. Hij spreekt de wens uit dat het getuigt van veel wijsheid, waarin de vreze des Heeren het principe is. Er is nadere bezinning nodig, waarbij we ons dienen te laten leiden door Gods Woord. Hij wijst daarbij ook op Klaagliederen 3: 25-56. Schenau: ‘De dichter spreekt daar uit dat het goed is om te wachten en te hopen op het heil van God. Wachten ligt ons niet zo goed, daar hebben we geen tijd voor. Sommigen willen een synode die van wanten weet; nu duidelijkheid geven wat in onze kerken wel en niet kan. Anderen willen een synode die van wenden weet; zij willen een andere koers inslaan, meer vrijheid voor de plaatselijke gemeenten. Maar hoe dan ook zullen we eerst moeten weten van wachten. Ook wachten op elkaar, dat past bij onderlinge liefde. Dat is goed voor ons persoonlijk heil, maar ook tot heil voor de kerken. Dat alles in het licht van Christus wederkomst; dat is een kwestie van leren en ons bekeren.’ Dan is het tijd voor de middagmaaltijd.

 

’s Middags

Na een lange pauze, waarin het moderamen samen met de professoren die als pre-adviseurs een belangrijke taak hebben, worden de afgevaardigden ingedeeld in een zevental commissies die de komende vijf maanden de aan hen toegewezen rapporten van deputaten gaan beoordelen, allerlei gesprekken gaan voeren met deputaten en daarmee de synode van advies kunnen dienen, zodat in de plenaire zitting in november het meeste voorbereidende werk gedaan is en er hopelijk de eerste goede besluiten kunnen worden genomen. Het moderamen heeft bedacht dat ik maar in de commissie financiën en beheer zitting moet nemen samen met zes medebroeders. Dat zal wel te maken hebben gehad met mijn achtergrond.

Een tweetal kleine rapporten wordt besproken, namelijk de handelingen van het vorige moderamen (deze worden goedgekeurd) en het rapport van deputaten vertegenwoordiging van de kerken. Ook hun werkzaamheden worden onder dank goedgekeurd. Hierbij kan worden opgemerkt dat deputaten voorstellen ons kerkzegel enigszins te herzien door de Latijnse tekst te wijzigen in een Nederlandse tekst. Dit wordt nog even geparkeerd tot november.

 

Afscheid

Tijdens de vergadering kreeg elke afgevaardigde van een zuster uit de gemeente van Papendrecht het boekwerkje: Vertrouwd met Hem; bidden brengt je dichter bij God, geschreven door Oswald Chambers.

Bij het vertrek krijgt iedere afgevaardigde een historisch boek over Dordrecht als synodestad 1618-1619, geschreven door Fred van Lieburg.        

Zo komt er een einde aan deze eerste zittingsdag en nemen we broederlijk afscheid van elkaar.

Vanaf november hoop ik u weer te informeren over de synode.

Pieter Sijtsma, Dokkum


Commentaar

 • Dat hoort er toch bij? 2020-02-14 18:16:22

  Ze keken vreemd op toen de vraag gesteld werd. ‘Want het hoort er toch bij?’   Iemand vertelde over...

 • De leugen regeert 2020-02-07 18:21:27

  Dit is een uitspraak van toenmalig koningin Beatrix. Zo karakteriseerde zij in 1999 de kwaliteit...

 • Hulpverlening 2020-01-31 18:32:16

  Komende zondag is het hulpverleningszondag. Het is een goed gebruik om in de dienst stil te staan...

 • Maand van de Bijbel 2020-01-24 18:46:24

  We hebben al de bijbelzondag in oktober, georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap. Een...