Op 17 oktober was de classis Hoogeveen bijeen voor haar najaarsvergadering. In het eerste deel van de vergadering werd de emeritaatsaanvraag van ds. J.J. Lof behandeld. Hierbij waren ook deputaten naar art. 49 KO aanwezig. Deze aanvraag is gedaan om gezondheidsredenen. Deputaten constateren dat de classis zorgvuldig heeft gehandeld en dat alle benodigde attesten aanwezig zijn. Na het voorlezen van de emeritaatsverklaring spreekt ds. K. Jonkman dominee en mevrouw Lof toe namens de classis, daarna spreekt ds. H. Jonkman hen toe namens deputaten art 49.KO. Ds. J. J. Lof bedankt de classis, hij is dankbaar voor het werk dat hij binnen de classis mocht doen, met name ook in het voortraject van Assen Zoekt… Het was niet gemakkelijk om emeritaat aan te vragen, maar het moest vanwege de beperkingen van zijn gezondheid. Hij wenst de classis en de afzonderlijke gemeenten Gods zegen toe. Na gebed door ds. H. Jonkman kunnen alle aanwezigen dominee en mevrouw Lof de hand schudden.

Na een koffiepauze wordt er verder vergaderd, waarbij verslagen van (art.41) en over (kerkvisitatie) gemeenten worden besproken. Naar aanleiding van de verslagen wordt soms doorgesproken over de plaatselijke gemeente, maar soms is het besprokene ook van toepassing op meerdere gemeenten.

Assen Bethel heeft op Hemelvaartsdag een gezamenlijke dienst gehad met de vGK, verdere samenwerking wordt onderzocht. Assen Zoekt…de organisatie van de gemeente is opgezet naar het ‘Vathorstmodel’. Er is zowel een kerkenraad als een bestuur. Het is zoeken naar een weg tussen aan de ene kant loyaliteit aan het kerkverband en anderzijds de missionaire context van de gemeente.

In Emmen is de structuur van het pastoraat anders opgezet, hierdoor kan er met een kleinere kerkenraad gewerkt worden. Maar in Hardenberg bevalt het juist beter om al het pastoraat bij de kerkenraad te laten. In Hardenberg is men actief in een buddyproject voor het asielzoekerscentrum.

De consulentschappen van di. J. G. Kortleven en J.J. Lof zullen overgenomen worden door andere predikanten, een nieuwe verdeling zal binnenkort worden gemaakt. Ondanks de volle agenda was de vergadering mooi op tijd afgelopen.

 

Hoogeveen, ds. J. W. Moolhuizen

Dedemsvaart, A. Oosting-Vedders


Commentaar

 • Dankbaarheid 2019-11-08 18:38:07

  Zondagmorgen in Talma Hûs, een zorginstelling, vooral voor diegenen die lijden aan Alzheimer of...

 • De kerk leeft 2019-11-01 18:22:52

  Kleine zinnetjes blijven vaak hangen. Ik las onlangs dat de kerk niet aan het doodgaan is, maar...

 • Vol 2019-10-25 10:04:06

  Wat is er veel nieuws deze week waar ik iets mee zou kunnen. Opnieuw gaan de boeren in staking. Ze...

 • Michazondag 2019-10-18 17:32:23

  Ieder jaar in oktober is er de Michazondag. In Micha 6, 8 staat: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is,...