Van den Bergh is filosoof en psycholoog en promoveerde op een proefschrift met de titel: De gestolen stoornis. Een cultuurfilosofische duiding van de ‘depressie-epidemie’. De zwarte hond is een veel gebruikte aanduiding voor een depressie. De titel en de ondertitel van deze stevige vervolgstudie geven treffend weer waarover dit boek gaat. De auteur geeft een brede en diepborende verkenning van de epidemie die depressie heet.

Doorgaans wordt depressie gezien als een hersenziekte die een stemmingsstoornis oplevert. Maar volgens Van den Berg is depressie een afstemmingstoornis. Ze ‘hoort’ bij onze tijd, waarin een diepe kloof is ontstaan tussen hoe wij zijn en hoe we ons (moeten) laten zien. Depressiviteit lijdt tot een intens gevoel van isolement. Ze wordt primair niet verholpen door medicijnen, maar door medemenselijke afstemming op de lijder aan depressie. Het is te hopen dat de stem van Van der Berg gehoord wordt, zodat mensen met een depressie met de juiste aanpak worden benaderd.

 

Amersfoort, D. Visser   

 

Bert van den Bergh, De schaduw van de zwarte hond, Depressie als symptoom van onze tijd, Boom uitgevers Amsterdam, Paperback, 328 blz., 2019, ISBN 9789024402960


Commentaar

 • Kleine kerken 2020-02-21 10:41:37

  Op zondag 9 februari werd de laatste dienst gehouden in de GKv van Dokkum. De gemeente gaat...

 • Dat hoort er toch bij? 2020-02-14 18:16:22

  Ze keken vreemd op toen de vraag gesteld werd. ‘Want het hoort er toch bij?’   Iemand vertelde over...

 • De leugen regeert 2020-02-07 18:21:27

  Dit is een uitspraak van toenmalig koningin Beatrix. Zo karakteriseerde zij in 1999 de kwaliteit...

 • Hulpverlening 2020-01-31 18:32:16

  Komende zondag is het hulpverleningszondag. Het is een goed gebruik om in de dienst stil te staan...