In de serie ‘Het Oude Testament voor iedereen’ zijn twee delen uitgekomen over de Psalmen: deel 1 over Psalm 1-72, en deel 2 over Psalm 73-150). De beide delen die geschreven zijn door John Goldingay, beginnen met een inleiding. Dat klinkt logisch, maar sla dit niet over! In de beide inleidingen samen lees je belangrijke dingen die voor het hele boek van de Psalmen, het Psalter, gelden.

Volgens de auteur staan er in het boek Psalmen ongeveer honderdvijfendertig voorbeelden van wat je tegen God kunt zeggen. Hij noemt vier manieren om tegen God te spreken: de lofpsalmen, psalmen waarin God te hulp wordt geroepen, psalmen van vertrouwen en dankliederen. Dan zijn er nog een aantal psalmen waarin vooral God spreekt, rechtstreeks of via een priester of een profeet. Dus als je geen woorden kunt vinden om te bidden, kunnen de psalmen je helpen.

Aan het begin van ieder hoofdstuk staat de desbetreffende psalm afgedrukt in de NBV. Dat is praktisch, het is soms verleidelijk om de Bijbel er niet bij te pakken en alleen de verklaring te lezen. Maar volgens Goldingay is de bijbeltekst juist het belangrijkst.

Voor wie zijn deze boekjes bestemd? De titel van de serie zegt het al: voor iedereen. Het is niet echt studiemateriaal, het is een hulp bij het lezen van de Psalmen, heel toegankelijk geschreven, vaak aan de hand van een herkenbaar voorbeeld. Toch niet oppervlakkig, integendeel! Deze boekjes zijn vooral heel geschikt voor persoonlijk bijbellezen, maar ook een bijbelkring zou heel goed een bepaalde psalm kunnen kiezen en daarover in gesprek gaan.

 

Janneke van der Molen, Bierum

 

 

John Goldingay, Psalmen voor iedereen, deel 1  Van Wijnen: Franeker, 320 p., € 17,95, ISBN 978 90 519 4511 9.

John Goldingay, Psalmen voor iedereen, deel 2 , Van Wijnen: Franeker, 320 p., € 17,95, ISBN 978 90 519 4512 6.

 

 


Commentaar

 • Graceland 2019-09-13 17:32:12

  Afgelopen zomervakantie heb ik iets nieuws gedaan. Voor het eerst van mijn leven ben ik naar een...

 • Student in 2019 2019-09-06 18:00:08

  Het is weer september, de vakantie is voorbij, ook voor het hoger onderwijs. Jongeren gaan voor...

 • Engelandvaarders 2019-08-30 18:36:12

  ‘Als we eerst Antwerpen maar voorbij zijn.’ We zijn op weg naar Engeland. Twee kleinkinderen van 9...

 • Maak me niet rijk. 2019-08-23 09:38:59

  Het is ongelofelijk en ook beangstigend wat geld met mensen kan doen. De voorbeelden liggen voor...