Wat is toerusting belangrijk! Daaraan wil de Artios-reeks dienstbaar zijn. Dr. R.W. de Koeijer heeft in deze reeks geschreven over het wonder van Gods vergeving. Dat God vergeeft, is inderdaad een groot wonder. De auteur bespreekt bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament, en hoe over Gods vergeving is gesproken in de kerkgeschiedenis. Hij gaat ook na wat de gereformeerde belijdenis daarover zegt. Hij brengt dit thema vervolgens in verband met bijbelse noties zoals de notie dat God de drie-enige God is.

De Vader, de Zoon en de heilige Geest hebben hun eigen werkzaamheid in het schenken van vergeving. Verder geeft dr. De Koeijer aandacht aan de plaats van dit thema in verband met de kerkdienst, waarbij gedacht kan worden aan de prediking en de bediening van de sacramenten. De ervaring van schuld en vergeving is een belangrijk element in de omgang met God. Kennis daarvan is noodzakelijk voor geestelijke groei. Een van de laatste hoofdstukken van het boek gaat over vergeving in de omgang met de naaste. Dr. De Koeijer behandelt praktische vragen zoals de vraag hoe je kunt weten dat je zonden zijn vergeven, en ook wat die vergeving betekent voor de praktijk van het dagelijks leven van een christen. De zekerheid van een christen ten aanzien van vergeving ligt in de beloften van God in Christus Jezus. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal gespreksvragen. Een mooi boekje. Juist omdat in onze tijd wel een wat gemakkelijk wordt voorbijgegaan aan de schuld die wij mensen van nature ten opzichte van God hebben, is bezinning op dit thema zinvol en nodig. 'Schuld en vergeving bepalen ons (…) niet alleen bij de rode draad van de Bijbel, maar vooral bij het hart van God.'

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

 

D.J. Steensma, Feanwâlden

 

Naar aanleiding van: R.W. de Koeijer, De Redder in nood. Over het wonder van Gods vergeving. Artios-reeks, Heerenveen: Groen, 2018, paperback, 184 blz., € 13,50, ISBN 978 90 8897 210 2.


Commentaar

 • Alle liefdes? 2020-01-17 17:51:22

  Het lijkt een vast patroon te worden. Kunstenaars, schrijvers, mensen uit de filmwereld en de zeer...

 • Kerkklokken en azan 2020-01-10 18:00:45

  Rond de jaarwisseling ging het opvallend vaak over onze democratie. Waarschijnlijk omdat het...

 • Grote blijdschap 2019-12-19 08:50:12

  Kerstfeest is een van de belangrijkste feesten van het jaar. Tenminste, zo wordt dat over het...

 • Advent – geen stress, maar ‘ont-moet-en’ 2019-12-14 08:37:02

  Mijn vrouw leest wel eens wat voor uit een blog die ze volgt: uitspraken die op een rake manier...