Hij zei tegen hen: Wie dit ​kind​ in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft (Luc.9,48).

Jezus had speciale liefde en aandacht voor het kind. Hij had aandacht en tijd voor ze. Het is zo belangrijk om te investeren in tijd, aandacht en liefde voor de kinderen, net zoals Jezus dat deed. We zijn medeverantwoordelijk voor de kinderen van de gemeente, we willen toch dat onze kinderen de Heer Jezus leren kennen, gaan liefhebben en volgen?  

 

God vindt het absoluut van het hoogste belang, dat wij ons best doen om Zijn Woord in de harten en gedachten van onze kinderen te brengen, zodat ze een eigen keus kunnen maken om God lief te hebben en te volgen (Deut.6).
Dat is in eerste instantie een taak voor de ouders maar ook zeker voor de gemeenteleden. Het kind wordt niet voor niets in het midden van de gemeente gedoopt, waarbij ook de vraag gesteld wordt aan de gemeente om de ouders te ondersteunen, samen voorleven en onderwijzen wat God in de Bijbel tot ons zegt. Om de kinderen op verantwoorde en inspirerende manier voor te gaan, zodat ze mogen horen, weten en ervaren dat God van hen houdt. Prachtig om door te geven wat wij zelf hebben mogen ontvangen: liefde en genade van God door het werk van Zijn Zoon Jezus.

 

Missie en visie

Bij de start van ieder seizoen zijn we ons weer extra bewust van onze missie en visie, dat houdt ons scherp en helpt ons bij het maken van keuzes. Dat hebben we in Zwolle ook weer gedaan en op basis van ons identiteitsdocument ons jaarplan geschreven. Hieronder de kern weergegeven.

Als cluster Kinderen & Jongeren van de CGK Zwolle willen we als doel voor ogen houden dat Gods Geest en zijn zegen worden uitgegoten over de jongeren, dat ze van Jezus gaan houden als hun bron, kracht en doel, tot eer van onze God!

Zonder de kinderen en jongeren zou de gemeente niet compleet zijn. Daarom willen wij dat we als gemeente de kinderen, tieners en jongeren een warm thuis geven in de kerk, een veilige plek waar ze gezien worden en aandacht krijgen. Door hen liefde en aandacht te geven, groeit ons geloof en geven wij God de eer. Wij mogen de kinderen ontvangen in Zijn Naam, beschermen, hen onderwijzen, liefhebben en zorg voor hen dragen.

 

Verbinding

We willen de jeugd serieus nemen, ze inzetten voor taken en kansen geven om hun talenten te ontwikkelen. Ja, dan kan het wel eens anders gaan dan wij volwassenen dat gewend zijn, het vraagt enige flexibiliteit en openheid. En daar hoort ook goede begeleiding bij.
We willen daarin ook de verbinding leggen tussen jong en oud, generaties samen laten optrekken. We staan niet tegenover elkaar maar we hebben elkaar nodig en we kunnen van elkaar leren. Daarom willen we dit jaar meer investeren in contactmomenten tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Verder is er een werkgroep geloofsopvoeding actief om ouders te betrekken bij het kinder- en jeugdwerk en hen thuis te kunnen ondersteunen. Hierin spelen de kringen een grote rol. Weten wat er speelt en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Kinderpastoraat willen we meer concreet en zichtbaar maken in de gemeente.

Tijd voor gebed, toerusten van vrijwilligers, keuzes maken bij het grote aanbod aan activiteiten, goede communicatie en coördinatie zijn dan belangrijke aandachtspunten.

Genoeg nieuwe uitdagingen voor het nieuwe seizoen! Maar wat een bijzondere en prachtige taak om hierin een steentje te kunnen bijdragen.

Een lijflied wat mij telkens weer inspireert is ‘gebed voor de werkdag’ van SELA. Een mooi lied om iedere dag mee te beginnen en dit stuk mee te eindigen!

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei. 

Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

 

Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.
Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.
Werk door uw Geest met kracht in mij,
tot uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt.

 

Wilma Troost, Zwolle

 

<<cursief>>Wilma Troost is kerkelijk werker Kinderen in de CGK Zwolle.<<einde cursief>> 


Commentaar

 • Piet 2019-12-06 18:13:18

  Zou je dat nou wel doen? Dat vroeg ik mezelf toen ik nadacht over dit commentaar. Zou je nou wel...

 • Particuliere scholen 2019-11-29 17:56:02

  Het is duidelijk: er deugt heel veel niet aan de scholen en aan het onderwijs. De klassen zijn te...

 • Heldenfamilie 2019-11-22 16:22:42

  We kunnen niet allemaal helden zijn, maar we kunnen ons wel allemaal door helden laten inspireren. In het...

 • Bedankt voor alles 2019-11-15 18:11:58

  Het wordt kinderen al van jongs af aan geleerd: 'Wat zeg je dan?' 'Dank u wel!' Het is een stukje...